BRIQ Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı! FOSİL YAKIT KRİZİNE ÇÖZÜM: YEŞİL HİDROJEN

Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (BRIQ) 3. cilt 3. sayısı çıktı. “Ekolojik Uygarlığın Enerjisi: Yeşil Hidrojen” başlığını taşıyan yeni sayıda Prof. Dr. Birol Kılkış ve Prof. Dr. İ. Engin Türe gibi Türkiye’de enerji alanında uzman akademisyenlerin makaleleri yer alıyor.

BRIQ Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı! FOSİL YAKIT KRİZİNE ÇÖZÜM: YEŞİL HİDROJEN
A+ A-

Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi (BRIQ) 3. cilt 3. sayısı çıktı. “Ekolojik Uygarlığın Enerjisi: Yeşil Hidrojen” başlığını taşıyan yeni sayıda Prof. Dr. Birol Kılkış ve Prof. Dr. İ. Engin Türe gibi Türkiye’de enerji alanında uzman akademisyenlerin makaleleri yer alıyor. Ayrıca Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in “İnsan ve Doğa İçin Müşterek Bir Yaşam Yaratmalıyız” başlıklı yazısı ve hidrojen enerjisi alanında dünyaya liderlik eden Çin devlet pratiğini anlatan “Çin’in Hidrojen Endüstrisi Planı” adlı rapor da dergide yayımlanan diğer dikkat çeken makaleler arasında.

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi dergisi, üç ayda bir Türkçe & İngilizce yayınlanıyor. Türkiye ile Çin başta olmak üzere Asya ülkelerindeki gelişmeleri, küresel hegemonyaya alternatif oluşturacak bakış açısıyla ele alan ve somut çözümleri gündeme getiren BRIQ, önümüzdeki sayısıyla üçüncü yılını doldurmuş olacak. Ukrayna krizi sonrası Batı ülkelerinin tek taraflı yaptırım girişimleri ve artan enerji fiyatları insanlık önüne yeniden enerji alanındaki tartışmaları artırdı.

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Akfırat, yeni sayıya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

‘GEZEGENİ ÇÜRÜTEN SİSTEM ÇATIRDIYOR’

“Son 30 yıldır ABD’nin başını çektiği tek kutuplu dünya düzeninde hakim olan neoliberal küreselleşmeci sistem, sosyal, ekonomik ve kültürel düzlemde insanı ve doğayı çürüten, giderek gezegenimizdeki canlılığı tehdit eden bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle bugün geleneksel fosil yakıtlarına dayanan hakim sistemin, bir ‘uygarlık krizi’ne yol açtığını söylemek mümkündür.

“Dünya üzerindeki canlılığı doğayı ve toplam olarak gezegenimizi çürütmekte olan mevcut sistem çatırdamaktadır. Bu koşullarda insan ve doğa arasındaki uyumu esas alan paylaşmacı, dayanışmacı, eşitlikçi, ortaklaşmacı değerler üzerinde yükselen bir uygarlık insanlığın ve gezegenin geleceğini kurtarabilecektir. Ekolojik uygarlık olarak adlandırabileceğimiz bu yeni uygarlığın kaçınılmaz olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil hidrojen temel enerji kaynaklarının başlıcası olarak öne çıkmaktadır.

“Daha ileri bir uygarlığı kurmanın ilk koşulu enerjinin bol, ucuz, kolay ulaşılabilir, yenilenebilir ve çevreye zarar vermeyen nitelikte olmasıdır. Bugünkü bilimsel teknolojik gelişmeyle bulunan çözüm yeşil hidrojen enerjisidir.

“Çin’in, dünyada lider konumda olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimini geliştirme konusuna Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) kapsamındaki işbirliklerinde özel önem verdiği bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin öncülüğünde şekillenen KYG, sadece adil bir uluslararası ilişkiler ve işbirliği modeli olmanın ötesinde paylaşmacı, dayanışmacı insan ve doğa arasındaki uyumu temel alan yeni uygarlığın zemini olmaktadır. Yeşil enerji alanında Kuşak ve Yol Ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, hem Kuşak ve Yol Girişimi’ni güçlendirecek hem de söz konusu ülkelerin kalkınmasını hızlandıracaktır.”

Derginin bu sayısında Prof. Dr. Birol Kılkış’ın “Yeşil Hidrojen: Kuşak ve Yol Girişimi’nin Ortak Bağı”, Prof. Dr. İ. Engin Türe’nin “Türkiye’nin Enerji, Su ve İklim Değişikliği Sorunları İçin Kesin Çözüm: Hidrojen Yakıtı”, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in, “İnsan ve Doğa İçin Müşterek Bir Yaşam Yaratmalıyız”, Salih Ertan’ın “Ekolojik Uygarlığın Enerjisi: Hidrojen” ve “Çin’in Hidrojen Endüstrisi Planı”nı ele alan bir özetin yanısıra  “Şanghay’da Hidrojen Endüstrisi Uygulamaları ve Gelişimi” başlıklı rapor ile Lin Shiting’in “Kuşak ve Yol Girişimi’nin İç Nedenleri” başlıklı kitap incelemesi yer aldı.

Etiketler BRIQ kuşak yol girişimi Çin