İspanya Başbakanı Sanchez'in siyahi vatandaşla tokalaşma iddialarına açıklama

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in siyahi bir kadınla el sıkıştıktan sonra elini silkelediği görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı. Konuya ilişkin İspanya Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

İspanya Başbakanı Sanchez'in siyahi vatandaşla tokalaşma iddialarına açıklama
A+ A-

İspanya Büyükelçiliği Basın Müsteşarı Gregorio Laso tarafından yayımlanan açıklama metni şu şekilde:

Bazı Türk medya kuruluşlarında ve sosyal medyada, halihazırdaki İspanya
Başbakanı’nın bazı insanları selamlarken görüldüğü ve birçok medyanın, herhangi bir
dayanağı olmaksızın, kendisi ile ilgili gereksiz gözlemler, itibarsızlaştırma ve ciddi
suçlamalarda bulunduğu, 2016 yılına ait bir videonun sessiz ve metinsiz bir şekilde
yayınlanması üzerine, İspanya Büyükelçiliği Basın Müsteşarlığı olarak, söz konusu
haberlerde yer alan iddiaların vehameti ve gazetecilik titizliği eksikliği nedeniyle,
bağlamından koparılmış bu eski görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaları
yapıyor ve uygun düzeltmelerin yapılmasını talep ediyoruz:
1.- Videonun çekildiği 14 Haziran 2016 tarihinde, Pedro Sánchez henüz Başbakan
değildi ve muhalefetteydi. Videoyu yayınlayan medya kuruluşlarının hiçbiri videonun
tarihiyle ilgili bu uyarıyı yapmamış, haberi doğrulamadan güncel bilgi olarak kabul
etmiştir.
2.- Sosyalist lider, o tarihte Facebook hesabı üzerinden saldırılara karşı kendini
savunmuş ve “Siyasette her çeşit saldırı mümkündür diye bir şey yok” mealinde bir
yorum yapmış, “Eşitlik, hoşgörü ve çeşitliliği savunmaya olan bağlılığım tartışılamaz,
hiç kimse aksini ne söyleyebilir ne de ima edebilir" diye eklemiştir.
3. Uzman psikolog Alicia Martos'un dediği gibi, bu tür yorumlarda biraz daha dikkatli
olmalıyız ve münferit davranışlar hakkında basite indirgemeci değerlendirmeler
yapmamalıyız: “Pedro Sánchez, siyahi bir kadınla el sıkıştıktan sonra elini temizler, biz
bundan anlıyoruz ki kendisi ırkçıdır”. Bu tip çıkarımlar üzücüdür ve elbette kişinin
imajını mesnetsiz bir şekilde zedeler, ama aynı zamanda sözel olmayan iletişimin
analizinin yapılması gibi, bir alandaki titizliği de önemsizleştirir. Olayın gelişimine
dikkatlice bakalım, Pedro Sánchez önce bir kız çocuğunun omzuna dokunuyor,
ardından bir erkek çocuğunu selamlıyor. Küçük erkek çocuğun Sánchez'in elini nasıl
çabucak bıraktığı ve sonra kendi eline dikkatle nasıl baktığı anlaşılıyor. Çocuğun
elinde, Sánchez'in sonraki tepkisini gerektirecek, onun da elini temizlemeye sevk
edebilecek bir şey olabilir mi? Bana en olası görünen seçenek budur.
Belki de en sondaki kadınla tokalaşırken (kendisinin ya da kadının) ellerinin terli
olduğunu fark etmiş, fark ettiğinde ise kendi ellerini silmiştir. Bu bir küçümseme veya
aşağılama hareketi değildir; karşımızdaki kişinin rengi veya özel durumu ne olursa
olsun, hepimizin herkese karşı yapabileceğimiz bir harekettir. Bizim için kaçınılmaz
olarak rahatsız edici olan bu hissi fark ettiğimizde yaptığımız ve pratikte istem dışı olan
bir eylemdir.
Son bir olasılık olarak, el sıkışma eylemi ile ilişkisi olmayan, tamamen talihsiz bir
tesadüf eseri yapılmış bir hareket de olabilir. Ellerini ovuşturma eylemi, Sánchez'in
İSPANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ İSPANYA BÜYÜKELÇİLİGİ
BASIN MÜSTEŞARLIĞI
ANKARA - TÜRKİYE
temel davranış çizgisinde oldukça sık görülen bir harekettir, onda alışılmış bir tiktir ve
bunu selamlaşmadan sonra keyfi olarak yapmış da olabilir.
Her halükarda, tek bir hareketin tek başına hiçbir anlam ifade etmediği konusunda
ısrarcı olmak önemlidir; konuyu çevresindeki öğeleriyle birlikte ele almak, olasılıkları ve
hatta tesadüfleri hesaba katmak gerekir. "Her çeşit saldırı mümkündür diye bir şey
yok".
4. İspanya'daki göçmenlere ilişkin verilere gelince, Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün
verilerine göre, 2021'in başında doğum yeri yurtdışı olan nüfus İspanya'daki toplam
nüfusun %15.22'sini oluşturuyordu (toplam 47.398.695 kişiden 7.214.878 kişi).
İspanya'da ikameti bulunan ya da bulunmayan yabancılarla bir arada yaşam her
zaman barışçıl olmuştur ve diğer ülkelerdeki gibi sosyal gerilimler, getto sorunları vb. ile
tanımlanmamıştır. Ayrıca İspanya'daki yabancılar sağlık, eğitim, vb sosyal yardımlar
konusunda refah devleti sisteminden yararlanmaktadırlar.
5. Öte yandan, hem anayasal hem de yasal nedenlerle, İspanyol hukukunda ırka dayalı
ayrımcılığa izin verilmemektedir.
6. Halihazırdaki Başbakan Pedro Sánchez'in mensubu olduğu İspanya Sosyalist İşçi
Partisi'nin ideolojisine gelince, özellikle ırk veya herhangi başka bir ayrım
gözetmeksizin insanların haklarına saygılıdır. Bu anlamda, mevcut Hükümet, sosyal
açıdan en dezavantajlı kişiler lehine pekçok düzenlemeler yapmıştır.
Videonun tarihini araştırıp doğrulamadan yayınlayan ve teyit edici verilere sahip
olmadan yanlış suçlamalarda bulunan medyanızın profesyonellikten yoksun olması
şaşırtıcıdır.

Etiketler ispanya başbakanı Pedro Sanchez