Lojistikteki hilelere dikkat

Günümüzde lojistik sektörünün yoğun veri işleyen, uluslar arası regülasyonlara tâbi, düşük kâr marjı ve yüksek risk ile çalışan bir sektör olduğuna değinildi.

Lojistikteki hilelere dikkat

Hile denetim uzmanı ve mali müşavir Fikriye Aslan, “Suistimali engelleyecek en önemli bileşen önce süreçlerin suistimale yer vermeyecek şekilde kurulması sonra da periyodik denetim yapılmasıdır. Çalışan merkezli suistimal ve hilelerin yaratacağı mali kayıp alınacak denetim hizmetlerinin maliyetinden katbekat fazla olacaktır.” dedi.

Günümüzde lojistik sektörünün yoğun veri işleyen, uluslar arası regülasyonlara tâbi, düşük kâr marjı ve yüksek risk ile çalışan bir sektör olduğuna değinen Aslan, “Bir faturayı 1 hafta geç kesmenin binlerce dolar zarara sebep olabileceği kadar hızlı bir sektör olan lojistik, maalesef bir şirkette suistimale en açık bölümlerden biridir.

Bunun temel nedeni olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin ithalat ihracat süreçlerinin kaçınılmaz bir parçası olan taşıma ve depolama süreçleri hakkında derin bilgiye sahip olmamalarını gösterebiliriz. Gümrük söz konusu olduğunda hatalı bir işlemin affı olmadığı gibi, şirkete de kalıcı zararlar verme ihtimali vardır.” açıklaması yaptı.