Merkez gerekirse ilave tedbir alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Biz 2022 bütçesini hazırlarken, varil başına petrol fiyatını ortalama 68 dolar hesaplarken bugün petrol fiyatları 110 dolara ulaşmıştır. Bu gelişme Türkiye’nin enerji faturasına 2022 yılı için 50 milyar dolar ilave yük getirmektedir." dedi.

Merkez gerekirse ilave tedbir alacak
A+ A-

Enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinin nisan ayında yıllık 35.2 milyar dolar fazla verdiğine dikkat çeken Nebati, "Ekonomik büyümede güçlü performansın görüldüğü bu dönemde enerji hariç cari dengede görülen bu iyileşme Türkiye Ekonomi Modelinin önemli bir başarısıdır." ifadelerini kullandı.

SADECE BİZ YAPMIYORUZ

Küresel makro ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin devam ettiği bu ortamın, hem gelir beklentilerini hem de harcama büyüklüklerini ve ihtiyaçları farklılaştırdığı için ek bütçe talep edildiğini belirten Bakan Nebati, "Bu durum sadece ülkemize mahsus değil. Nitekim aralarında Almanya, Güney Kore, Japonya ve Finlandiya gibi ülkelerin de yer aldığı pek çok ülke, 2022 yılının olağan dışı gelişmelerinden ötürü benzer ek bütçe süreçlerine gitmiş bulunuyor." diye konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Kurul, güçlendirdiği makro ihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağını, karar metninde vurguladı. "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye, uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır." ifadelerine yer veren Kurul, "Gelişmiş ülke merkez bankaları, artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artmaktadır." tespitini yaptı.

ENERJİ RİSKİ SÜRÜYOR 

Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin arttığının gözlemlediğini vurgulayan Kurul, şu mesajları verdi: "Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı iyileşmelerin yanında enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir."

KUR BASKISI DÜŞECEK 

Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiğinin kaydedildiği Kurul metninde, "Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir." denildi. 

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de, Meclis'teki Bütçe sunumunda, "Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Gelire endeksli tahvillerin devreye alındığı 17 Haziran haftasında TL mevduatlarda 111 milyar liralık artış olurken, parite etkisinden ari döviz mevduatlarındaki değişim ise yok denilecek düzeyde (eksi 60 milyon dolar) oldu.

BÜTÇEYİ YAPARKEN PETROL 68 DOLARDI!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek bütçeye ilişkin Meclis'te yaptığı sunumda, "Biz 2022 bütçesini hazırlarken, varil başına petrol fiyatını ortalama 68 dolar hesaplarken bugün petrol fiyatları 110 dolara ulaşmıştır. Bu gelişme Türkiye’nin enerji faturasına 2022 yılı için 50 milyar dolar ilave yük getirmektedir." dedi.

Enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesinin nisan ayında yıllık 35.2 milyar dolar fazla verdiğine dikkat çeken Nebati, "Ekonomik büyümede güçlü performansın görüldüğü bu dönemde enerji hariç cari dengede görülen bu iyileşme Türkiye Ekonomi Modelinin önemli bir başarısıdır." ifadelerini kullandı.

SADECE BİZ YAPMIYORUZ

Küresel makro ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin devam ettiği bu ortamın, hem gelir beklentilerini hem de harcama büyüklüklerini ve ihtiyaçları farklılaştırdığı için ek bütçe talep edildiğini belirten Bakan Nebati, "Bu durum sadece ülkemize mahsus değil. Nitekim aralarında Almanya, Güney Kore, Japonya ve Finlandiya gibi ülkelerin de yer aldığı pek çok ülke, 2022 yılının olağan dışı gelişmelerinden ötürü benzer ek bütçe süreçlerine gitmiş bulunuyor." diye konuştu.

Etiketler TCMB nureddin nebati