TÜBA’nın gündemi: Enerjide yapay zekâ

Yapay Zeka ve enerji konusu dün Gaziantep HKÜ’de başlayan Yapay Zeka konulu çalıştayda masaya yatırıldı. Varank’ın açılış konuşmasındaki milli enerji, milli teknoloji vurgulu mesajları, TÜBA Başkanı Prof. Şeker’in ‘Türkiye’nin öncelikleri bizim önceliklerimizdir’ şiarıyla da güçlendi

TÜBA’nın gündemi: Enerjide yapay zekâ
A+ A-

TOPLUM SERVİSİ

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde “Enerjide Yapay Zekânın Rolü Çalıştayı ve Paneli” düzenledi. Çalıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in açılış konuşmalarıyla başladı.

MİLLİ TEKONOLOJİ HAMLESİ

21. yüzyıl yapay zekâ odaklı sistemleri insan yaşamını, meslek ve kurumları yeniden inşa ettiği bir dönem olduğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm dünyanın dijitalleşmeyle birlikte, sanayiden eğitime, sağlıktan enerjiye birçok sektörde değişime ve dönüşüme şahit olduğunu ifade ederek; “Bu hızla giderse önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekâ harcamalarının iki kat artarak 100 milyar doları aşması öngörülüyor ve böylece yapay zekânın küresel ekonomide kapladığı payın 16 trilyon dolarla yüzde 14’e çıkacağı tahmin ediliyor. Biz de bu noktada milli teknoloji hamlesi anlayışıyla kritik teknolojilerin üretiminde yapay zekâyı bir köşe taşı olarak görüyor ve stratejilerimizi buna göre oluşturuyoruz. Burada belirlediğimiz politikalarla yapay zekâ teknolojilerinin milli hasılamıza katkısını yüzde 5’e çıkararak ülkemizi teknoloji üreten bir konuma getireceğiz” dedi.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞA SON

Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin enerji ihtiyacını her geçen artırdığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; “Bu doğrultuda sondaj ve sismik araştırma gemileriyle Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri sürdürülüyor. Türkiye’nin enerji alanında dışarıya olan bağımlılığını azaltmak için hidroenerjiden jeotermale güneşten rüzgâra kadar yenilenebilir enerjiye de yatırımlar devam ediyor. Yatırımlar ve özel sektöre verilen destekler neticesinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 38’den yüzde 54’lere çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI ARTACAK

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise konuşmasında, “Türkiye’nin öncelikleri çalışma grubunun önceliklerini de belirliyor” sözleriyle başlayarak şu şekilde devam etti: “TÜBA Enerji Çalışma Grubumuzun ana gündeminden biri yükselen teknolojiler olurken bu konudaki ülkemizin enerji kullanımını ve geleceğini ilgilendiren başlıklarda çok disiplinli ve tematik bilimsel bir etkinlik düzenlemenin önemi de arttı. Yapay zekâ, insanlarda zekâ ile ilgili zihinsel fonksiyonları bilgisayar modelleri yardımıyla inceleyip bunları formel hale getirdikten sonra yapay sistemlere uygulamayı amaçlayan bir araştırma alanı. Ülkemizin ulusal bilimler akademisi olarak bilimsel yapay zekâ ve enerji başlıklarının aynı anda irdeleyen bilimsel çalışmaların bibliometrik analizlerini inceleme fırsatı bulduğumuzu ifade etmek isterim. Bu kapsamda enerji ve yapay zekâ eksenindeki bilimsel araştırmaların sayısının giderek artacağı söylenebilir. ‘Optimizasyon’, ‘yapay sinir ağları’, ‘sınıflandırma’, ‘tüketim’, ‘parçacık sürü optimizasyonu’ konu başlıklarının alanda en sık çalışılan başlıklar olduğu gözlemleniyor. Öte yandan, yapay zekâ ve enerji konu başlığındaki bilimsel yayınlarda başta Çin olmak üzere Asya ülkeleri öne çıkarken, onu ABD ve Avrupa ülkeleri takip ediyor. Yükselen teknolojilerin başat konularından olan yapay zekanın tüm alanlarda sağlıklı ve stratejik bir şekilde kullanımının önemi günden güne daha da belirgin bir hal alıyor. Böylece enerji, bilişim ve strateji başlıklarının eş zamanlı düşünülmesi gerekiyor. Bu noktada titiz bir şekilde yol haritalarının çıkarılması gerekiyor.”

KAMU KURUMLARINDA YAPAY ZEKA

Çalıştay’da iki gün boyunca yüz yüze katılıma eş zamanlı sunulacak çevrim içi katılımla “Kamu Kurumlarında Yapay Zekâ Üzerine Yapılan Çalışmalar”, “Yapay Zekânın Temelleri”, “Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları”, “Akademik ve Ticari Uygulamalar”, “Enerjide Yapay Zekâ: Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklarında oturumlar yapılacağını duyuran Prof. Dr. Şeker, “TÜBA olarak bizler tüm çalışma gruplarımızda yükselen teknolojiyi odağa alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda bilim insanlarıyla enerji politikalarında ve teknolojilerinde ileriye yönelik reçeteleri, stratejik planları ve yol haritaları hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.

HKÜ’DEKİ GÜNEŞ PANELLERİ

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; “Enerji, yenilenebilir enerji ve yapay zekâ alanında yapılan bilimsel çalışmalara büyük önem veriyor ve destekliyoruz. Ekosistem içinde güçlü iş birliği fırsatlarımız var. Özellikle alternatif enerji üretimi ve enerji depolama teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Kalyon Güneş Teknolojileri ile de ortaklaşa sürdürdüğümüz projelerimiz bulunuyor. Güneş hücrelerinin, yol aydınlatma elemanlarında ve elektrikli araç şarj istasyonlarında etkin kullanımına odaklanılan bir proje sürdürülüyor. Bir diğer proje ise rüzgâr türbinleri ile hareketli fotovoltaik güneş panellerinin bir arada kullanıldığı hibrit enerji istasyonları oluşturulmasını hedeflemekte. Kampüsümüzün elektrik ihtiyacının yüzde 70’ini kurulu gücü 2,3 MW olan yerli güneş panellerimiz ile karşılıyoruz.”

YAPAY ZEKA POLİTİKALARI

Etkinlikte yapay zekânın enerji uygulamaları hakkında bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerin yanı sıra kamu ve özel sektörden üst düzey uzmanlar da yer aldı. Çalıştayda enerji uygulamaları özelinde Türkiye’nin yapay zekâ politikalarının belirlenmesi sürecinde yapılması gerekenler ve konuya ilişkin öneriler değerlendirildi. İlgili uzmanların teknolojik ve bilimsel perspektifte ortaya koyacağı çözümler, izlenecek yol haritaları, fikir ve tavsiyeler doğrultusunda çalıştay raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Etiketler yapay zeka enerji TÜBA