Didem Okur - İş Hukuku

Didem Okur - İş Hukuku

Emeklilik aylığının hesaplanması - 1

| Ben SGK giriş tarihi 1 Ocak 1995 olan, beyaz yakalı, 47 yaşında bir kadın çalışanım. Bildiğim kadarıyla, emeklilik primlerimi doldurdum, fakat emeklilik için 51 yaşı beklemem gerekiyor. Emeklilik aylığı, son yatan birkaç senelik prim seviyesine göre mi belirleniyor, yoksa toplam yatan primlerin ortalamasına göre mi hesaplanıyor?

1995 yılında işe başladığınız için yaşlılık aylığınız üç aşama hesaplaması ile belirlenecektir.

a) 2000 yılı öncesi b) 2000-2008 Ekim arası (Ekim dâhil değil) c) 2008 Ekim sonrası

Bu üç döneme ilişkin hesaplamalarda bir takım farklılıklar olsa da, temelde ortalama aylık kazanç (OAK) ve aylık bağlama oranı (ABO), 4/a sigortalılarının yani iş sözleşmesi ile çalıştırılanların yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınacak temel ölçütlerdir. 5510 sayılı kanun uyarınca ortalama aylık kazancınız, her yıla ait prime esas kazancınız (kazancın ilişkin olduğu yıldan aylık bağlama talep tarihine kadar geçen yıllar için güncellenerek) toplamının, toplam prim ödeme gün sayınıza bölünmesi ile bulunan ortalama günlük kazancın 30 katıdır. Aylık bağlama oranı ise prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanır. Okurumuzun sorusu ile ilgili olarak, emekli aylığı hesaplamasında, kabaca, tüm çalışma dönemindeki “aylıklarının ortalaması” ile ve “prim gün sayısı” nın dikkate alınacağını belirtmek isterim. Aynı okurumuzun emeklilik aylığı ile ilgili diğer sorularını bize ayrılan yerin sınırlı olması nedeni ile ilerleyen günlerde cevaplamayı sürdüreceğiz.

* Sorularınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.


Benzer Haberler
Aydınlık'ı desteklemek için Facebook ve Twitter'da takip edin!
Didem Okur - İş Hukuku Arşivi
OHAL’le kapatılan şirketten tazminat almak zor
Sözleşmesi biten taşeron işçisi kıdem tazminatı alabilir mi?
Emeklilik aylığının hesaplanması (son)
Emeklilik aylığının hesaplanması - 2
İşçi sendikalı olmasa da işi durdurabilir mi?
Taşeron işçisinin tazminat talebi
Zorunlu bireysel emeklilik sistemi - 2
Nedir bu zorunlu bireysel emeklilik sistemi?
Vardiyalı çalışmada fazla mesai ve kıdem tazminatı
Ekim 2008 sonrası sigortalı olanların ikinci emeklilik şansı var mı?
Emeklilikten sonra çalışanlar ikinci kez emekli olabilir mi?
Göreviniz dışındaki işi kabul etme zorunluluğunuz yok
Taşeron işçisinin sendikal özgürlüğü - 3
Taşeron işçilerin sendikal özgürlüğü 2
Taşeron işçisinin sendikal özgürlüğü
Sendikal nedenle işinize son verilemez
Analık izni ücretli mi, ücretsiz mi?
İkale sözleşmesi ve işsizlik maaşı
İşsizlik ödeneği
Muvazaanın tespiti
İşe iade kararı ardından farklı bir işte çalıştırılmak
Asgari ücret altında aylık belirlenemez
İş kıyafetlerinden işveren sorumludur
Çekle ücret alacağı da ödenebilir mi?
Çekle kıdem tazminatı ödenir mi?
Grup şirketlerde iş güvencesi
Gemide deneme süresi
Taşeron işçisi mi fason işçisi mi?
İş kazasına ilişkin tazminat davası
Hakkaniyet indirimi
Parça başı işlerde kıdem tazminatı hesabı
Ayrıldığım işyerinden alacaklarımı tahsil edemiyorum
Değişen taşeronlar ve kıdem tazminatı hakkı
Maaşlardaki haciz kesintileri
Hamilelik işten çıkarma nedeni olamaz
İşveren bankaya asgariyi yatırıyor
Hastalığımı işverenimden sakladım
Gelir getirici işte çalışmak işsizlik ödeneği hakkını düşürür
İşsizlik maaşındaki farklılığın nedeni
Ne olacak bu otobüs şoförlerinin hali?
Doktora gittim işten atıldım
İşyeri taşınan işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
Evlilik ve kıdem tazminatı
Prim alacağı ne anlama gelir?
Özel okul öğretmenleri
İşverenin asgari ücret kurnazlığını engelleyebilirsiniz
Psikolojik tacize (mobbing) maruz kalan işçi ne yapmalı?
Üretim düşüşü ve iş akdinin feshi
İşçi kiralama büroları - 3
İşçi kiralama büroları - 2
İşçi kiralama büroları - 1
İşkolu tespiti
Asıl işverenden talimat alan taşeron işçisine müjde
Yıllık izin anayasal haktır
Yılda 26 gün izin kullanmak mümkün!
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Hafta tatili yasal zorunluluktur
‘Günde 13 saat çalışıyoruz...’
Ücret bordrosunda imzanın önemi
İş sözleşmesi ve para cezası
Köşe Yazıları Tüm Yazarlar
Tüm Haberler
Tüm Haberler Daha Fazla Göster
0.97 8.66 5.72 4.99