Emperyalist 10 yalan ve Uygur gerçeği

Adnan Akfırat

Adnan Akfırat

Gazete Yazarı
TÜM YAZILARI

Emperyalist 10 yalan ve Uygur gerçeği - Resim: 1

YALAN 1: ÇİN, UYGURLARA SOYKIRIM UYGULUYOR!

İşte gerçek: Bu yalanı söyleyen en üst düzey yetkili ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. CIA Başkanı iken görevlerini "Yalan söyledik, aldattık, çaldık," diye açıklayan Pompeo, makamını terketmeden bir gün önce bu açıklamayı yaptı. (1)

Sinciang Kalkınma Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Li Xiaoxia’nın araştırmasına göre: Sinciang'daki Uygur nüfusu istikrarlı bir şekilde artıyor. 2010'dan 2018'e kadar, Sinciang'daki Uygur nüfusu 2 milyon 550 bin kişi arttı. Uygur nüfusun artış oranı yüzde 25,04. Siniciang’daki Uygur nüfus 10,17 milyondan 12,72 milyona çıktı. Bu dönemde Sinciang'ın toplam nüfus artış oranı yüzde 13.99. Bölgedeki tüm etnik azınlık gruplarının nüfus artış oranı yüzde 22.14. Han kökenli Çinli nüfusun artış oranı ise sadece yüzde 2.

Görüleceği gibi, Uygur nüfsun yok edilmeye çalıştığı kocaman bir yalan. (2)

Sinciang, son 70 yılda ekonomik ve toplumsal kalkınmada benzeri görülmemiş başarılar elde etti. Uygurların geçim kaynaklarının iyileştirilmesinde büyük sıçrama gerçekleştirildi. Sinciang'ın GSYİH'si 2014'ten 2019'a kadar yüzde 7,2 büyüdü. Bu Çin’deki genel büyüme oranından daha yüksek.

Çin’de nüfusları kaç kişi olursa olsun tüm etnik grupların hakları anayasal güvenceye sahip. Etnik kökenine bakılmaksızın tüm vatandaşlar ve etnik topluluklar devletin yönetimine katılma, inanç özgürlüğünü yaşama, kendi dilinde eğitim alma, kendi dillerini yayıncılıkta kullanma, kültürünü geliştirme ve geleneklerini koruma haklarına sahiptir. (3)

YALAN 2: ÇİN, UYGUR KADINLARIZORLA KISIRLAŞTIRIYOR!

Gerçek: Bu yalanı en yüksek perdeden ileri süren Amerikan görevlisi Adrian Zenz oldu. Sinciang yönetiminin Uygur kadınları üzerinde "zorla kısırlaştırma" uyguladığını ve bunun Uygur nüfusunda keskin bir düşüşe neden olduğunu iddia eden raporlar yayınladı. (4)

Dikkat, Adrian Zenz bir "Çin uzmanı" değil, ABD hükümeti tarafından desteklenen aşırı sağcı "Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı"nın maaşlı bir çalışanı ve ünlü bir ırkçı. Propagandist.

Sinciang Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Lin Fangfei, Adrian Zenz'in "raporları"nın uydurmalarla ve veri manipülasyonuyla dolu olduğunu saptadı. "Raporlarda" yer alan sözde "zorla kısırlaştırma"nın kanıtı, 2018 ‘de Çin'de yeni rahim içi cihaz (RİA) yerleştirme prosedürlerinin yüzde 80'inin Sinciang'da gerçekleştirildiğini uyduruyor. Ve bu uydurma kanıta dayanarak Hotan ve Kaşgar'daki doğal nüfus artış oranının 2018'de 1.000 kişi başına yalnızca 2.58 olduğunu iddia ediyor. Oysa, "kanıt" gerçeklerle son derece tutarsızdır. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yayınlanan 2019 Çin Sağlık İstatistikleri Yıllığı verilerine göre, 2018'de Sinciang'da yeni RİA yerleştirme prosedürlerinin sayısı 328.475 olarak gerçekleşti ve bu rakam, Çin'in toplamının yalnızca yüzde 8,7'sini oluşturdu. (5)


YALAN 3: ÇİN, TERÖRLE MÜCADELE BAHANESİYLE UYGURLARI BASTIRIYOR!

Gerçek: ABD destekli Türkistan İslam Partisi (TİP), 1990'dan 2016'ya kadar Uygur Özerk Bölgesi’nde binlerce terör eylemi düzenledi. Çok sayıda masum sivili ve birkaç yüz polis memurunu öldürdüler ve ağır maddi kayba neden oldular. Bunun üzerine Çin hükümeti bölgedeki terörü önlemek ve halkı Selefi propoganda konusunda aydınlatmak için bir dizi etkin önlem aldı.

Terörün dini veya etnik kökeni bulunmuyor. Çin hükümeti, terörü herhangi bir bölgeye, etnik grup veya din ile ilişkilendirmeme ilkesini kesin olarak benimsiyor ve uyguluyor. İnsan haklarını ihlal eden, kamu güvenliğini tehlikeye atan, etnik birliği baltalayan ve ülkeyi parçalamayı amaçlayan şiddet ve terör faaliyetlerine karşı mücadeleyi, yasalar çerçevesinde yürütüyor.

Çin resmi raporlarına göre, 2014 yılından bu yana toplam 1.588 terör grubu saptandı, 12.995 terörist tutuklandı ve 2.052 silah ele geçirildi. Sıkı güvenlik önlemleri sonucunda, teröristlerin sızması etkili bir şekilde engellendi. Kamu güvenliği sağlandı. Tüm etnik gruplardan halkın yaşama hakkı, sağlık hakkı, kalkınma hakkı ve diğer temel hakları korundu. Sinciang’da arka arkaya dört buçuk yıldır terör vakası yaşanmıyor. (6)

Emperyalist 10 yalan ve Uygur gerçeği - Resim: 2

YALAN 4: MİLYONLARCA UYGUR MÜSLÜMAN ‘TOPLAMA KAMPLARI’NDA TUTULUYOR

Gerçek: Sinciang'da hiçbir zaman “toplama kampı” kurulmadı. Çin Hükümeti’nin yayınladığı “Sinciang’da Mesleki Eğitim” başlıklı beyaz kitapta bu konudaki yalanları şöyle çürütüyor: Terörle mücadele ve radikalleşmeyi önlemek için aydınlatma eğitimi veren geçici eğitim kurumları oluşturuldu. Yasaya uygun olarak kurulan mesleki eğitim ve öğretim merkezlerinin amacı, terörizm ve aşırılığın üreme zeminini ortadan kaldırmaktı.

Çin hükümetinin defalarca açıkladığı gibi, Mesleki eğitim ve öğretim merkezleri, standart sözlü ve yazılı Çince'yi, Anayasa’nın verdiği hakların ve hukukun anlaşılmasını ve mesleki beceriler geliştirmeyi içeren bir müfredat uyguladı. 1 Ekim 2019'da bu merkezler çalışmalarını tamamladı ve tüm kursiyerler mezun oldu. Eğitim merkezlerinden mezun olanların çoğu istikrarlı işler buldu ve huzurlu bir yaşam sürüyorlar. (7)

Aydınlık gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Akkoç, Temmuz 2019’da bir grup Türk gazeteci ile birlikte bu eğitim merkezlerini ziyaret etti ve gerçekleri bir hafta Aydınlık’ta dizi olarak yayınladı. (8)

Kursiyerlerin düzenli olarak evlerine dönmelerine, kişisel işlerine katılmak için izin istemelerine ve yazışma özgürlüğünden yararlanmalarına izin veren bir yatılı eğitim modeli uygulandı. Tüm kursiyerler, kamu emeklilik ve sağlık sigortası programlarına dahil edildi ve ücretsiz sağlık muayenelerine hak kazandılar.

YALAN 5: HER UYGUR EVE BİR ÇİNLİ ERKEK YERLEŞTİRİLİYOR,UYGUR KADINLAR BİRLİKTE YATAĞA GİRMEYE ZORLANIYOR!

Gerçek: TİP tarafından uydurulan bu yalanı yayan merkez yine bir ABD kuruluşu: Human Rights Watch! (9) Sinciang hükümeti, 2016 yılından bu yana farklı etnik gruplardan kadrolar ve insanlar arasında "etnik birlik kampanyası" ve dayanışma faaliyetleri yürütüyor. Bu kampanyanın resmi adı "İnsanları Ziyaret Edin, İnsanlara Fayda Sağlayın ve Halkın Gönüllerini Bir Araya Getirin" (访民情、惠民生、聚民心). Bu kapsamda 1 milyon 100 bin kadro, farklı etnik gruplardan 1 milyon 600 bin kişiyle eşleştirildi. "Akraba" sayıldılar ve birbirleriyle arkadaş oldu. Han kökenli kadrolar Uygurlar da dahil olmak üzere çeşitli etnik gruplarla eşleşti. (10)

Emperyalist 10 yalan ve Uygur gerçeği - Resim: 3

YALAN 6: ÇİN, UYGUR KÜLTÜRÜNÜ SİLMEK İÇİN SİSTEMATİK ASİMİLASYON POLİTİKASI UYGULUYOR!

Gerçek: Sinciang'da tüm etnik grupların kültürel mirası koruma altına alınmış bulunuyor. Uygurlar, Moğollar, Huiler, Şibeler ve diğer etnik grupların önde gelen tarihi ve kültürel mirasını temsil eden yapılar düzenli olarak korunuyor ve gerektiğinde renove ediliyor. Kaşgar'daki Apak Hoca Türbesi, Khorgos’taki Tuğluk Timur Türbesi, Mongolküre’deki Shengyou Tapınağı, Hejing'deki Moğol Prensi Turgut Han’ın “Mavi Sarayı- Höh Yaman” ve Çimtoğrak Malikanesi aslına uygun şekilde yenilenmiş ve korunmuştur.

Uygurların "Meşrep", Kazakların "Aytes", Kırgızların "Kopuz Balad Şarkı Festivali", Moğolların "Naadam Festivali", Şibelerin "Batıya Yolculuk Şenliği" ve Hanların "Kırmızı Fener Festivali" gibi geleneksel kültürel etkinlikler yaygın olarak yaşatılıyor. Uygurların "Garip ve Senem", Kazakların "Aytes" ve Kırgızların "Manas destanı" gibi etnik kültürlerin zengin ve etkileyici destanları oyunlaştırılıp sahneleniyor. Müslümanlara verilen sığır ve koyun eti İslam adetlerine göre kesilmekte, işlenmekte, depolanmakta, taşınmakta ve satılmaktadır. Tüm Müslüman gruplar, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nda yasal tatillere sahiptir.

Şu anda, Sinciang'daki tüm etnik gruplardan insanlar 10 sözlü ve yazılı dil kullanıyor. Etnik azınlık dilleri yargı, idare, eğitim, basın ve yayıncılık, radyo ve televizyon ve internet dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Xinjiang Halk Yayın İstasyonu, beş dilde 12 radyo ve TV kanalı yayını yapıyor. Bu diller, Çince, Uygurca, Kazakça, Moğolca ve Kırgızca. Sinciang'daki ilk ve orta dereceli okullar Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Moğolca ve Şibe gibi etnik azınlık dillerinde kurslar sunmaktadır. Çin parasının üzerinde beş dil vardır: Çince, Tibetçe, Uygurca, Moğolca ve Cuangca.

YALAN 7: SİNCİANG’DA UYGUR DİLİNDE EĞİTİM YASAKLANDI

Gerçek: Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili Yasa, vatandaşların standart Çince konuşma ve yazı dilini öğrenme ve kullanma hakkına sahip olmasını şart koşar. Devlet Çincenin öğrenilmesi için gereken koşulları sağlamakla yükümlüdür. Etnik topluluklar için Çin dilinde eğitimi teşvik ederken, ilk ve orta okullar için ulusal müfredat planına uygun olarak etnik azınlık gruplarının sözlü ve yazılı dillerinde eğitim veriliyor. Sinciang'da ilk ve orta öğretim yedi değişik dilde yapılmaktadır. Şu anda anaokulları ile ilk ve ortaokullar iki dilli eğitim vermektedir. Çocuklar, Çince’nin yanısıra Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Mogolca ve Şibe dillerinde eğitim görmektedirler.

Emperyalist 10 yalan ve Uygur gerçeği - Resim: 4

YALAN 8: SİNCİANG, İSLAM'I VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BASTIRIYOR

Gerçek: Çin Halk Cumhuriyeti Anayasasının 36. Maddesi, Çin vatandaşlarının dini inanç özgürlüğünü ve ibadet hakkını koruma altına almıştır. “Kuran” ve “Sahih’i Buhari’den Seçmeler” gibi klasikler ve diğer din kitapları Çince, Uygur, Kazak ve Kırgız dillerine çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Sinciang'da Müslüman nüfusa düşen cami bakımından dünyada birincidir. Türkiye’de her bin kişiye bir cami düşerken, Sinciang’da her beşyüz kişiye bir cami düşmektedir. Sinciang'daki her düzeydeki yerel hükümetler, camilerde verilen kamu hizmetlerini sürekli olarak iyileştiriyorlar. Hükümet, camilerin yolunu, suyunu, elektrik ve doğal gazını kamu hizmeti olarak yerine getiriyor. Abdest tesisleri ve sifonlu tuvaletler kuruldu. Camiler ayrıca tıbbi hizmetler ve elektronik ekranlarla donatıldı. Her camide, bilgisayarlar, vantilatör ve klima yangınla mücadele ekipmanları, içme suyu sebilleri, ayakkabı kaplamaları veya ayakkabı kaplamaları için makineler ile kilitli dolaplar var. Öte yandan Çin’deki Müslümanlar serbestçe hac ziyareti yapabilmektedir. Uygur Özerk Bölgesi hükümeti 1996 yılından bu yana, 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle yapılan iptal haricinde, her yıl hac ziyareti için özel uçak seferleri düzenlemiş, giriş ve çıkışlarda kaliteli hizmet vermiştir. Hac faaliyetinin düzenli ve güvenli sağlanması için tıbbi bakım, yemek hizmetleri vb sağlamıştır. Çin İslam Cemiyeti Başkanı Yang Faming, Çin’deki Müslümanların haklarının güvence altında olduğunu açıkladı. (11)

Merkezi Urumçi’de olan Sinciang İslam Enstitüsü’nün Kaşgar, Hotan ve İli gibi diğer şehirlerde sekiz şubesi var, Sinciang İslam Okulu da dahil olmak üzere bölgede 10 ilahiyat okulu bulunuyor. Bu okullar, her yıl 3.000 yeni öğrenci alıyor. (12)

Sinciang'daki tüm Müslümanlar, öğretilerine, kanunlarına ve geleneklerine uygun olarak kendi evlerinde oruç tutmaktadır. Oruç tutmak kişisel özgürlük kapsamında görülmektedir. Sinciang'daki her seviyedeki yerel hükümetler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda hem dini faaliyetlerin hem de kutlamaların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Cenaze namazı, defin ve taziye etkinlikleri gibi inançların gereği olan uygulamalar ve mezarlıklar koruma altındadır.

YALAN 9: ÇİN, MÜSLÜMAN UYGURLARI HER YERDE KAMERALAR, CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE DİĞER YÜKSEK TEKNOLOJİ ARAÇLARIYLA İZLİYOR

Gerçek: Anadolu Ajansı Dış Haberler Servisi, Amerikan kuruluşları tarafından imal edilen bu yalanı ısrarla tekrarlamaktadır. (13) Sinciang yönetimi, akıllı şehir yönetimini geliştirmek ve suçu etkili bir şekilde önlemek için kentsel ve kırsal kamu alanlarına, ana yollara, ulaşım merkezlerine ve diğer halka açık yerlere kameralar yerleştirdiğini açıklıyor. Bu önlemler herhangi bir etnik grubu hedef almıyor. Sinciang’da kişi başına düşen kamera sayısının, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'daki güvenlik kamerası sayısından az olduğu saptanmıştır. (14)

YALAN 10: ÇİN HÜKÜMETİ GAZETECİLERİNSİNCİANG'A GİRİŞİNİ YASAKLADI

Gerçek: Sinciang’a giriş ve çıkışlar serbesttir. Çin’deki yabancı medya kuruluşlarının Snicang’da haber yapmalarına ilişkin yasak yoktur. Nitekim Çin Dışişleri Bakanlığı, 2018'in sonundan bu yana 100'den fazla ülke ve bölgeden 1.200'den fazla kişi, uluslararası kuruluşlardan yetkililer, diplomatlar, gazeteciler ve dini liderler de dahil olmak üzere Sinciang'ı ziyaret etti. Türkiye’den AA, NTV, Aydınlık, Milliyet, Yeni Şafak muhabirleri bölgeyi gezerek haberler yaptılar. 3-7 Eylül 2019 tarihleri ​​arasında NBC muhabirleri, Aralık 2020'de ise BBC muhabirleri Kuça İlçesine ve Sinciang'daki diğer merkezlere gittiler. (15)

ZÜMRÜT DAVUT VE MİHRİGÜL TURSUN’UN YALANLARI

Pompeo’nun diline doladığı ve Amerika’da “Uygurlara zulüm’ün tanıkları olarak gösterilen Zümrüt Davut ve Mihrigül Tursun’un yalanları ve gerçekleri ise şöyle: BBC Newsnight programı Zumrüt Davut'un bir "toplama kampında kısırlaştırıldığını" yaydı. (16) Oysa, Zumrüt Davut mesleki eğitim ve öğretim merkezinde hiçbir zaman eğitim görmemişti. Ağabeyi Abduhelil Davut bunu daha önce açıklamıştı. (17)

Zümrüt Davut BBC ekranlarından “bir kamptan serbest bırakıldıktan" sonra kısırlaştırılmaya zorlandığını ve zaten üç çocuğu olduğu için rahminin çıkarıldığını iddia etti. Gerçeği ise Zümrüt Davut, Mart 2013'te, Urumçi Anne ve Çocuk Bakım Hizmet Merkezinde üçüncü çocuğunu doğurduğunda, gönüllü olarak sezaryen ve tüp ligasyonu yaptırmak için form imzaladı ve ardından merkez operasyonu gerçekleştirdi. Kesinlikle rahmi alınmadı. Babasının Sinciang yetkilileri tarafından defalarca gözaltına alındığını, soruşturulduğunu ve kısa süre önce bilinmeyen bir nedenle öldüğünü iddia etti. Gerçekte babası, 12 Ekim 2019'da kalp hastalığından ölene kadar çocuklarıyla birlikte yaşadı. Hiç sorgulanmadı veya gözaltına alınmadı. Kardeşleri Abduhelil Davut ve Erkin Davut, Zumrüt’ün yalan söylediğini açıkladı.(18)

Diğer yalancı “tanık” Mihrigül Tursun, 26 Kasım 2018’de Waşington’da Ulusal Basın Kulübü’ndeki basın toplantısında bir “toplama kampı”nda bilinmeyen ilaçlar almaya zorlandığını, sonrasında Amerikalı doktorlar tarafından kısırlık teşhisi konulduğunu söyledi.(19) İki gün sonra da Amerikan Senatosu’nda aynı yalanları sahte gözyaşları eşliğinde tekrarladı.(20)

Gerçek ise şöyle: Mihrigul Tursun, 21 Nisan 2017'de Qiemo (Çarçan) İlçesinin Kamu Güvenlik Bürosu tarafından etnik nefret suçu işlediği ve ayrımcılığı kışkırttığı şüphesiyle gözaltına alındı. Bu dönemde frengi gibi bulaşıcı hastalığı olduğu saptandı. İlçe Kamu Güvenliği Bürosu, aleyhindeki tedbirleri 10 Mayıs 2017'de sonlandırdı. Mihrigul, 20 günlük gözaltı dışında, Çin'deyken tamamen özgürdü. Hiçbir zaman hapis cezasına çarptırılmadı, ilaç almaya zorlanmadı. Herhangi bir mesleki eğitim ve öğretim merkezinde de eğitim görmedi. Çin'de bir kısırlaştırma tedbiri uygulandığını gösterecek hiçbir kayıt bulunmuyor. (21)

YARIN: Çin Anayasası'nın etnik hakları ve inanç özgürlüğünü güvenceye alan 4. ve 36. maddelerinin tam metni.

KAYNAKLAR:

 1. https://www.ft.com/content/b0d613c6-fa92-48c7-ac3a-aa2614c25e9c
 2. https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212073.shtml
 3. http://english.www.gov.cn/archive/lawsregulations/201911/20/content_WS5ed8856ec6d0b3f0e9499913.html
 4. https://foreignpolicy.com/2020/07/01/china-documents-uighur-genocidal-sterilization-xinjiang/
 5. https://news.cgtn.com/news/2020-09-14/Six-lies-in-Adrian-Zenz-s-Xinjiang-report-of-genocide--TMIv2qWemA/index.html
 6. http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/05/c_139723816.htm
 7. http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201908/17/content_WS5d57573cc6d0c6695ff7ed6c.html
 8. https://www.aydinlik.com.tr/aydinlik-gazetesi-gitti-gordu-gercegi-uygurlardan-dinledi-ozgurluk-meydani-temmuz-2019-3#1
 9. https://www.hrw.org/news/2018/05/13/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-region
 10. http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/05/c_139723816.htm
 11. https://www.globaltimes.cn/page/202012/1211344.shtml
 12. http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/05/c_139723816.htm
 13. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-uses-us-tech-to-monitor-uyghurs-report/1400502
 14. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1794581.shtml
 15. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1794581.shtml
 16. https://www.youtube.com/watch?v=lZejLYkCZ3c
 17. https://www.globaltimes.cn/content/1170249.shtml
 18. http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/05/c_139723816.htm
 19. https://apnews.com/article/61cdf7f5dfc34575aa643523b3c6b3fe
 20. https://time.com/5467628/china-uighur-congress-torture/
 21. http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/05/c_139723816.htm