Emperyalizmin renkli ağı: LGBTİ ve Türkiye'deki destekçileri

Batı emperyalizminin çevre, kadın, özgürlük ve insan hakları adı altında ulus devletlere karşı saldırı girişimi, LGBTİ türünden eşcinselliği kurumsallaştıran ve insan doğasına aykırı bulunan örgütler eliyle sürdürülüyor.