14 Nisan 2024 Pazar
İstanbul 21°
 • İçel
 • Şırnak
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Şanlıurfa
 • Çorum
 • İstanbul
 • İzmir
 • Ağrı
 • Adıyaman
 • Adana
 • Afyon
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Ardahan
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bartın
 • Batman
 • Bayburt
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Düzce
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gümüşhane
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Hakkari
 • Hatay
 • Iğdır
 • Isparta
 • Kırşehir
 • Kırıkkale
 • Kırklareli
 • Kütahya
 • Karabük
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kilis
 • Kmaraş
 • Kocaeli
 • Konya
 • Malatya
 • Manisa
 • Mardin
 • Muş
 • Muğla
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Osmaniye
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Uşak
 • Van
 • Yalova
 • Yozgat
 • Zonguldak

İletişim

Adres: Asmalı Mescit Mahallesi, İstiklal Caddesi, Deva Çıkmazı No: 3 / 4 Beyoğlu - İstanbul

Telefon: 0212 251 21 14 - 15 - 16
WhatsApp: +90 554 585 10 44
Ankara Büro: 0312 229 88 47
Avrupa Telefon: 0049 1575 4868456
E-Posta: halklailiskiler@aydinlik.com.tr

Formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İMECE BASIN VE YAYINCILIK TİCARET LTD.ŞTİ. (“AYDINLIK GAZETESİ” veya “Şirket”) Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

AYDINLIK GAZETESİ, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Veri sorumlusunun kimliği

Şirket Unvanı : İMECE BASIN VE YAYINCILIK TİCARET LTD.ŞTİ.

Mersis No : 0474070306600001

İletişim Adresi : ASMALI MESCİT MAH.İSTİKLAL CAD.DEVA ÇIKMAZI NO3 K.2D.4 BEYOĞLU/ İSTANBUL

Telefon No : (0212) 251 21 16

E-Posta adresi : osmanerbil@aydinlik.com.tr

KEP Adresi : imecebasin@hs01.kep.tr

 

İşlenen kişisel verileriniz 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad Soyad,

İletişim

Telefon No E-Posta Adresi, Mesaj, Yorum Bilgisi

İşlem Güvenliği

IP Adres Bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

Pazarlama

Çerez kayıtları ile elde edilen bilgiler

 

Kişisel veri toplamanın yöntemi 

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle bizzat Şirketimiz tarafından veya Şirketimizin hizmet aldığı üçüncü kişi iş ortakları vasıtasıyla aşağıda belirtilen şekillerde elde edilmektedir. 

Kişisel verileriniz; 

 • Şirket internet sitesinde yer alan iletişim formlarının doldurulması vasıtasıyla,
 • İnternet sitesinde yer alan bülten aboneliği vasıtasıyla,
 • İnternet sitesini ziyaret edilmesi halinde otomatik yolarla elde etmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.

 • İletişim sekmesinde; iletişim formu doldurularak gazetemize ilişkin mesaj, yorum ve görüşlerinizin paylaşılması kapsamında iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, talep/şikayet takiplerinde Şirketimizin meşru menfaatlerine dayanarak adı soyadı, telefon numarası ve mesaj bilgileri,
 • Abonelik sekmesinden abone olmanız halinde, tarafınızla iletişim kurulabilmesi, güncel gelişmelerden haberdar olabilmeniz amacıyla sözleşme ilişkisi ve meşru menfaat kapsamında adı soyadı ve e-posta bilgileri,
 • Şirketimizle iletişim kurmanız halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayet takiplerinde Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz,
 • Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde açık rızanız kapsamında, reklam/kampanya ve promosyonlardan haberdar edilmeniz amacıyla tarafınıza mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.
 • Web sitesi ziyaretleri sırasında şirketin meşru menfaatleri uyarınca işlem güvenliği bilgileri elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

Çerez kayıtları ile ilgili detaylı bilgiler web sitemizde yer alan “Çerez Aydınlatma Metni” ile verilmiştir.

 

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde ve AYDINLIK GAZETESİ, iş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda çalışanların kişisel verilerini, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ve 3. kişi konumundaki iş ortağı şirketlerle de paylaşabileceğini iş bu aydınlatma metni vesilesi ile sizlere iletmektedir. Gerektiği durumlarda yabancı ülkede yerleşik iş ortaklarına Şirket ile arasındaki sözleşmenin ifası için zorunlu olduğu durumlarda ve zorunlu olduğu kadarıyla işlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile; 

(1) Kanunu yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları, 

(2) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi kapsamında danışman avukata, adli ve idari makamlara aktarılabilmektedir.

 

İlgili kişinin 11 inci maddede sayılan diğer hakları

Değerli web sitesi ziyaretçilerimiz KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

KVKK ‘nın 11. maddesindeki haklarınız ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre “https://www.aydinlik.com.tr/” web sitemizden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.