'Atatürk yalnız Türkleri değil, Türkiye ile Rusya'yı da birleştirdi'

Rus resmi haber ajansı RİA-Novosti'ye tarihi ve güncel boyutlarıyla Atatürk'ü değerlendiren Dr. Mehmet Perinçek, 'Atatürk, ölmeden önce de en yakın çevresine SSCB’yle dostluğu vasiyet etmiştir. İşte Atatürk sadece Türk milletini değil, Rusya ve Türkiye’yi de birleştiren bir liderdir' dedi.

'Atatürk yalnız Türkleri değil, Türkiye ile Rusya'yı da birleştirdi'

Dr. Mehmet Perinçek, Rus resmi haber ajansı RİA-Novosti'ye tarihi ve güncel boyutlarıyla Atatürk'ü değerlendirdi.

Dr.%20Mehmet%20Perin%C3%A7ek
Dr. Mehmet Perinçek

Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Laiklik, millet olmanın da ön koşuludur. Laikliğin olmadığı yerde bin bir türlü tarikatlar, mezhep ayrılıkları, bunlar arasında çatışmalar ortaya çıkar, millet parçalanır. Millet parçalanırsa emperyalist tehditle karşı karşıya olan ülkenin en önemli direniş gücü parçalanmış olur. Laiklik, Türkiye’nin bağımsızlığının ve milleti bir arada tutmanın da garantisidir. Emperyalist güçler her zaman Türkiye’de laikliğin aşındırılmasından yana olmuşlardır. Çünkü bu, onlara müdahale imkânı vermiştir.

Bugün uygulanan liberal ekonomi programı, Türkiye’nin üretiminin uluslararası tekeller tarafından ezilmesine yol açmıştır, Türkiye’nin iç piyasasını yabancı güçlere teslim etmiştir. Artık eskisi gibi üreten Türkiye yoktur. Onun yerini sıcak paraya bağımlı Türkiye almıştır. Buradan çıkış da ancak devletçi-kamucu politikalarla olur. Bu sebeple devletçilik de Türkiye’nin üretiminin, refahının ve de en önemlisi bağımsızlığının garantisidir.
- Başkanlık sistemi, Atatürk geleneğine aykırıdır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı Meclis’le kazanmıştır. O Meclis, milleti bir araya getirmiş ve harekete geçirmiştir. Bugün de milleti karşı karşıya olunan dış tehditler konusunda seferber etmek için güçlü bir Meclis’e ihtiyaç vardır. Ancak bugün Meclis, ne yazık ki işlevsiz ve yetkisiz bir organa çevrilmiştir.

Atatürk’ün önemi son dönemde çok daha iyi anlaşılmaktadır. Millet ve hangi görüşten olursa olsun Türkiye’nin bağımsızlığından yana olan siyasi güçler, bir tek Atatürk’te birleşebilir. Bu sebeple Atatürk’e dair çok sayıda kitaplar basılmakta, onun adına yürüyüşler düzenlenmekte, Anıtkabir’e giden insan sayısı her sene daha fazla artmakta, onun ilkeleri her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir. Millet, zor günlerde Atatürk’e sarılmaktadır. Atatürk’ü silmeye çalışanlar, bu tutumla, ancak tarihten kendilerini sileceklerdir. Türk milleti, eninde sonunda Atatürk’ün bütün ilkelerini yine uygulanır hale getirecektir.
- Diğer taraftan Atatürk, Türk-Rus ilişkileri açısından da büyük öneme sahiptir. Tarihte de böyledir, bugün açısından da geçerlidir. Eğer Türkiye ve Rusya, karşılıklı savaşırsa, bu her zaman iki ülkenin aleyhine olmuştur. Bunun tam tersi durumda da, yani iki ülke işbirliği yaptığı zamanda milli çıkarlarını daha kolay sağlamışlar, bölgeye barış ve huzur getirmişlerdir. Türkiye ve Sovyet Rusya işbirliği yaptı, Batılı işgalciler kovuldu.

Türk-Sovyet ilişkileri Atatürk için geçici, pragmatist bir dostluk değildi. Atatürk, ölmeden önce de en yakın çevresine SSCB’yle dostluğu vasiyet etmiştir. İşte Atatürk sadece Türk milletini değil, Rusya ve Türkiye’yi de birleştiren bir liderdir."