Bakü ve Moskova’da Ermeni meselesi toplantısı

Taşnak çetelerinin Azerbaycan’ın Bakü ve Guba şehirlerinde Azerbaycan Türklerine ve diğer halklara kaşı yaptığı katliamda ölenler ülkenin birçok kentinde anıldı

Bakü ve Moskova’da Ermeni meselesi toplantısı

Taşnak çetelerinin 31 Mart 1918 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü ve Guba şehirlerinde Azerbaycan Türklerine ve diğer halklara kaşı yaptığı katliamda ölenler, ülkenin birçok kentinde anıldı. Katliamın 100. yıldönümü dolayısıyla Bakü’de 29 Mart günü uluslararası bilimsel bir konferans düzenlendi. Azerbaycan Savaş Esirleri ve Kayıpları Devlet Komisyonu tarafından düzenlenen konferansa Azerbaycan’ın yanı sıra Türkiye, Rusya, Amerika, Almanya, Fransa, İrlanda, Gürcistan gibi ülkelerden tarihçiler katıldı. Türkiye’den Prof. Dr. Kemal Çiçek ve Dr. Mehmet Perinçek, Azerbaycan devletinin düzenlediği etkinliklerde bir hafta boyunca hazır bulundu.

BOLŞEVİK ERMENİLERİNİN BAKIŞI

31 Mart katliamının ve Birinci Dünya Savaşı sonrası Güney Kafkasya’daki gelişmelerin tartışıldığı konferansta Prof. Dr. Kemal Çiçek, Amerikan arşiv belgeleri ışığında Kafkasya’daki Türk-Ermeni çatışmasını ele aldığı bir sunum yaptı. Çiçek, Amerikan rapor ve yazışmalarından örnekler sunduğu konuşmasında, Amerikan arşivindeki, Türkiye’nin tezlerini haklı çıkaran belgelerin nasıl yok edildiğini de anlattı. Dr. Mehmet Perinçek ise Ermeni Bolşeviklerinin Taşnaklarla ilgili değerlendirmelerine yer verdiği Rusça konuşmasında, Ermeni Bolşeviklerinin belge ve kaynaklarıyla, Taşnakların saldırgan ve işbirlikçi karakterini ortaya koydu. Perinçek, Bolşevik Ermeni basınından ve edebiyatından verdiği örneklerle Dünya Savaşı’nda ve sonrasında yaşanan trajedinin esas sorumlularının emperyalist devletler ve Ermeni milliyetçi hareketi olduğunu gözler önüne serdi. Amerikalı tarihçi Nick Allen Warndorf ise sunumunda tehcirin Osmanlıların icadı olmadığını, Batılı devletlerin isyanları bastırmak için çoğu kez bu yöntemlere başvurduğunu, Batı bunu sömürgeci amaçlarla yapmışken, Osmanlı’nın kendi topraklarını savunmak amacıyla tehcir kararını aldığını vurguladı.

DEVLET TÖRENİNE KATILDILAR

Yabancı konuklar, 31 Mart günü Guba’da katliamın yapıldığı yerde inşa edilen anıt mezarlık ve müzede düzenlenen devlet törenine de katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yardımcısı Ali Hasanov’un açılışını yaptığı törende Prof. Dr. Kemal Çiçek de bütün yabancı katılımcılar adına kürsüye çıktı. Yabancı katılımcılar, Azerbaycan Türkü akademisyenlerle birlikte Bakü’deki Milli Bilimler Akademisi’nde de konferansa katıldılar. Ermeni meselesi ve tarih çalışmalarının tartışıldığı konferansta Prof. Dr. Kemal Çiçek ve Dr. Mehmet Perinçek de birer konuşma yaptılar. Azerbaycan basını Türkiye’den giden akademisyenlere yoğun ilgi gösterdi. Her iki isim de televizyon programlarına katıldılar ve gazetelere röportajlar verdiler.

TÜRK-RUS SEMPOZYUMU

Ermeni meselesinin yoğun olarak tartışıldığı başka bir bilimsel toplantı da Moskova’da 4-5 Nisan’da yapıldı. Vladimir Putin’in Türkiye’de bulunduğu günlerde Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü, Rusya Tarih Vakfı, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Avrasya İncelemeler Merkezi’nin birlikte düzenlediği ‘Birinci Dünya Savaşı ve XX. Yüzyılın Başında Türk-Rus İlişkileri’ başlıklı sempozyumda çok sayıda Rus ve Türk tarihçi tebliğ sundu. Prof. Dr. Refik Turan’ın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik’in de yer aldığı etkinlikte Dr. Mehmet Perinçek de Rusça olarak ‘Çarlık Askeri İstihbarat Raporlarında, Dünya Savaşı’nın Arifesinde Ermeniler’ başlıklı bir tebliğ sundu. Türk-Rus ilişkileri tarihinin tartışıldığı toplantıda iki ülke arasındaki güncel ilişkilerde stratejik işbirliğine duyulan ihtiyaç da vurgulandı.