Büyük Aile Manifestosu ilan edildi

Aileyi sorunun değil, çözümün adresi olarak gören ve bu uğurda mücadele sözü veren yüzlerce sivil toplum kuruluşunun İstanbul’da bir araya gelerek oluşturduğu ‘Büyük Aile Platformu’ kuruldu. Kuruluş Manifestosu yayınlandı.

Büyük Aile Manifestosu ilan edildi
GAZETE HABERLERİ
GAZETE HABERLERİ Editör

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Platform’un yürütmesinde  yer alıyor.

Her geçen gün hızla büyüyen Büyük Aile Platformu (BAP), şimdiden 300 STK'nın ve Demokratik Kitle Örgütünün katılımıyla, LGBT lobilerinin çocuklar ve aileleri hedef alan  dayatmasına meydan okuyor. 

Manifesto, 17 Haziran 2023 tarihinde,  İstanbul'dan, CKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Zeynep Ses tarafından Atlas Sineması’nda, katılımcı dernek, vakıf gibi kurumların temsilcilerine ve çok sayıda basın mensubuna açıklandı, Platform’un kuruluşu ilan edildi.

‘TEYAKKUZ HALİNDE OLACAĞIZ’

Büyük Aile Platformu;

  • İnsanlığın geleceğini ve aileyi tehdit eden unsurlara karşı teyakkuz halinde olacak,
  • Proaktif eylemleriyle haklı davasını toplumun her kesiminin gündemine taşıyacak,
  • Ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi küresel çetelerin hain plan ve projelerine karşı kormak için mücadele edecek.

Manifestonun  son kısmı şöyle: “Şu çok iyi bilinmelidir ki kadını, erkeği, gençleri, çocukları ve temelde aileyi hedef alan bu dayatma,  tüm kirli faliyetlerine rağmen hiç bir ahlâksızlığını ve suçunu temize çıkaramayacaktır. Dün gökkuşağımızı çalanlar, bugün insanlık onurumuzu çalamayacaklardır... İzin vermeyeceğiz...”