Dr. Çevik sağlıkta düzenlemeyi anlattı: Geçiş dönemi

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yasa bu hafta mecliste tartışılacak. Dr. Hikmet Çevik, sağlık çalışanlarına ek ödeme verilen havuza devletin kaynak transferi yaptığını söyledi

Dr. Çevik sağlıkta düzenlemeyi anlattı: Geçiş dönemi
A+ A-

ÖZLEM KONUR USTA

Hekimlerin emeğinin ücretlendirilmesi sorunu uzun süredir gündemde. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AK Parti, MHP ve CHP milletvekillerinin oyları ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Teklif genel kurulda gündeme gelecek. Düzenleme, döner sermayeden gelir elde edemeyen sağlık çalışanlarının sorununu gideriyor. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yeni düzenlemeyi Cumhuriyetçi Hekimler Grubu İkinci Başkanı Dr. Hikmet Çevik ile konuştuk. En acil sorunun bir süreliğine de olsa çözüme kavuştuğunu ifade eden Dr. Çevik, “Sağlık çalışanlarına ek ödeme verilen havuza devlet kaynak transferi yapıyor. Bu havuzdan ilk başta sağlık çalışanları yararlanacaktır. Fakat alacaklıların bastırması ile bir süre sonra yeniden benzer konuları konuşacağız. Bu bir geçiş dönemi. Aralık ayında Cumhuriyetçi Hekimler'in de katkısı ile meclise gelen yasa masada bekliyor. Bunu çıkaracağız." dedi.

YARIM MAAŞ SORUNU GİDERİLİYOR

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde sağlık çalışanlarının hastanelerin döner sermayesinden aldıkları ek ödemeleri için merkezi bütçeden pay aktarılacak. Bu da iki yıldır döner sermayeden pay alamadıkları için neredeyse yarım maaşla geçinen hekimlerin sorununu giderecek. Cumhuriyetçi Hekimler İkinci Başkanı Dr. Hikmet Çevik, yasanın sağlık çalışanlarının tüm sorunlarını gidermeye değil en acil olan sorunu gidermeye yönelik olduğunu söyledi. Hayat pahalılığından hekimlerin de tüm çalışanlar kadar etkilendiğini ifade eden Dr. Çevik sözlerine şöyle devam etti: “Hayat pahalılığı sadece hekimi değil tüm çalışanları etkiliyor. Kiralar sadece doktorlar için artmadı, herkes için arttı. Bu sorunlar tüm çalışanlar için ortak. Hekimler açısından asıl sorun şu ki, hayat pahalılığının yanı sıra hekimlerin yaklaşık yarısının yarım maaşla çalışıyor. Yasa en acil sorun olan bu durumu şimdilik çözdü.”

ANADOLU HASTANELERİ DARDA

Sağlık Bakanlığı’nın 2004 yılında uygulamaya koyduğu performansa dayalı ücretlendirme sistemi çöktü. IMF ve Dünya Bankası destekli Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın adımı performans sistemi hekimlerin baktıkları hasta ve yaptıkları işlem başına puan toplayarak ücret almasına dayanıyor. Sistemin hastanelere getirdiği yük, sistemi çıkmaza soktu. Dr. Hikmet Çevik, hastanelerdeki durumu ve yeni düzenlemenin getirilerini özetledi: “Hekimlerin maaşının yüzde 50’si devletin verdiği emekliliğe de yansıyan sabit ödeme, kalan yüzde 50’si de hastanenin döner sermayesinden aldığı ek ödemeden oluşuyor. Performans sisteminin uygulamaya konduğu 2004’ten bu yana hekimler döner sermayeden hiç aksamadan maaşını alabiliyordu. Son iki yıldır hastaneler döner sermayeden ödeme yapamaz duruma geldi. Mevcut ekonomik koşullarda performans sistemi işlemiyor. Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı yarım maaş ile çalışıyorlar. Bunların çoğu da Anadolu’daki hastanelerde çalışan hekimlerimiz. Yasa ile merkezi bütçeden hastanelere ek kaynak ayrılıyor. Sağlık çalışanlarının maaşının ödenemeyen kısmı bu kaynakla ödenecek. Ayrıntılar çıkacak olan yönetmeliklerle netleşir. Şimdilik yasanın gerekçesinden anladığımız mahsuplaşma olmayacak, devlet daha sonra aktardığı bu kaynağı geri almayacak. Bu bir süreliğine sağlık çalışanlarının ücret sorununu çözer.  Hastanelerin tek gideri sağlık çalışanlarına yapılan ödeme değil. Sağlık Bakanlığı’nın masraflarda en ufak bir kısıntıya gitmeyeceği görülüyor. Hastanelerdeki her işlem dövizle. Tıbbı malzemede yüzde 80, ilaçta da yüzde 60 dışa bağımlıyız. Hastaneler, kaynağı çalışanlara mı yoksa alacaklılarına mı vereceği konusunda tercihte bulunacak. Yasa bu sorunun yanıtını ortada bırakıyor. Başlangıçta sağlık çalışanlarına pay aktarılacaktır. Ancak yasada bu konuda bir güvence olmadığı için bir süre sonra alacaklıların da bastırması ile sağlık çalışanlarının ödemelerinin aksayacağını öngörüyoruz.”

ARALIKTAKİ YASAYI ÇIKARACAĞIZ

Performans sistemi sağlıkta şiddetten, sağlık giderlerinin gereksiz artışına kadar pek çok sorunun kaynağı. Dr. Hikmet Çevik, “Yeni düzenleme geçici bir çözüm. Bu bir geçiş dönemi. Aralık ayında Cumhuriyetçi Hekimler’in de katkısı ile meclise gelen yasa, performans sistemini ücretlendirmenin esası olmaktan çıkıyordu. Hekimler yüzde 80 civarında devlet güvencesinde bir maaşa kavuşuyordu. Bu yasa Türkiye’nin önünde duruyor. Bunu çıkaracağız” dedi.

Etiketler hikmet çevik sağlık çalışanları ek ödeme