Fincancı'nın son marifeti: Türk hukukuna müdahale için küresel dostlarını çağırdı

Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi adlı iki STK, sağlık sorunlarını bir kenara koydu, Türkiye’deki hukuk davalarının peşine düştü. Cumhurbaşkanlığı ve üç bakanlığa yazdıkları mektupta Fincancı aleyhine açılan davaların düşürülmesini istediler

Fincancı'nın son marifeti: Türk hukukuna müdahale için  küresel dostlarını çağırdı
Füsun İkikardeş
Füsun İkikardeş Muhabir

Dünya Tabipleri Birliği (DTB) ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (AHDK) adlı iki STK, 12 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hitaben yazdıkları birer mektupla, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin on bir üyesinin görevden alınması talebiyle görülen davada TTB üyelerine yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulundu. Kurumlar, TTB davasının görüleceği 22 Haziran 2023 gününden bir gün önce Ankara’ya geleceklerini de belirttiler. WMA Başkanı Osahon Enabulele, değerli dostu Fincancı ile ‘TTB susturulamaz’ konulu bir de toplantı düzenleyecek. “Meslek örgütleri özerktir, davalar kapatılsın” söylemi üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışacaklar.

MEKTUPTAKİ VURGULAR

İki STK’nın başkanları tarafından imzalı mektuplarda, TTB davasının 22 Haziran günkü duruşmasından ötürü kaygı duyulduğu ifade ediliyor ve TTB üyeleri aleyhine keyfi iddialar ileri sürüldüğü, boş yere suçlandıkları, suçlaramaları destekleyen herhangi bir kanıt olmadığı kaydediliyor.
Hekimlerin, sağlık hizmeti sunarken hangi etik kurallara uyacaklarını da beyan eden mektup sahipleri, “Bu tartışmasız ilkelerin uygulanmasının önde gelen koşulu tıp mesleğinin bağımsız temsilidir. Bu bağımsız temsiliyet ayrıca, sivil toplumun özgün bir sesi olarak da işlev görür, böylece ülkenin demokratik bütünlüğünü besler ve seçilmiş yetkililerin ve yöneticilerin çalışmalarını tamamlar.” ifadesine yer veriyorlar.

ADALET HAVARİLERİ

Dünya Tabipler Birliği (WMA) Başkanı Dr. Enabulele ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Başkanı Dr. Christiaan Keijzer’in imzası ile gönderilen mektupta ‘adalet’ dağıtılıyor ve “Küresel tıp topluluğu” adına şu ifadeler kullanılıyor: “Sizi TTB’nin özerklik ve bağımsızlığını koşulsuz bir şekilde gözetmeye, adaleti tam anlamıyla yerine getirmeye ve TTB yöneticilerine yönelik tüm suçlamaları düşürmeye çağırıyor.”

KÜRESEL TIPÇILARIN MEHMET ŞİMŞEK UMUDU

Mektup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanısıra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de gönderilmiş. Kendilerinin milyonlarca hekimi temsil ettikleri iddiasıyla başlayan mektupta şu ifadeler yer almış:
“Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin on bir üyesinin görevden alınmasını hedefleyen TTB davasının 22 Haziran 2023 günü görülecek duruşmasından ötürü derinden kaygılıyız. Üyelerin suçlandığı keyfi iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt görmüyoruz. TTB, uzun yıllardır iki örgütümüzün de güvenilir bir üyesi oldu, kamusal sağlığın çıkarlarına hizmet etmeye ve mesleğin etik değerlerine yüksek saygı göstererek hasta ve hekimlerin korunmasına bağlılığıyla bilindi. Hekimlerin sağlık hizmeti sunması süreci etik kurallar, mesleki normlar ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası hukukla yönetilir. Hekimlerin özerkliği, sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilmesine imkân tanır ve böylece, herkesin yararına olan güçlü kamusal sağlık politikalarını besler. Bu tartışmasız ilkelerin uygulanmasının önde gelen koşulu tıp mesleğinin bağımsız temsilidir. Bu bağımsız temsiliyet, ayrıca, sivil toplumun özgün bir sesi olarak da işlev görür, böylece ülkenin demokratik bütünlüğünü besler ve seçilmiş yetkililerin ve yöneticilerin çalışmalarını tamamlar. Dolayısıyla, TTB gibi bağımsız, özerk ve demokratik ulusal tıp birlikleri sadece tıp mesleği için değil, hastalar, sağlık hizmeti sistemi ve toplumun bütünü için de elzem bir rol oynayan, vazgeçilmez, kapsayıcı tıp kuruluşlarıdır. İşte bu sebeple küresel tıp topluluğu sizi TTB’nin özerklik ve bağımsızlığını koşulsuz bir şekilde gözetmeye, adaleti tam anlamıyla yerine getirmeye ve TTB yöneticilerine yönelik tüm suçlamaları düşürmeye çağırıyor.”

DEMOKRASİ WMA'DAN SORULUR

Dünya Tabiler Birliği adlı STK, (World Medical Association-WMA), 2. Dünya Savaşından sonra, yeni dünyanın sağlık-ilaç piyasalarına yön vermek üzere New York’ta kurulmuş. BİM kurumlarıyla dirsek dirseğe çalışan örgüt, 1974’te Cenevre’ye taşınmış ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Doğu Avrupa ile yeniden inşa edilen Yeni Dünya Düzeninde, bu kez Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da faaliyetlerini yürütmekte.
Anayasasında bolca sağlık hizmetleri, insan hakları, ilaca erişim gibi kutsal amaçları sıralarken araya da “Democracy building for new medical associations, especially in new or developing democracies relations with the World Health Organization (WHO)” maddesini iliştirmişler. Yani “demokrasinin yeni geliştiği ülkelerde tıp kurumlarında demokrasiyi inşa etmek” gibi bir görevleri var.
Son marifetlerinden biri de Dünya Katolik Hekimler Birliği’nden destek ve alkış dolu bir mektup almaları. Malum, “demokrasi kavgasında” Katolik Hekimler de, WMA’nın hakkını vermiş.
WMA ile Fincancı arasındaki bir de örgütsel bağlantı var: WMA’nın Editorial Board, yani Editörler Konseyi üyelerinden biri de Dr. Şebnem Fincancı.