Türklerin Büyük Zafer’e katkısı Türkiye’de anlatılacak

Büyük Zaferin 75. Yılı Etkinlikleri Uluslararası Düzenleme Komitesi’nde Dr. Mehmet Perinçek’in, Türk kökenli halkların faşizme karşı mücadeledeki katkıları üzerine Türkiye’de bir konferans ve etkinlik yapılması yönündeki önerisi, üyeler tarafından destek gördü

Türklerin Büyük Zafer’e katkısı Türkiye’de anlatılacak

HABER MERKEZİ

Moskova’da Prezident Otel’de Nazilere karşı “Büyük Zaferin 75. Yılı Etkinlikleri Uluslararası Düzenleme Komitesi”nin ilk toplantısı yapıldı. Komitede yer alan Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü misafir öğretim üyesi Dr. Mehmet Perinçek’in, Türk kökenli halkların faşizme karşı mücadeledeki katkıları üzerine Türkiye’de bir konferans ve etkinlik yapılması yönündeki önerisi, komite üyeleri tarafından destek gördü.

Komitede orgeneral düzeyindeki askeri yetkililerden Rusya’nın tanınmış sanatçılarına, tarihçilerden diplomatlara, Ortodoks ve Müslüman din adamlarına kadar birçok isim bulunuyor. Komitenin toplantısına Rus ve Belaruslu üyeler ve Perinçek dışında Çin, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, İran gibi ülkelerin temsilcileri de katıldı.

FOTO%C4%9ERAF%20ALTI%3A%20Nazilere%20kar%C5%9F%C4%B1%20%E2%80%9CB%C3%BCy%C3%BCk%20Zaferin%2075.%20Y%C4%B1l%C4%B1Etkinlikleri%20Uluslararas%C4%B1%20D%C3%BCzenleme%20Komitesi%E2%80%9D%20Moskova%E2%80%99da%20Prezident%20Otel%E2%80%99de%20topland%C4%B1.
Nazilere karşı “Büyük Zaferin 75. YılıEtkinlikleri Uluslararası Düzenleme Komitesi” Moskova’da Prezident Otel’de toplandı.

BATI’NIN ÇARPITMALARI

Toplantıda Almanlara karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümünde yapılacak etkinlikler konuşuldu. Orgeneral A. S. Kulikov, açılış konuşmasında Batı’nın İkinci Dünya Savaşı tarihini çarpıtarak yeniden yazmaya çalıştığını, Sovyetler Birliği’nin Avrupa’yı faşizmden kurtardığını vurguladı. Bir dönem İçişleri Bakanı da olan Kulikov, Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmaya yönelik kışkırtmalara da birlikte direnilmesi gerektiğini söyledi.

Farklı dönemlerde Rusya Milli Güvenlik Kurulu Sekreter Yardımcılığı, Savunma Bakanı Yardımcılığı, Rus Ordusu Kurmay Başkanlığı yapmış olan Orgeneral Y. N. Baluyevskiy ise bölgenin potansiyel düşmanlarının bugün de harekete geçtiğinin ve bunların engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Belarus’tan Tümgeneral N. İ. Çerginets, halkının savaşı ve zaferi asla unutmadığını, savaşta her üç Belarusludan birinin hayatını kaybettiğini, genç kuşakların da bu tecrübeden yola çıkarak vatansever duygularla yetiştirilmesinin önemini belirtti.

MEHMET PERİNÇEK’İN ÖNERİSİ

Dr. Mehmet Perinçek ise yaptığı konuşmada Türkiye’nin savaşta tarafsız olmasına rağmen çok sayıda Türk kökenli halkın Kızıl Ordu saflarında faşizme karşı mücadele ettiğine ve zaferde büyük katkıları olduğuna ve bu kahramanlıkların anlatılmasının Türkiye-Rusya-Kafkasya-Orta Asya arasında bir köprü inşa edeceğine dikkat çekti. Perinçek, Türk kökenli halkların faşizme karşı mücadeledeki katkıları üzerine Türkiye’de bir konferans ve etkinlik yapılmasını önerdi. Öneri, komite üyeleri tarafından destek gördü.

Dr.%20Mehmet%20Perin%C3%A7ek%20(solda)
Dr. Mehmet Perinçek (solda)

Moğolistan Askeri Ataşesi Tuğgeneral Gonçigsuren Enhbaatar, Maraşel Jukov’un komutanlık kariyerine Moğolistan’da başladığına ve onun ülkesinde kahraman olarak görüldüğüne işaret etti.

Kırgızistan Başmüftüsü’nün Yardımcısı A. S. İsmagombetov, Kırgızistan devletinin ve halkının Büyük Zafer’in 75. yıl etkinliklerine faal olarak katılmaya hazır olduğunu ifade etti, özellikle gençler arasında yapılması gereken çalışmalara dikkat çekti.

Toplantıda bulunan önde gelen Rus sinema ve tiyatro oyuncuları, ressamlar, yazar ve şairler, sporcular da kendi alanları açısından yapılabilecek etkinlik önerilerinde bulundular.