Doğu Perinçek

Doğu Perinçek

Vatan Savaşı stratejisi ve Halk Oylaması stratejisi

Vatan Savaşı stratejisi ile Halk Oylamasındaki stratejimiz, örtüşmüyor. İkisi ayrı düzlemler. Vatan Savaşı, genel stratejik düzlemdir. Halk Oylaması ise, Vatan Savaşı içinde alt düzlemi oluşturuyor. Bu açıdan Halk Oylamasına “genel strateji içinde alt strateji” de diyebiliriz.

Vatan Savaşındaki saflaşma ile Halk Oylamasındaki saflaşma aynı değil. Bu nedenle bu iki düzlemin strateji ve siyasetlerini uyumlu hale getirmek diye bir sorun var. Uyumu sağlamak için, belirleyici olan ile tabi olanı saptamak durumundayız. Bu sorunun doğru çözülmesi özellikle 16 Nisan sonrası için büyük önem taşıyor. Eğer Halk Oylaması stratejisini ve siyasetlerini 16 Nisan sonrasını düşünmeden yürütürsek, dizimizi çok döveriz. Bir süre sonra anlarız ama iş işten geçer.

HAYIR DİYENLER VE EVET DİYENLER

Halk Oylamasındaki saflaşma, Hayır diyenler ile Evet diyenler arasındadır.

Hayır diyenler: Vatan Partisi, CHP, MHP’nin Milliyetçi kanadı ve tabanı, AKP’nin Hayırcıları, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, AKP’ye karşı olan bazı cemaatler ve HDP’nin bir bölümü.

Evet diyenler: AKP’nin Tayyip Erdoğan önderliğindeki büyük bölümü + Devlet Bahçeli’ye bağlı olan MHP’liler + AKP’nin güdümündeki cemaat ve tarikatlar + HDP’nin AKP ile işbirliğinden yana olan kesimi.

VATAN SAVAŞI GÜÇLERİ VE KARŞITLARI

Vatan Savaşındaki cepheleşme ise, Halk Oylamasındaki Hayır-Evet saflaşması ile tam örtüşmüyor.

Vatan Savaşı Güçleri: Vatan Partisi + Türk Ordusu, Polisi ve Köy Korucuları + Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP + MHP’nin bütün grupları + CHP’nin vatansever ağırlığı + Saadet Partisi + Büyük Birlik Partisi + Millici olan diğer muhafazakâr çevreler.

Vatan Savaşına karşı Amerikancı güçler: PKK + FETÖ + Amerika güdümündeki yobaz örgütleri + HDP’nin çoğunluğu + AKP’nin Abdullah Gül-Ahmet Davutoğlu kanadı + CHP içindeki vatan savaşı karşıtları.

TAYYİP ERDOĞAN YÖNETİMİNDEKİ AKP’NİN KONUMU

Görüldüğü gibi Vatan Savaşında milletin içinde bulunan bazı güçler, Halk Oylamasında karşı tarafta, başka deyişle Evet diyenler içinde yer alıyorlar. Burada özellikle Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP’nin konumu önemli. Çünkü Vatan Savaşında milletin cephesindeki sayıca en geniş kesimdir. Ancak Halk Oylamasında iç cepheyi bölen Evet grubu içindedirler. Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP ile vatan savaşında birlikteyiz. Ancak Halk Oylamasında karşı taraftalar. Bunun sorumlusu AKP yöneticileri. Çünkü Vatan Savaşının birlik ihtiyacını gözardı ederek, Başkanlık Sistemini millete dayatmaya kalktılar ve boylarının ölçüsünü alacaklar.

GEÇİCİ VE İKİNCİL SAFLAŞMA KALICI VE BİRİNCİL SAFLAŞMA

Halk Oylamasındaki saflaşma ikincildir ve geçicidir. 16 Nisan 2017 günü Halk Oylaması yapılacak ve Hayır ile Evet diyenler arasındaki mücadele son bulacak.

Reklamdan sonra devam ediyor

Vatan Savaşındaki saflaşma ise, Vatan Savaşı boyunca geçerlidir. Bütün stratejik dönem açısından kalıcıdır. Vatan Savaşı saflaşması, 16 Nisan gününe kadar Halk Oylamasının gölgesi altında kalsa da, temelde olan, belirleyici olan saflaşmadır. Türkiye’nin önündeki iktidar sorunu da bu saflaşmayla çözülecektir. Önümüzde Hayır diyenlerin iktidarı yok, ama Vatan Savaşında aynı cephede yer alan millî güçlerin Millî Hükümeti var. Türkiye oraya gidiyor, haberiniz olsun.

İKTİDAR STRATEJİSİ VE GÜNCEL DALGALANMANIN STRATEJİSİ

Vatan Savaşının iktidar stratejisi ile güncel dalgalanma döneminin stratejisi bu dalgalanma boyunca birbirinden ayrılıyor.

Ne var ki, güncel dalgalanma döneminin, başka deyişle Halk Oylamasının stratejisi, genel iktidar stratejisinden koparılamaz. Koparılırsa iktidar mücadelesi zayıflar. O nedenle Halk Oylamasında Hayır diyen kimi güçlerin söylemlerinin zararını, yalnız Halk Oylamasında Evet oylarını çoğalttıkları için değil, aynı zamanda 16 Nisan sonrasındaki Millî Hükümet mücadelesine zarar verdikleri için de göreceğiz.

AKP VE MHP’Yİ DÜŞMAN İLAN EDENLER NEYİN PEŞİNDE

Elimde bir sanatçı bildirisi var. AKP ve MHP tabanındaki vatanseverler bu bildiriyi daha ilk cümlesini okuyunca yere atarlar. O nedenle bu bildiri kimi sanatçıların birbirini gaza getirmelerinden öte bir değer taşımıyor. Bildiri falan yayınlamayıp kenarda dursalar, Hayır oylarına daha çok hizmet etmiş olurlar. Zaten Halk Oylaması umurlarında değil. “Faşist” ve “diktatör” türünden sözleri bol kepçe dökerek birbirlerinin oylarını almaya çalışıyorlar. Bildiride ne PKK var, ne FETÖ var, ne de ABD emperyalizmi var. Bir davaları yok bunların. Halkın hükümetini kurma diye bir sorunları da yok. Vatan Savaşı veren Türkiye’nin iç cephesinde kavga kışkırtarak ABD planlarına hizmet dışında bir iş yaptıkları yok.

ABD İLE BİRLİKTE ‘DİKTATÖRÜ’ YIKMA STRATEJİSİ

Milletin ya da halkın hükümetini kurma diye sorunları yok ama Amerikan’ın hükümet planlarına hizmetleri ortada.

Halk Oylamasında AKP iktidarını ve MHP yönetimini düşman ilan eden strateji, ABD ve PKK ile birlikte “diktatörü” yıkma stratejisidir. Türkiye’ye yönelen tehdit konusunda Bölücü Terörü ve FETÖ terörünü görmeyenler, “diktatöre” karşı mücadelede ABD’nin kucağına düşüyorlar. Böylece ABD’nin hükümet planlarında görev yapıyorlar. Vatan Savaşını “bataklık” olarak niteleyenlerin başka yapabileceği bir iş yok zaten. Bataklıkta olan Mehmetçik ve Polis değil, kendileridir.

İktidar mücadelesinde hiçbir şansları yoktur. Çünkü onların hizmet ettiği hükümet formülü ancak Türk Ordusu yenilirse ve ABD emperyalizmi Türkiye’yi işgal ederse gerçekleşir. Oysa Türk Ordusu yenilmeyecektir ve ABD’nin de Ankara’yı ele geçirme şansı yoktur.

VATAN SAVAŞINDAN MİLLİ HÜKÜMETE

Bugün kim Vatan Savaşında en tutarlı ve en kararlı tavrı temsil ediyorsa, hükümeti de o kuracaktır. Bugün kim Türkiye’nin borçlanma ekonomisinden kurtulup üretim ekonomisine geçmesinde en doğru çizgiyi izliyorsa, o hükümet olacaktır.

Vatan Partisi’nin “Vatan Savaşından Millî Hükümete” stratejisi, doğru mevzilenmeyi gösteriyor. Vatan Savaşını kesin zafere ulaştırmak için, devletin ve milletin topyekun gücünü harekete geçirmek gerekiyor. Başka deyişle Millî Seferberlik gerekiyor. Millî Seferberliği örgütleyecek hükümeti kurmak için, CHP, MHP ve Vatan Partisi yanında AKP’nin olması da gereklidir ve kaçınılmazdır. Çünkü bugünkü Mecliste AKP’siz bir hükümet kuramazsınız. Erken Seçime gidilecek olsa, bugünkü güçler dengesinde yine AKP’siz bir Millî Hükümet kuramazsınız. Darbe yoluyla AKP iktidarına son verme girişimi de oldu ve 15 Temmuz gecesi Türk Ordusu ve milleti tarafından ezildi. Darbe yoluyla da Tayyip Erdoğansız bir hükümet kurulamadı. Ama kağıt üzerinde de olsa, PKK ve FETÖ ile birlikte Tayyip Erdoğansız bir Amerikancı hükümet kurabilirsiniz.

Bugün için söylüyoruz elbette, AKP Meclisteki gücü ve millet içindeki gücüyle bugün milletimizin önemli bir kesimini temsil etmektedir ve bütün hükümet planlarında siz istemeseniz de vardır. Yarın tablo değişecektir ve o zaman biz de o tabloya göre çözümler üreteceğiz.

Reklamdan sonra devam ediyor

En önemlisi: AKP’yi ve MHP’yi düşman ilan edenlerin Türkiye için PKK, FETÖ ve IŞİD terörüne karşı mücadelede bir çözüm üretme olanakları bulunmuyor. Bırakalım çözümü, kendileri Türkiye’nin sorunu olmuşlardır.

Hayır için mücadele, aynı zamanda AKP’yi hizaya getirecek olan mücadeledir. 17 Nisan sabahı, aynı zamanda yeni hükümet arayışlarının başlayacağı sabahtır. Halk Hayır diyecektir ve Millî Seferberlik Hükümetinin önünü açacaktır. Bu nedenle Halk Oylamasındaki geçici mücadeleyi, Millî Hükümet için genel mevzilenmeyi bozmadan ve yıpratmadan yürüteceğiz.

VATAN SAVAŞI MEVZİSİNDE DOSTLUK CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE KARIŞ MÜCADELE

Vatan Savaşı mevzisinde AKP ve MHP ile dostuz!

Halk Oylamasında ise bu partilere karşı mücadele ediyoruz.

Millî Güçlerin Evet diyenlerine karşı hem mücadele hem dostluk siyaseti izleyeceğiz. Dostluk ile mücadeleyi, bu iki yöntemi birleştireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Sistemine karış mücadele!

Vatan Savaşı mevzisinde dostluk!

Bu yazdıklarımızın önemini belki çoğumuz 17 Nisan günüden sonra anlayacağız. Olsun, şurada 17 Nisana bir şey kalmadı. Sabırlıyız, kendimize güveniyoruz ve sonuna kadar varız.

KİTAP

Yakın tarih boyunca millî strateji ve siyaset konusunda  


Aydınlık'ı desteklemek için Facebook ve Twitter'da takip edin!
Doğu Perinçek Arşivi
Atanmışlar sistemine HAYIR!
Yenilgi ruhunu bırakın
İki yıllık karasızlığa ve kargaşalığa HAYIR!
HALK OYLAMASI SİYASETLERİ - 7 Sayın Cumhurbaşkanının dikkatine
HALK OYLAMASI SİYASETLERİ - 6 Direnişin dili ve kazanmanın dili
HALK OYLAMASI SİYASETLERİ - 5 Nisan sonrasında da dünya dönmeye devam edecek
Suriye Anayasasını yabancılar yapamaz!
Diktatör tehdidi mi var yoksa terör tehdidi mi
Dünyayı getirdiğimiz nokta: Mahkeme kararı yok Ermeni soykırımı yok!
Halk Oylaması Siyasetleri-3 Savaş tamtamları çalmayın!
Halk Oylaması Siyasetleri-2 Laiklik cephesine yığınak yapmak niçin yanlış
Halk oylaması siyasetleri 1
Uğur Mumcu’nun ıslığı
Oylarımız birliğe ve huzura!
Türkiye’yi birleştiren iktidar olur
Diyarbakır’dan sesleniş
Kalan sağlar bizimdir
Türkiye’nin Mehmet Günayları var
Cumhurbaşkanlığı Sistemine karşı mücadelede doğru siyaset
Türkiye’nin öncelikli sorunu
Üç yıl önce bunların olabileceğini düşünebiliyor muyduk
Siyaset üretebilmek için sorular
Doların tetiği
Çıkış Yolu-2 Cumhurbaşkanlığı Sistemi tuzağı
Durum ve hükümet seçenekleri
Sur’daki savaş İncirlik’e geldi siz nerdesiniz
İşte en önemli istihbarat: Terör üssü orada!
Avrasya ikliminde Millî Seferberlik yılına merhaba
2017 yılı kollarını açmış kahramanlarını bekliyor
Zorlu yıla Yaşar Okuyan’dan güzel haberlerle giriyoruz
Başkanlık Sistemi Küreselleşmeyle birlikte iflas etti
Beyaz Saray’ın bozguncularına fotoğraflı yanıt
Trump’a yeni yıl mesajı
Yerli Vatandaş’ın mektubu ve İngilizlerin İşgal Bildirisindeki hakikat
Batı Asya’da silah arkadaşlığından barış arkadaşlığına
Cumhurbaşkanlığı sistemi Millî Seferberliği sağlayamaz
Millî Seferberlik Hükümeti
İngiliz Genelkurmay Başkanı ve bizim Tayyip Erdoğan takıntılı aydınlarımız
Millî seferberliği halk başlattı
Polise sarılan Türkiye
Milletin birliğine atılan cumhurbaşkanlığı sistemi bombası
AKP’ye çağrı cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçin
Kıbrıs’a dikkat
Alman hükümetinin yeni eğilimi
FETÖ’ ye karşı mücadele stratejisinin yakın tarihi
FETÖ mücadelesinde hedefi genişletme
Muhalifçilik ve yapıcılık
Devletin ve Ordunun Esad'ı yıkma hedefi yok
2002 yılında gördüğümüz 14 yıl
Hiç sözlük okuyana rastladınız mı?
Fidel Castro
Türkiye-Suriye görüşmelerinde çeviklik ve kararlılık gereği
Türkiye’de cepheleşme
Niçin Şanghay İşbirliği Örgütü
TKP’nin 1930’lu yıllardaki Atatürk ve Altı Ok değerlendirmesi
Gazi Meclisin elini ayağını kesmek!
Hürriyet’in anlamlı manşeti
‘Ermeni soykırımı’nın avukatları
Petrol işçileri gündeme el koyuyor
10 Kasım 2016 dersleri
FETÖ Darbesi Bugün TÜYAP Fuarı’nda
İki resim
Amerikancı yobazlığa Atatürk kuşatması
PKK ve FETÖ ile el ele Faşizme Karşı Birleşik Cephe!
Yasallık maskesinin atılması
Erdoğan ile Putin arasındaki Halep Anlaşması’nın üçüncü ortağı
FETÖ soruşturmasında yönetim zaafı
Demokrasi mücadelesinin bugünkü merkezi görevi
Musul’da cepheleşme ve çözüm
Fırat Kalkanı’na karşı FETÖ ve PKK kalkanı
Prof. Dr. Hakkı Keskin’in eleştiri ve uyarıları
2003 yılının öngörüleri
Avrasya’da yobazlığa yer yok
Türkiye’nin yönü ve Amerikan sapakları
AİHM Perinçek-İsviçre Kararları Hukuk dünyasında tartışılıyor
ABD’nin Musul senaryosunda mutlu sonu kim yazacak?
ABD’nin 2003 yılındaki 'Kürt Koridoru' girişimi
Duvardaki hakikat
Siz İnönü'nün tırnağı olamazsınız
Vatan Savaşında Türkiye Tayyip Erdoğan’ı yönetiyor
Atilla Uğur’un uyarısı: İç cepheyi birleştirmek
aydinlik.com.tr
Sultan Abdülhamit’in yabancı bankalardaki milyonlarca altını
Dünya ekonomisinin can suyu
ÖSO kiminle birlikte kime karşı savaşıyor
Tankın nişancısı konumunda olmak
Abdülhamit’in sonunu paylaşırsınız
Federal Mahkeme kararının İsviçre’deki ve dünyadaki sonuçları
Yeni CHP’ye yakışan yeni kuruluş tarihi
Neandertallerin de bayramları kutlu olsun
AKP, CHP ve Vatan Partisi’nin PKK siyasetleri
FETÖ sızdı mı yoksa yerleştirildi mi
İyi şeyler oluyor
FETÖ ve Tayyip Erdoğan eşit mi
Söz vermiştik
15 Temmuz sürecini anlamak istiyor musunuz
15 Temmuz sürecini anlamak istiyor musunuz
Türkiye-Rusya-Suriye üçlüsü dünya dengelerini değiştirecek
Türkiye-Rusya- Suriye üçlüsü dünya dengelerini değiştirecek
Türkiye Avrasya’daki yerini alıyor
Tarihin sır kâşifi
AMERİKANCI FETÖ DARBESİNİN SEYİR DEFTERİ-6 Diktatörlük tehdidi kimden geliyor
AMERİKANCI FETÖ DARBESİNİN SEYİR DEFTERİ-5 Bugün Türk Ordusu çok daha güçlü
AMERİKANCI FETÖ DARBESİNİN SEYİR DEFTERİ-4 Muhafazakâr kitleler ABD denetiminden çıkıyor
AMERİKANCI FETÖ DARBESİNİN SEYİR DEFTERİ-3 Gladyo ezildi
AMERİKANCI FETÖ DARBESİNİN SEYİR DEFTERİ-2 Tanksız halk ve halksız tank
FETÖCÜ DARBENİN SEYİR DEFTERİ-1 Tiyatro mu Türkiye-ABD savaşı mı
Zaman kavramıyla ilgilendiniz mi?
Diktatörlük tehdidi kimden geliyor
Bugün Türk Ordusu çok daha güçlü
Muhafazakâr kitleler ABD denetiminden çıkıyor
Gladyo ezildi
Tanksız halk ve halksız tank
Tiyatro mu Türkiye-ABD savaşı mı
ABD elemanlarının Türkiye’de askerî darbe fitnesi
Kömürlükteki anlaşmanın yazarını bulduk
‘Kömürlükte imzalanan Lozan Anlaşması’ nerde saklanıyor
New York Times ve Frankfurter Allgemeine’nin şaşı bakışları
Bayramda Machiavelli sefası
Bütün organlarını paylaştırmıştı
Yüksekova’yla bayramlaşma
Emevi Camisine tankla girilmiyor
Erdoğan’dan Rusya’ya dengeleri değiştirecek öneri
Oruçluya saygı ve Cengiz Han ve Marx
Adını Levent Kırca koydu
Özgürleşen Avrupa
Allah ile aldatılmaya meydan okuyan kahraman
Türkiye’nin Mehmet Günayları var
“Sokak Planı” kimin planı
Topçu Kışlası’nı yapmak AVM yapmaya benzemez
HSYK Cumhuriyet yargısının kalesidir
Erol Ertuğrul’un yürüyüş tutanağı
Savunmada değiliz
Kahramanlar bir adım öne
Cahit Can’ın mertlik mirası
Mehmetçik vurdukça...
Savaşımız bugün bombalara karşı dün biber gazına karşıydı
Milletimize söz veriyoruz
Berlin’e ve Almanca konuşan ülkelere slogan önerileri
Haydi Berlin Yürüyüşü’ne
Alman Meclisi Bayern-Dortmund maçında gol kararı verebilir mi?
Örgütlü öncü bombaların üzerine yürüdü
Almanya’nın Atatürk keşfi
Yarın Büyük Karara yürüyoruz
Paylaşmacı Asya Çağı’na merhaba!
Teoriye ihanet göreli kolaydır ama insana ihanet zordur
Türk bayrağıyla toprağa verilen Alman mareşali
Foreign Policy’nin Ankara sızlanmaları
ABD Türkiye’de kaybediyor
Bir yılda üç seçim!
Deniz Gezmiş’le Mustafa Kemal Yürüyüşü
Milletin sesi: Mecliste PKK istemiyoruz
Goltz Paşa’nın mezarı
‘O gün ben de Zafer Meydanı’ndaydım’
Vatan savaşı emek savaşıdır
Goltz Paşa’nın Irak cephesinde can vermesinin 100. Yılı
48 yıl önce bugün Kahraman’ın saldırganlarını Orduevi havuzuna döküşümüzün hikâyesi
Laiklik düşmanlığı Bölücü Teröre en büyük hizmet
AB İlerleme Raporu ve AKP Hükümeti
AİHM kararı karşısında emperyalistlerin yeni mevzisi
Yarın ADD önderliğinde Birlik Yürüyüşü ve Büyük Buluşma var
Milletleşme sürecinde son büyük atılım
Vatan Savaşında başarıya kilitlenmek
Söz veriyoruz Rusya kapısını açacağız
ABD elemanlarının Türkiye’de askerî darbe fitnesi
ABD’nin amacı Tayyip Erdoğan’ı teslim almak mı devirmek mi
Zarrab’ın Miami gezisinin Türkiye-İran ilişkileri boyutu
18 Mart Zaferi Türk ve Rus devrimlerinin başlangıcıdır
ABD’nin canlı bombalarla hükümet planı
Suriye’nin toprak bütünlüğünde birleştiler
Ömer Özerturgut
Türkiye’yi işgalden sorumlu yöneticiler Yunanistan’da yargılandı ve idam edildi
CHP’nin “eşit temsiliyetli parlamento” tasarımı
Reno mücadelesinin haber verdiği süreç
Atatürk’ün partisi olmasaydı
Tayyip Erdoğan’ın yumuşak karnı
Varto’da yürüyüşe geçen umutlar
AKP’nin çıkmazında AKP’li olmak
AKP iktidarının Rusya ve Suriye çıkmazı ve Vatan Partisi’nin çıkış yolu
CIA-MOSSAD seferberliği
Hendeklerden Koridor’a ve İncirlik’e uzanan mevzilenme
Hendeklere gömülen Yeni Anayasa
Türkiye-Rusya savaşı olmaz
Savaş ile dans arasındaki çelişme
Esas vuruş AKP’ye mi PKK’ya mı
Homo Sapiens’i bilir insanlığı bilmez
Cumhuriyette kız kardeş sevgisi
Umutsuzlar niçin umutsuz
Ağlamak için savaşılmaz ve ağlayarak savaşılmaz
Bir’in içindeki iki
Bölücü Teröre ve Bölücü Anayasaya karşı mücadelede tek cephe
Hendeklere gömülen Yeni Anayasa
Ali Tokgözlerin devri geliyor
Eşbaşkanlık rejimi
“Millî” ama milletsiz anayasa
Muhafazakârlar dost mu düşman mı
Joe Biden kimlere umut verdi
Faili meçhul üzüntüsü
Baş görev vatan bütünlüğü mü laiklik mi
En büyük ‘risk’
İkimizin Ağabeyi
İki iktidar planı
CHP’de AKP Patentli “Özgürlükçü Demokrasi”
Kurultayı kim kurtaracak
PKK Silopi’de kaybetti CHP Kurultayı’nda kazandı
Ankara ve İstanbul’da özgürlük
Türkiye ekonomisi Avrasya’da soluk alıyor
Düşman çizmesiyle özgürleşmek
Türkiye’nin mecburiyetleri
‘Yeni Anayasa’nın canlı bombaları
Kırılma noktasına hoş geldiniz!
Güvenlik kaynaklarının MOSSAD notu
Demokratik Devrimden Sanayi Devrimi’ne
Cemaatler ve çağdaş toplum
Vatan savaşı Sur’da mı verilir İncirlik’te mi
Marx ve Engels, yeniçeriler ve asma dalına asılan altınlar
Akit TV izleyicisi bizim yurttaşımız değil mi?
İdeolojisiz anayasa olur mu?
Söke’de 1969 Ekiminde toplu gazete satışı
Kördüğüme millet ve üretici kılıcı
2016: Vatan Partisi Yılı
Vatan Savaşında kara propagandanın bilançosu
Haldun Taner’le Dün Bugün
PKK artık ne işe yarar
Kanunu Esasi’nin 139. yıldönümü
Hendeğe gömülen plan
Bir öykünün yanında ikinci bir öykü
Çin’de ‘arslanlara ve sineklere’ karşı mücadele
Çin’in yeni ‘Paylaşarak Gelişme’ çizgisi
Stratfor’a göre ABD’ye yönelen olası tehdit: ‘Yeniden uyanan bir Türkiye’
Fethullah sicilli Akyürek’in Dink suikastındaki rolü ABD ve MOSSAD’ı ele veriyor
Hrant Dink soruşturmasının mecburi istikameti
Kaldırım taşlarının isyanı
Beşar Esad’ın Sunday Times’taki açıklaması
İkinci İsrail koridorunda Millî Hükümet stratejisi
Toprağa düşen tohum
Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik dostluk
24 Temmuzların doğası
Türkiye’nin tarihsel dinamiği
Tayyip Erdoğan’ın milletsiz anayasası!
Türkiye ile Rusya arasında savaş olur mu
Saltanatın yıkılışının başladığı gün
Asya Çağının öncüleri
‘Ne Sam ne Saddam’ ve ‘Ne Sam ne Şam’ siyasetlerinin ihanet bilançosu
Savaşların karakteri nesneldir kişiye göre değişmez
Birinci Dünya Savaşı ve Türk Devrimi
Vatan Savaşını kazanmak için doğru mevzilenme
Haklı savaş, haksız savaş
Kahraman olma zamanı
Hükümetin yapmadığını Vatan Partisi yapıyor
Kazanılan davanın bilincinde olmak
AİHM niçin 1915 olaylarını Yahudi soykırımından ayırıyor
Stratejik piyonun feda edilmesi
Obama Alayları kurulabilir mi?
Batı Asya ve Türkiye’de tanyeri ağarırken
Gökyüzü hastalığı
Şiirin de toprağı vardır
Kim kimi hizaya getirir
Türkiye’yi birleştirecek hükümet aranıyor
Türkiye, ABD ile cephe cepheye geldi
Prof. Dr. Ercan Enç’in Durmuş Uyanık’ın mezarı başındaki konuşması
Al bayraklı büyük ırmağı anlamak
Durmuş Ece’ye mektup
Tereddütsüz adam: Durmuş Uyanık
Yükselen halk hareketini anlamak
1 Kasım seçiminin anahtarı
Atatürk ve basın özgürlüğü
PKK için ‘şerefli’ teslimiyet saati geliyor
Demokraside cemaat olur mu
Sürgündeki yazarın son nefesinde bıraktığı
Entelektüel itibarın emniyete alınması
İdris Küçükömer dersi
Atatürk’ü kendi sarayınıza hapsedemezsiniz!
Vatan savaşı iktidar savaşıdır
Beyaz Saray’ın hizmetçileri
Tayyip Erdoğan’ı devirmek için tarihî fırsat
7 Haziran çıkmazından kurtuluş
Büyük davalar nasıl kazanıldı 
Fikret Otyam ağabeye Alevilik üzerine mektup
Fikret Otyam Ağabeyle Ankara’da buluşmak
Hiç kimse O’nun bizleri bırakıp gittiğine inanmayacak
Fikret Otyam’ın bir keçisi kaybolsa...
Efsanemiz ve şiirimiz toprak oluyor
Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği belirleyebiliriz
Komutanı arkadan vurmak
Saray savaşı mı vatan savaşı mı
Tayyip Erdoğan düşmanlığına esir olmak
Yüreklerin Mehmetçikle çarpma zamanı
Mehmetçiği öldüren terör artık çocuğa oyuncak götürmek kadar masum
Özgürlükler ve ters özgürlükler
Dünya ölçeğinde strateji
Mafya sisteminde sanayicinin konumu
Teori strateji ve siyaset
Türksüz ‘Türkçülük’
1945 gafleti
Davutoğlu Hükümetinde Topçu Feriki Rıza Paşa var mı?
“Kürdistan” ve “Doğu Türkistan” planları kimin hizmetinde
Ali Tokgözlerin devri geliyor
Mao’nun Atatürk’e verdiği değer
Kuduzov’un askerleri
Bataklık sınırın berisinde mi ötesinde mi
‘Analar ağlamasın’dan ’Tabut gelmesin’ söylemine
ABD-İsrail koridorunda AKP yarılması
Ateşe dayanıklı olmak
Türkün ateşle imtihanı
Amerikan-İsrail Koridorunda taktik sorunlar
Eroine bağımlılıktan kurtuluş
Hakikati kalıplarda mı arayacağız yoksa olgularda mı
Hatıralarda paslanma
Türkçemizin Köroğlu pınarı
Amerikan-İsrail koridorunda cepheleşme
Vatansız “Solcu”luğun hazin sonu
Süleyman Demirel’i bölünen Türkiye toprağına veriyoruz
Bombalar demokrasimiz için hayırlara vesile olsun!
Seçmenin yüzde 20’sinin ikinci partisi baraj altında
AKP ve CHP bölücülüğü güçlendirdi
Türkiye’nin en önemli sorunu
Seçim sonucu: Türkiye ‘demokratik’ yoldan bölünüyor
Tam yetkili ağabeyim Veli Devecioğlu
AKP-CHP-HDP ortaklığını bozmak için Vatan Partisi Meclis’e
Tavşan korktuğu için kaçmaz kaçtığı için korkar
Birinci TRT Konuşması / Üreten ve Birleşen Türkiye çağına giriyoruz
Emin Çölaşan nereye?
Soner Polat’ın yazısı: Bekir Coşkun nereye?
Arkadaşım İ. Hakkı Pekin’in ön cephedeki duruşu
Her yer Reno Her yer direniş
Sırada hangi cinayet var
Umut ve güven işçileri
Halkımızın içindeki denizciyi uyandıracağız
Ege'de barış için başı dik hükümet
Vatanın ve emeğin hükümeti için 1 Mayıs’ta alanlara!
CHP ve MHP yönetimlerine çağrı: AKP ve HDP ile hükümet kuracak mısınız açıklayın!
Ey HDP reklamcıları kendinize gelin! PKK barajı geçerse...
Emekli Korgeneral Ayhan Taş: Neden Vatan Partisi’nde birleştik?
ABD’nin Musul tezgâhını milletçe bozarız
Özgecan sizin kızınız değil mi?
Pilot kayıplarımızı nasıl en aza indirebiliriz
Türk Ordusuna güveniyoruz
AKP iktidarı yangını söndürmedi yangından sanduka kaçırdı
CHP ve MHP’yi hedef alan tek sözcüğümüz yok
İsviçre Alman Hükümetini de mahkûm edecek mi
Avrupa’da barış ve kardeşlik için Strazburg’a gidiyoruz
İfade özgürlüğü ya herkesedir ya hiç kimseye
Kaçaznuni’nin raporu Ermenistan’da bilinmiyor
Avrupa’da iklimi değiştirdik
İnsanlığın güvenceleri: Hz Muhammet ve Atatürk
Schmidt’in uyarısına bir kez daha kulak verelim
Talat Paşa Komitesi bugün Atina’da
Müslümanlara karşı terörün ekonomik ve psikolojik zemini
Sayın Ateşyan’ın Noelini kutluyoruz
Bir Teori bir Program
Dolar saltanatı tartışmasına Yunus Soner’in katkısı
Mafya ekonomisi
Doların tahtı sallanıyor
Çoban armağanı
Yeni yılda işbaşına!
F Savcılarına tarihî uyarı
Ufuktaki aydınlanma yargıda başladı
Anadolu kadını yaşıyor
Bölücü terörün sonu gözüktü
Siz bu mücadelenin neresindesiniz?
Davutoğlu telaşta KRİZE HAZIR OL!
Öncü sarsıntılar
Buradan ilan ediyoruz
BOP Eşbaşkanlığı’nın saray-mezarı
Haydi Yatağan’a Haydi Barikata!
Dünya iki kez kendi çevresinde döndü
Nuh’un gemisi
Servet Vergisi niçin gündeme girdi
Altı Ok
Tuncelime Dokunmayın Tuncelime Dokunamazsınız!
AKP, PKK
Kılıçla gelirseniz...
Bilimsaray
Mecburiyeti görmek
Fırtınalı dönemde keşfedeceğimiz Atatürk
Yarın 10 Kasım Atatürk’ün Altı Ok’u gündemde
Üretim ekonomisini kim uygular
Algıya teslim olmak
PKK etkisizleşecek
Muhalefet boşluğu mu yoksa iktidar boşluğu mu
MGK’nın paralel yapıların üzerine yürüme kararı
Fırtınalardan geçmek
F Örgütünün şantaj girişimi
Rojava’nın bayrağı ve başkanı
Bölücü teröre karşı birlik için yürüyoruz
Bir ay önceki başlığımız: Kobane’de Türkiye ile ABD karşı karşıya
TSK‘nın yakın tarihi
Geleceğin Cumhurbaşkanı Mardin Alakuş köyünden
Ankara’da hâkimler var
Türkiye’yi birleştirenler iktidar olacak
Başkalarının stratejisinde harcanmak
‘Kürt Koridoru’nun muhafızları
Dağları olan şair
Devrimin ürettiği Apaydınlık
Kurtuluş reklamcılıkta mı demircilikte mi?
Yeni iktidar denklemi
Amerikan askeri nasıl olunur
Kobane’de Türkiye ile ABD karşı karşıya geldi
Kimi kurtaracağız
Türkiye’yi işgalden sorumlu Yunan yöneticileri ve askerleri yargılanmış ve kurşuna dizilmişti
“ABD Türkiye’yi bölmez” hurafesinin çöküşü
Abdullah Öcalan: Bağımsızlıktan sonra da Türkçeyle yürüteceğiz
Wall Street Journal: ‘Ankara’da artık müttefikimiz olan bir iktidar yok’
Mardin Artuklu Üniversitesi’ne ve bilim emekçilerine sorular
Bilim yapılmamış bir dille eğitim yapılabilir mi
CIA Raporu: 'Paraları helikopterle caddelere atın'
Uyuşturucu ile biber gazı arasındaki fark
Asansördeki kaderimiz
AKP-PKK ortaklığının özerklik girişimine CHP aşısı
Mustafa Kemal'den Dersimli Kemal'e
Mücadele cephesinde miyiz yoksa yargı kürsüsünde mi?
Genelkurmay Başkanı'nın tarihî duruşu
Gül Ar'dan mektup
Ekonomik krizin eşiğinde devlet krizi başladı
Dumlupınar'dan Yatağan'a
Millici olmadan solcu olunmaz
Tayyip Bey'in Davutoğlu'na bıraktığı belalı miras
CHP'de iktidar ve muhalefetin kapıdaki krize yanıtları var mı?
Yatağan'daki Cumhuriyet nöbeti
CHP nasıl sosyaldemokrat oldu
Dönüm noktası
Sosyaldemokrasi AKP ve PKK ile birlikte sistemin çaresizliğini paylaşıyor
Birgül Ayman Güler'in 'PKK'yı Yasallaştırma Yasası'na ret gerekçeleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün örgütlü birikime tavrı
Silahlı PKK'yı yasallaştırma cinayetinin suç ortakları
Umut ve çözüm nerede
Mihri Belli ile Sadık Perinçek'in askerlik arkadaşlığı
Emekçilerin ön cephesi seçimde ne yaptı
Çıktığı yükseklik düşeceği yüksekliktir
Prof. Bozkurt'un aynasındaki biz
Görüşme talebine biber gazı
Kent işçilerinin örnek grevi başarıyla sonuçlandı
Öncü Parti ile sıradan protestocunun farkı
İşçi Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bildirisi
Ermeni Patriği Mutafyan'a 25 Ocak 2007 günlü mektubumuz
Niçin 'Hepimiz Ermeniyiz' diye yürümüşlerdi
Yedi yıl önce yedi ay sonra
Köşkbaşkanı seçimi-4: 11 Ağustos istasyonundayız
Köşkbaşkanı seçimi-3: Milli Hükümet için esas vuruş
Köşkbaşkanı seçimi-2: Masal kuşları gibi uçmak
3 Temmuz öncesi ve sonrası
“Perinçek Soma ve Kınık'taydı”
Madımak-Başbağlar rejiminin Çankaya seçimi
Üçüz kıskaç ve Üçüz çıkmaz
Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Baykal'a son sekiz saatlik uyarı: Tayyip'i Çankaya'ya taşıyorsunuz!
43 subayımıza özgürlük
1930'lara duydukları bu kin nedir?
Milletin Çankaya stratejisi
Büyük çözüme hazır mısınız?
AKP-PKK-CHP koalisyonu
Rejimin intihar kadrosuna katılacak mısınız
Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki strateji
Erdoğan Alkan
Milletvekillerine açık mektup: Yirminci değil, ilk olmak
Cumhuriyet Devriminin 20 milletvekili yok mu?
Omuzlarında artık gökteki yıldızlar var
Balyoz kumpası çöktü Çatı kumpası tezgâhta
I. Tayyip'i II. Tayyip'le indiremezsiniz
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin görevi
Çankaya babanızın çiftliği değil
Tahta bavulluların Cumhuriyeti
Diyarbakır analarının eyleminin arkasında kim var
Sünnî-Şiî kamplaşması mı
Çankaya anahtarı
Anaların teröre karşı barışçı çözümü
Devrimin birleştiren bayrağı
Bütünlük ve barış sürecine girdik
ADD Genel Başkanı Sayın Tansel Çölaşan'a
'Yeni Ortaçağ'da devrim
Türkiyemizin Devlet Operası gururu
Güneydoğulu analar Türkiye'ye örnek olmaktadır
Algıya meydan okuma
"Açılım"ın kapanış perdesi
Yalova’da Çankaya modeli oluştu
O gencin resmini basan ve ismini yazan gazeteci var
Gürültüyle algı yaratılabilir ama tarih yapılamaz
Okmeydanı’nda öldürülen o gencin ismini biliyor musunuz?
Devlet Teorisi dersi değil, AKP iktidarını yıkma dersi
Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor
İsmim ilk Türk operasından
Sopası olmayan diktatör olamaz
Muhalif
Komando yürekli erdemli komutan E. Tuğg. Servet Cömert
Okmeydanı halkına güveniyoruz
Zonguldak’ta Soma için çarpan yürekler
19 Mayıs artık halkın oldu
Soma katliamının faili ‘Piyasa düzeni’ mi?
19 Mayıs 2014: Herhangi bir tarih değil
Bugün Soma için yürüyüş iktidar yürüyüşüdür
‘Her şeybir Ada vapuruyla başladı’
Hedef AKP iktidarı mı maden patronu mu?
Küçültülen devlet‘Katil devlet’ oldu
Soma’da yandık Yatağan’da yanmayalım
Bütün ölebilme kabiliyetleriyle
Oylar nerde birleşmeli
Bütün salonları artık millete terkedecekler
TCG Hadımköy
Yatağan Sendika Başkanları’nın Türk-İş’e mektubu
Niçin Tunceli’ye yükleniyorlar
CHP ‘Dersim’ diye diye Tunceli Belediyesini PKK’ya verdi
Barikat yıkmak ve barikatın önünde yıkılmak
1 Mayıs’ta bayrak ve İstiklâl Marşı tartışması
Tayyip Erdoğan’ın karşıdevrim manifestosu
ATAA ödül törenindeki konuşmam
Sevgili Filiz Kardeş, Fikret Ağabeyciğim, Merhaba Ankara!
E. Tümg. Ahmet Yavuz’un önümüzdeki sorulara cevapları
Terör ithali koşullarında karşılaşacağımız sorunlar
Saltanat sahiplerine tivit atıyorum
Oyları bölmeyelim putlara tapalım!
Hazreti Muhammed’in Mekke’de kaç oyu vardı?
Atatürk Anayasaya 1937’de niçin ‘Ulusalcılık’ değil de Milliyetçilik yazdı?
Nâzım Hikmet niçin millet kavramını yeğledi?
“Ulusalcılık ile Milliyetçilik arasına sınır çekmek” kimin görevi?
Berkin ile Arslanlı Yol’dayız
Büyük çözümlerin eşiğinde sorular
İşçi Partisi Halkçı Belediye İçin Acil İşler Programı
Ukrayna’da filler mi tepişiyor
Halk Belediyesinin Yedi Doruğu-7: Güzel kentte güzel yaşam
Türkiye’de Birlik ve Dirlik İçin Tir
Cumhuriyet Kadınları
Halk Belediyesinin Yedi Doruğu-6: Çağdaş kent
Altan Günbay
Halk Belediyesinin Yedi Doruğu-5
Meslek liselerinde İngilizce dersi de kaldırılıyor
Halk Belediyesinin Yedi Doruğu – 4
Otyam Jord Hatun Ordu ve Perenk
Halk Belediyesinin Yedi Doruğu – 3
Çırpınmaktan vazgeçmenin zamanıdır
Acayip bir olay: Kanlı özerklik planına Hürriyet’ten destek
Bu kavga AKP-Cemaat kavgası mı?
Ülkücü kökenli TGB’li Umutcan Arkadaştan önemli mektup
ABD bölgemizde yenildi birleşme sürecine girdik
Od kökü- 5 Ateşi O taşıyor
Meslek liselerinde beden eğitimi dersi kaldırılamaz
Defne, Samandağ, İskenderun, Hassa ve Arsuz’un Yüce Gönüllü İnsanlarına
Komployu bozuyoruz kanlı kalkışmayı önlüyoruz
Halk Belediyesinin Yedi Doruğu – 2
500 bin insanımızı kim öldürecek
Yedi öncü yedi ileti
Od Kökü-4 Odin’in: Asya bağlantısının efsane bilimindeki kanıtları
AKP oyları nasıl düşürülür?
Muzaffer Tekin
13 Şubat’ta yürek atışları
Türkiye’yi bölenler kaybetmiştir
Enstrümanın itibarı
Özgürlük hareketi Meclis kapısına dayanıyor
Od Kökü-3 Hint-Avrupalılarla ateşimiz ve ateşliliğimiz aynı kökten
Halk Belediyesinin Yedi Doruğu
Birleşmek özgürleştirir Bölünmek köleleştirir
Yurttaşlarımıza Yedi Tepe Çağrısı- Levent Kırca İstanbul'u çınar altlarından yönetecek
Tarihteki emeğimizi keşfetmek
Oyları bölmeyelim Türkiye'yi bölelim!
Parolamız Çobanyıldızı işareti Arslanlı Yol
Od kökü-2 Türk dillerinde od kökü
'Rojava' enstrümanlığı
AKP-CHP-MHP'nin son çareleri: Altın vuruş!
Seçim kampanyasını F-3 hücresinden başlatıyorum
İsrail'in yalan memurları
Krizden büyük çözümle çıkacağız
Türkiye hırsızlar rejimine mahkûm değil
Odin adının Türk diliyle açıklanmasının kanıtları
CHP Suriye düşmanlığı batağında
BUGÜN YÜRÜMEK VATAN VE NAMUS GÖREVİDİR
Biz Fenerbahçeyiz Biz Beşiktaşız Biz Galatasarayız Biz Cumhuriyetiz
Yatağan+Hasdal'ın nöbetçi yıldızları
Ödemiş Bademli Pirinççi köyünden 'Parti'nin Kızı'ndan mektuplar
Krizde geçerli siyaset ve görev tanımı
Konya Belediyelerinde yabancı dil hastalığı
Arslanlı Yol'da dönüş istikameti yok!
Merkez Sağ ve Merkez Sol niçin çöktü
Milat: Çemberi yardık
AİHM Kararı niçin anlaşılmadı?
Rauf Denktaş: 'Doğu, kaybedersek bizi hain ilan edecekler!'
21. yüzyılda Lenin
Odin Kulübü’nü kuruyoruz
Odin Kulübü’nü kuruyoruz
Yakıcı soruna yakıcı çözüm
Özel Görevli Mahkemelerin özel görevlileri
2000’ler Cemal Süreyasız geldi
Feyzioğlu'nun köklü, pratik ve hızlı çözümü
Enver Paşa'nın torunu Sayın Mayatepek'ten mektup
Ben severim omuzlarımı bir gün...
Jord hatunla tanışmamızın beyanıdır
PKK ile işbirliği formülü: "Milletvekillerine özgürlük"
Türk milletine ve Türk subayına verilen hükümler yasadışıdır
Er mektubu görülmüştür
Fedaiyim, bahtiyarım
Arslanlı Yol yılına girerken
Hükümet çözümü Arslanlı Yol'da güzele yürüyor
Åsgård'taki Tokur Ogur
Yarın Milas'tayız
Türkiye cephesinin öncü partisiyiz Millî Hükümeti kuracağız
Acaba sesimizi duyuyorlar mı?
Tayyip Erdoğan'ın ihale ve komisyon pazarlığı
Ne Fethullah Ne Tayyip Hedef Milli Hükümet
Sır perdesini kaldırmanın nesnel sonuçları
Vatansız ve köksüz “Solculuk”
'Akademik tartışma için yanlış salon seçtiniz'
Winterthur savcılarına verdiğim ifade
İşçi Partisi Ermeni sorununu doğru strateji, doğru siyaset doğru mücadele ve milletin gücüyle çözmüştür
PKK'nin yedi dönemi
Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'a mektubu açıklanmalı
Bu köşede ırkçılık mı yapılıyor?
Vikinglerin Doğulu tanrısı Perun darbeci miydi?
Enstrümansız çözüm
Açılımın son perdesi
'Türk geni' var mı?
Türkler ırk mı?
Ülkücü arkadaştan mektup
Tartışma başlıyor! Irk nedir Türk nedir
Odin'in bizim aşiretten çıktığını Artık Amerikalılar da biliyor
Güzin ve Abidin Dino
Ya Cemaat yolu Ya Arslanlı Yol
Çiğnenen kızıl darı tarlaları
MHP milletvekilinin bulduğu çare
Kurtarıcı Atlantik ötesinde mi Arslanlı Yol'da mı?
Bavuldaki kasetlerle yönetim çağına girdik
İpek Yolu tarihçisi olmak
Arslanlı Yol'un belediye başkan modeli
Yatağan Kemerköy Yeniköy'de TV dizisi oynamıyor
Haziran Ayaklanmasının ideolojisi ve sınıfsal karakteri
Unutulmayan kadın
Tuzağa düşmek KADER mi?
Birinci enstrüman: PKK - İkinci enstrüman: Barzani
Asena Türkçe mi?
Emek Kurultayı'nda buluşan Cumhuriyet ve Ekmek davası
Cumhuriyeti yeniden örgütleyeceğiz
Bölünmenin bekçisi değiliz vatanı birleştireceğiz
Doğan Koloğlu, Oktay Ekinci, Enver Gökçe ve Ahmet Kaya
BOP triosu, Üç Gül, Üç Yeşil ve Dört Arslan
AKP-PKK ortaklığının 'iç barış' projesinde Cumhuriyet ve Sözcü'ye dayatılan rol
Galipler affeder Mağluplar af dilenir
AKP-PKK iktidarını yıkma fırsatı
Kadınsız ve mahallesiz İstanbul olur mu?
İstanbul hülyasının belediye başkanı
Abramowitz ve Edelman'ın raporlarının odağı: Özerk Kürdistan Birinci Piyon Tercihi: PKK
Turkakonung Odin'in oğlu Tanrı Thor sinemalarda
Aleviler azınlık mı?
Tarih yapan önderlerin tarihsel kökleri
Kadına ihanet
Ahlâksız rejimin ahlâkçılığı Namussuz rejimin namusu
Çin'de Türk tarihçiliği
CHP polis copunu nasıl öptü?
Pantolon kahramanları
Attila'nın yedinci göbekten atası Beren
Teyzem, Annem ve Hafize Özal'ın eylemleri
Türban ve Femen özgürlüğünün kardeşliği
Kadını tuzağa düşüren oyunun içindesiniz!
Haziran Ayaklanmasının ilerisindeyiz
Femen ve rahibe Meclis'e gelince...
Cumhuriyet hükümeti için meydanlara!
Sevgilimiz Cumhuriyet yollarımızı gözlüyor
Cumhuriyet hainleriyle birlikte anayasa yapmak!
Milliyetçilere 29 Ekim çağrısı
İKTİDAR STRATEJİSİ-6 Kürdümüz nasıl kazanılır nasıl kaybedilir?
İKTİDAR STRATEJİSİ-5 "Yandaş muhalefete" seçmenlerinden şiddetli ihtar
İktidar stratejisi-4 Bu tabloda her şey var
İktidar stratejisi-3 -- Sağa yelken açmanın"Sol" görüntülü formülü
İktidar stratejisi-2
Er rütbesinin uluslararası erdemleri
İbn Haldun'da evrim yasası
Sevgilinizi elinizden alıyorlar!
İbn Haldun’u hangi sultan yasakladı?
1909 yılının devrim İstanbulunda kurban bayramı
Yatağan işçisinin ve Beşar Esadların bayramını kutluyoruz
Darağacında bayram yapan Hallacı Mansurlara
Türk sözcüğünün kökünü Sivas, Çıldır ve Nogay ellerinde de bulduk
"Türküm" demenin değeri
Gönüllüler bir adım öne!
Mağaradaki ordu
Parti kurultayı nerede ve kimle yapılır?
AKP oylarını kazanmak için büyük olanak
Atatürk’ün din ve millet konusunda yazdıkları
Türkçemizde ben niçin gizli?
Tarih yapmaya hazır olan parti
"Könü barır geyiknin közinde adın başı yok"
Soros'un askerleri
Bin hançer darbesinden korkmuyoruz!
Bu millet İhanet Paketini Paketçilerin başına geçirecek
TUNCEL’in adını da değiştirebilecek misiniz!
Yatağan işçisi tüzsüz üçün...
CHP, MHP ve İP’nin Milli Güçbirliği’ne konumlanışları
Kemalist Devrim ve işçi sınıfı
Dağa çıkma mevsimi
“Tarihsel adlara dönelim” tuzağı
TUNCELİ CUMHURİYETTİR DOKUNAMAZSINIZ!
Rengârenk Sorosçuluk
Azak denizinden Anadolu’ya gelen Veringlerin fotoğrafları
Tayyibistan Silahlı Kuvvetleri olursunuz!
Müslüman Kardeşler'e yeni kardeş
Gizli anlaşmanın yürütme organı
Beyzbol sopasından korkan Tayyip Erdoğan'ın son kahramanlığı
Kürdistan kurulsa eğitim dili Türkçe olur
Kürt milliyetçiliğinin yüzyıllık tarihinde emperyalizme karşı tek bir eylem var mı?
Attila’nın altıncı göbekten ataları Beren ve Berentleri takdimimdir
Fikret Bila’yı Abdullah Gül yalanlıyor
Milliyet'in ihanete perde görevi
AKP iktidarının korkusu
TKP’nin kuruluş tarihi
Tesettürlü olimpiyat hangi tarihte yapılacak?
Emevi Camii’nde kılınacak namaz ilk kez bu köşede açıklanıyor
Vikinglerin Berenler Berinler Perinler ve Perinçekler ile dil hısımlığını Bizans ve Arap kaynaklarıyla ispatlıyoruz
CHP’nin ciddiyetsiz ziyareti
Reşat Fuat, Nâzım Hikmet, Deniz Gezmiş’te Millî-Gayrimillî saflaşması
Yıkılan AKP’nin “restorasyonu”nda CHP’ye verilen rol
Gül+Gülen+Kılıçdaroğlu üçlüsünün “Restorasyon hükümeti” planı
Bugün Sağ-Sol ayrımı kimin işi?
Vikinglerin ilk adı Veving’in kökündeki ‘meçhul dil’
Nuh’un gemisinde yeni bir sefere çıkıyoruz
Ey Allah’a değil beyzbol sopasına tapanlar kimin seferindesiniz? -(TAMAMI)
Hacı Anesti ve Trikopis’in konumuna düşersiniz! -(TAMAMI)
CHP’nin sağcıları ne yapmak istiyorlar? -(TAMAMI)
Cemal Süreya: “Ben bir yük vagonunda açtım gözlerimi” -(TAMAMI)
Fenerbahçe Orduevi mezarlık mıdır? -(TAMAMI)
Merdan Yanardağ ve Teğmen Çelebi niçin tutuklandı -(TAMAMI)
Viking seferine Altaylardan çıkışa medhal -(TAMAMI)
ABD’nin Kürt Koridoru planı çökerken -(TAMAMI)
Stratejik piyondan stratejik “aktör” olmaz -(TAMAMI)
Nobel ödüllü romancının pembe dizi Türkçesi -(TAMAMI)
Dilaraları zorla İmam Hatip’te okutacak zorba anasından doğmadı -(TAMAMI)
Millî Hükümet seçeneği -(TAMAMI)
Bölünmeden Kürdümüze düşen pay: Hakkâri-Siirt modeli -(TAMAMI)
Kemerleri bağlayın in’e iniyoruz -(TAMAMI)
AKP iktidarının iki direği: Osman Yıldırım ve Apo -(TAMAMI)
Osman Yıldırım’ın YARGIDAKİ suç ortakları -(TAMAMI)
Osman Yıldırım’ın basındaki suç ortakları -(TAMAMI)
Danıştay cinayetinin üç ay, üç yıl, üç yüzyıl geçerli olacak tutanağı -(TAMAMI)
Halk hareketi futbola dostluk getirdi -(TAMAMI)
Reşat Fuat Baraner -(TAMAMI)
Tavarın dibinde başka neler varmış? -(TAMAMI)
Ciğerli Adam -(TAMAMI)
Victor Hugo’da zincirinden boşanan terör -(TAMAMI)
Elgüzelliğine bayram güzellemesi -(TAMAMI)
Silivri Kal’ası’na ulaşan kahraman oldu -(TAMAMI)
O kadar mutluyum ki... -(TAMAMI)
Orada bir mahkeme yok! -(TAMAMI)
Hainler korkak olur -(TAMAMI)
Dostoyevski, Gorki ve Hugo’nun gözüyle Mısır’a bakışlar -(TAMAMI)
Bariyerin arkasına saklanan korku -(TAMAMI)
Kaygılı ve kaygısız aydınlar -(TAMAMI)
Polis Hallacı Mansur’u bulamayınca Rennan Pekünlü’nün derisini yüzdüler -(TAMAMI)
Birinci Dünya Savaşı yanılgıları -(TAMAMI)
İlber Ortaylı’nın ciddî hatası -(TAMAMI)
Davar nasıl yoldaş oldu -(TAMAMI)
Fırtınalara hazır mıyız? -(TAMAMI)
PKK niçin Alb. Atilla Uğur’u hedef alıyor -(TAMAMI)
Yargı Danıştay cinayetinin altında kalmıştır -(TAMAMI)
24 Temmuz’dan 24 Temmuz’a -(TAMAMI)
Elsässer’in altın cümlesi -(TAMAMI)
Yoğurtçu Halk Meclisi’ni selamlıyoruz -(TAMAMI)
Yol arkadaşı ve yoldaş -(TAMAMI)
Haziran Ayaklanması sistemi vurdu AKP ve Meclisteki muhalefet hep birlikte inişte -(TAMAMI)
Mısır bağlamında kalıplar ve süreçler -(TAMAMI)
Modelimiz “Hakkâri direnişi” mi yoksa Haziran İsyanı mı? -(TAMAMI)
Prof. Dr. Alparslan Işıklı Devrimci geleneğin güvenilir aydını -(TAMAMI)
Fransız Devriminin 224. yılında Mısır’da mevzilenme -(TAMAMI)
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne Hallac-ı Mansur’un bilinmeyen mesajı -(TAMAMI)
Yürürlükte olan yasa Anayasaya aykırı ise... -(TAMAMI)
İsyan eden gençliği seviyoruz -(TAMAMI)
Hz. Muhammed: “Devlet adamları fakir ölmelidirler ki...” -(TAMAMI)
Anayasa Mahkemesi’nin son bağlayıcı İÇTİHADI -(TAMAMI)
Yoğurtçu Parkı ve Kadıköy Meydanı -(TAMAMI)
Doğu Perinçek’in Tahrir’den seslenişleri -(TAMAMI)
Dört parti nerde birleşti? -(TAMAMI)
Ön Asya’da ABD düzeni çöküyor Var mı itirazı olan! -(TAMAMI)
Münafık Kardeşler askere diyor ki: “Halka ateş açın da darbe olmasın!” -(TAMAMI)
Başbağlar ve Lice köylüsü nasıl birleşir -(TAMAMI)
PKK “halk dinamiği” mi? -(TAMAMI)
PKK “halk dinamiği” mi?
Mısır’da halk devrimi Müslüman Kardeşler’i devirdi -(TAMAMI)
Kışkırtıyorsunuz! -(TAMAMI)
Pir Sultan Abdal adı hangi üniversiteye verilmeli -(TAMAMI)
Yavuz ve yobaz sözcüklerinin ortak kökeni -(TAMAMI)
Sinoplu Diogenes gibi elimde fener namuslu gazeteci arıyorum -(TAMAMI)
Namuslu ve vicdanlı bir gazeteci şu yazıyı yazar mı? -(TAMAMI)
Halk hareketi kendiliğinden mi yoksa örgütlü mü? -(TAMAMI)
“Sivil itaatsizlik” nedir biliyor musunuz? -(TAMAMI)
Sait Maden -(TAMAMI)
Abbasağa Parkı’ndaki konuşmamı yayınlıyorum -(TAMAMI)
Çarşı Grubunun tartışılmaz zaferi -(TAMAMI)
ABD emperyalizmi Kızıl Elma’ya niçin düşman? -(TAMAMI)
Yüzde 50 palavrası ve yükselen değer -(TAMAMI)
Türk milleti kaybettiği gururunu arıyor -(TAMAMI)
Ekonomik bunalımın neresindeyiz? -(TAMAMI)
İsyan makamındayız! -(TAMAMI)
Yenilik önereni ağaca mı asmalı? -(TAMAMI)
Faizci diktatör yıkılıyor -(TAMAMI)
PKK-BDP Türkiye’de halk hareketinden niçin hoşlanmaz? -(TAMAMI)
Apo’nun Barzani’ye biat mektubu -(TAMAMI)
BOP Eşbaşkanı işsiz kaldı -(TAMAMI)
Türk bayrağı Tayyip Erdoğan’ı teslim aldı -(TAMAMI)
Bu büyük milletin güzelliklerini paylaşmak -(TAMAMI)
Halk isyanı Taksim’de dudak dudağa öpüşmek için mi? -(TAMAMI)
Doğru Eylem nedir-3 Dalga dalga ilerlemek -(TAMAMI)
Doğru Eylem nedir-2 Eylemin yararı olmalı -(TAMAMI)
Doğru Eylem nedir-1 Haklı zemin -(TAMAMI)
Milli Hükümet hedefine örgütlü halkla ilerlenir -(TAMAMI)
Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’ın suç ortağıdır -(TAMAMI)
Taksim Kızılay Gündoğdu Türkiye’yi birleştiriyor -(TAMAMI)
Artık beyzbol sopası halkın elinde -(TAMAMI)
Söz Amiral Alaettin Sevim’in -(TAMAMI)
Beysbol sopasıyla yönetilen Yavuz taslakları -(TAMAMI)
Beşar Esad’a “diktatör” diyenler! Siz kimsiniz? -(TAMAMI)
Milletlerin hukukî eşitliği ve pratikteki eşitliği -(TAMAMI)
Türk Milletsiz ve TC’siz solcular -(TAMAMI)
Salonlar ve meydanlar -(TAMAMI)
Marx’tan kapitalizmi Lenin’den emperyalizmi Mao’dan sosyalizmi öğrenebiliriz -(TAMAMI)
Cemal Süreya’ya ilişkin yanlış bilinenler -(TAMAMI)
Ahtapotun kollarında bilgilerndirme ve bilinçlendirme -(TAMAMI)
Vahdettin hain değilse İngiliz zırhlısıyla kim kaçtı -(TAMAMI)
Mebusluk planınız var iktidar planınız yok! -(TAMAMI)
“Artık ben yalnız değilim” -(TAMAMI)
Örgütünüz, bölüğünüz ve göreviniz hazır -(TAMAMI)
Bir millet örgütleniyor -(TAMAMI)
19 Mayıs: Teşkilâta çıkış -(TAMAMI)
Bugün niçin Antakya Ulus Meydanı’nda Yarın niçin Sıhhiye Meydanı’ndayız? -(TAMAMI)
Türkiyemizin sorunlarını çözmek için ilk yapılacak iş -(TAMAMI)
Komşularla barış Komşularda barış Yurtta barış -(TAMAMI)
“Âkil Adamlar” Reyhanlı’ya hoş geldiniz! -(TAMAMI)
Susma hakkının susturma hakkına dönüştürülmesi -(TAMAMI)
“Ailem ve akrabalarım BDP’li ben ve ağabeyim İşçi Partiliyiz” -(TAMAMI)
Ahtapotun kollarında çırpınmaya devam mı edeceğiz? -(TAMAMI)
AKP’nin intelijansiyası -(TAMAMI)
Apo’yu Erdoğan’a yazdığı mektubu açıklamaya davet ediyorum -(TAMAMI)
Deniz Gezmiş yakalanınca niçin ilkönce Doğu Perinçek ile görüştü
Deniz Gezmiş yakalanınca niçin ilkönce Doğu Perinçek ile görüştü -(TAMAMI)
Deniz Gezmiş'in Şeyh Sait yumruğu -(TAMAMI)
Deniz Gezmiş ve İttihatçılık -(TAMAMI)
Kırmızı ruj özgürlüğü -(TAMAMI)
Kadınların onurunu Kadın milletvekilleri değil Kamer Genç savundu -(TAMAMI)
Tayyip-Apo şirketinin Türk Milletine savaş ilanı -(TAMAMI)
Beyzbol sopasına saygı Çobana saygısızlık -(TAMAMI)
Emekçilerin vatanı bir, bayrağı bir,umutları birdir -(TAMAMI)
1 Mayıs’a doğru Cumhuriyet ve Emek hareketleri -(TAMAMI)
BOP Eşbaşkanı meğerse ne kadar kibarmış -(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan’a önemli uyarı -(TAMAMI)
Artık Millî Merkez var -(TAMAMI)
Herkes nefesini tutsun Levent Kırca yarın perdeyi açıyor -(TAMAMI)
Günsel’i Başar’ın güzelliği -(TAMAMI)
Ermeni sorununda dış ve iç cephe -(TAMAMI)
23 Nisan 1920’nin kurucu kararlılığıyla yeniden Millî Merkez’de birleşiyoruz -(TAMAMI)
Şeyh Sait heykelinin milletlerarası ve yerel değeri -(TAMAMI)
Kemalist Devrim ve Şanghay İşbirliği Örgütü -(TAMAMI)
Âkil Adamların ve Milli Anayasa Hareketinin gündemleri -(TAMAMI)
Büyük milletlerin Fazıl Sayları olur -(TAMAMI)
Kıyı bankaları tahlilimiz Pravda’dan ses verdi -(TAMAMI)
Şeyh Sait heykelleri dikerseniz... -(TAMAMI)
Millet ordusunu kurtaracak! -(TAMAMI)
Uçun kartallar uçun İzmir’e doğru -(TAMAMI)
Direnme hakkının tanımını öğreneceklerdir -(TAMAMI)
31 Mart Şirketinin Dicle Üniversitesi manzarası -(TAMAMI)
Kerry’nin kerizleri -(TAMAMI)
Hakikatin değeri kalmazsa... -(TAMAMI)
Barikatların yargılanması -(TAMAMI)
Büyük deprem geliyor -(TAMAMI)
Ayak sesleri altında kalacaksınız! -(TAMAMI)
Ergenekon’dan denizlere çıkıyoruz -(TAMAMI)
Hepimiz Ergenekoncuyuz Ergenekon’dan çıkıyoruz -(TAMAMI)
Büyülü çözüm: Atatürk’te birleşmek! -(TAMAMI)
“AKP karşıtlığı” bir kimlik tanımı değildir -(TAMAMI)
Piyasa nedir haberiniz var mı? -(TAMAMI)
Atatürk ve İngiliz emperyalizmi -(TAMAMI)
Cemaatçiydiler, Ülkücüydüler, CHP’liydiler... Ve o kararı verdiler -(TAMAMI)
Goethe’nin kaynağındaki İslam Ortaçağı -(TAMAMI)
Rus parasını Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye aktarma girişimi -(TAMAMI)
Devlet Bahçeli plandaki rolünü açıklıyor -(TAMAMI)
Sayın Kadir İnanır, Değerli Yaratıcımız -(TAMAMI)
Suriye Irak ve İran’la ittifak yapacağız -(TAMAMI)
Tayyip-Apo ittifakının Hedefinde kimler var! SEN HEDEFSİN! -(TAMAMI)
Örgüt yok Darbe girişimi sanal -(TAMAMI)
Schwarz’ın bilim dersi ve Hirsch’in masası -(TAMAMI)
Türkiye işte şimdi ileri karakol oluyor -(TAMAMI)
Temel 2004 yılındaki darbenin eylemini niçin 2006 yılında yaptı? -(TAMAMI)
Diyarbakır’dan Furkan Mahmat yazıyor: “Batı Asya Birliği”nin tutkalı olacak halkım ben -(TAMAMI)
Diyarbakır sokaklarında gaz bombasıyla büyüyen genç bir Kürdün mektubu -(TAMAMI)
Apo’nun “Genişletilmiş Misak-ı Milli” çağrısına iki gün kaldı -(TAMAMI)
Chavez’den demir dersi -(TAMAMI)
Fikret Otyam’ın bir keçisi kaybolsa... -(TAMAMI)
İslamın tarihselliği -(TAMAMI)
Kur’an bugün hukukun kaynağı olabilir mi -(TAMAMI)
Asya’da Marx hayaleti dolaşıyor -(TAMAMI)
Bu resmi anlamadınız! -(TAMAMI)
Chavez, Bolivar, Atatürk -(TAMAMI)
Murat Karayılan Obama Alayları’nın Komutanı mı oluyor? -(TAMAMI)
Silivri duvarlarına güvenilebilir mi -(TAMAMI)
Aydınlıkçılar Aydınlık’ı niçin kuşatmadı -(TAMAMI)
Kemaliye kadınlarının yüzlerce yıllık 8 Mart beyanları -(TAMAMI)
Yarın 8 Mart Yeryüzü kadınları ayaklanın! Tecavüzcünüz Kunta Kinte! -(TAMAMI)
İmralı Anayasasının üçüncü ortağı -(TAMAMI)
Muhalefete susma görevi -(TAMAMI)
Kimler “Ben Türküm” diyor? -(TAMAMI)
Mustafa Kemal Paşa’nın üniforması -(TAMAMI)
İmralı tutanaklarındaki şifreler -(TAMAMI)
Gnkur. Bşk. Org. Özel derhal istifa etmeli -(TAMAMI)
TSK niçin 30 yılını kaybetsin? -(TAMAMı)
PKK terörü nasıl hızla bitirilir -(TAMAMI)
Devrimle millet olduk karşıdevrimle bölünüyoruz yeniden devrimle birleşeceğiz -(TAMAMI)
“75 milyonluk milletin” adı yok mu? -(TAMAMI)
Dünyanın en geniş tek kemerli taş köprüsü -(TAMAMI)
Hakan Fidan Apo ile niçin baş başa görüşüyor? -(TAMAMI)
Samsun’a ancak Atatürk çıkar! -(TAMAMI)
Atatürk’ün filmleri nerede? -(TAMAMI)
‘Apo AKP’li olmuştur’ -(TAMAMI)
‘Apo AKP’li olmuştur’
Türk Milleti olmazsa Türk Ordusu nasıl olacak? -(TAMAMI)
Amiral Gemisi ufukta göründü -(TAMAMI)
“Her işim yanlış benim” -(TAMAMI)
“Gladyo temizlendi” ise Cilvegözü’ndeki marifet kimin -(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay’a cevabı -(TAMAMI)
Amerika’nın cellât başı ‘rahmanürrahim’ rolünde -(TAMAMI)
Kunststadter: Eşref Bitlis’i MİT öldürttü -(TAMAMI)
Bölünme senaryosunda göbek atma rolüne hazır mıyız? -(TAMAMI)
Sakine Cansız’ın katilini en kolay kim bulur -(TAMAMI)
Komuta kademesi iç cephedeki düşman harekâtına niçin teslim oldu? -(TAMAMI)
Yenilgi Mahkeme Salonunda Değil Muharebe Meydanında -(TAMAMI)
Amerika’dan yeşil ışık dilenmek -(TAMAMI)
İmralı Açılımı’nın “aktörleri” -(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan Öcalan’ın mektubunu açıklamalı -(TAMAMI)
Genelkurmay Başkanına 25 Ocak 2013 günlü mektup -(TAMAMI)
Fethullahçı milliyetçilik olur mu? (TAMAMI)
“Millet” diyerek devrim yapıldı “Ulus”la ne yapıldı (TAMAMI)
Türkiye’nin sağcıları cümleten CHP’de kimleri destekliyor (TAMAMI)
Kılıçdaroğlu’nun son konuşmasını kimler niçin alkışlıyor? (TAMAMI)
Kürt milliyetçiliğinin neresi ilerici neresi devrimci (TAMAMI)
Millet nedir, Milliyet nedir (TAMAMI)
Hz.Muhammed’in el asabiyyeden ümmete geçiş devrimi (TAMAMI)
Jules Verne aya gidileceğini Atatürk’ten mi öğrendi?
Zonguldak’ta o ayak sesinin peşinden koşuyorum -(TAMAMI)
2 Ç Yarın Zonguldak’ta -(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün TSK içinde gizli örgüt çalışması -(TAMAMI)
Mustafa Kemal’in sakıncalı askeri-(TAMAMI)
İhsan Arslan-Orhan Aykut ilişkisi -(TAMAMI)
Cenaze namazında protokol caiz mi? -(TAMAMI)
Erbakan Tansu Çiller’i hangi suçtan Yüce Divan’a göndertecekti? -(TAMAMI)
Çiller ile Fethullah Gülen’in tarihi buluşmasının gündemi -(TAMAMI)
Abdullah Öcalan ile “farklı görüşme” -(TAMAMI)
İş geldi füzeden televizyon yapmaya -(TAMAMI)
Enternasyonalizm mi Enstrümantalizm mi -(TAMAMI)
PKK’nın iki liderlik sırrı -(TAMAMI)
Önemli soru: Apo niçin parlatılıyor? -(TAMAMI)
Hrant Dink ve Danıştay suikastlarındaki örgüt -(TAMAMI)
Beş Ülke Beş Deniz -(TAMAMI)
Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel ile 28 Şubat sürecinde iki görüşme -(TAMAMI)
İmralı Gündemi: Musul Seferi -(TAMAMI)
Sıcak Para Diktası için tehlike çanları -(TAMAMI)
“İşçilerin birliği sermayeyi yener” mi? -(TAMAMI)
Şişecam işçisinin ışıltısı -(TAMAMI)
PKK nasıl silah bırakır? -(TAMAMI)
Enstrümanları kuşatan kırmızı çizgiler -(TAMAMI)
Türk Ordusunu halk kurtaracak -(TAMAMI)
Çiller Özel Örgütü’nün üzerine Karadayı ve Demirel yürümüştü -(TAMAMI)
CHP ve MHP AKP’nin anayasa tuzağında -(TAMAMI)
Dünyanın en saygın gençlik markası -(TAMAMI)
Mill sanayicinin dünü ve yarını -(TAMAMI)
Umut yılından karar yılına -(TAMAMI)
Merkebi çayıra salmak ile uzaya uydu fırlatmak arasındaki farkın farkında olmak -(TAMAMI)
Türkiye’nin kilidini millet mi açar ulus mu -(TAMAMI)
Kazak Abdal bütün imamlardan özür diliyor -(TAMAMI)
Millet ve ulus kavramları -(TAMAMI)
Cins kısrak olmak mıdır muradınız? -(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan da o törene çağrılmamalıydı -(TAMAMI)
Kuvvetler Ayrılığı abecesi -(TAMAMI)
Halkın İrticaya Karşı Eylem Planı Menemen’de Yürüyüşe Geçti -(TAMAMI)
Amerika’daki Menemen ve Amerika’nın Kubilayları -(TAMAMI)
Yarın güneş Hatay’dan doğuyor -(TAMAMI)
Ayıran söz ve birleştiren söz -(TAMAMI)
Dört yoğun diski torbaya kim koymuş -(TAMAMI)
Hepimiz Kubilayız! -(TAMAMI)
Artık örgüt var! -(TAMAMI)
Tarihe müdahale yassah! -(TAMAMI)
Anladınız mı şimdi Bizi hapsedememişsiniz -(TAMAMI)
Reşat Petek, Ayşe Hür ve Cengiz Aktar Uyduruyorsunuz ve utanmıyorsunuz! -(TAMAMI)
Ergenekon hâkimi ve savcısına“sinkaf” eden polislerin dokunulmazlığı kaldırılmalı -(TAMAMI)
Güldal Mumcu’ya dilekçe: Yeşil’in ifadesini bulmalıyız! -(TAMAMI)
Erdoğan ve Gül’ün Ergenekon DAVASINDAKİ KONUMLARI -(TAMAMI)
“Ulus Meydanı tarihe virgül attı” -(TAMAMI)
Bulun Yeşil’in o ifadesini -(TAMAMI)
Ergenekon Davasının esası -(TAMAMI)
İran Büyükelçiliği’nin aydınlatıcı açıklaması -(TAMAMI)
Komşularımızı değiştiremezsiniz! -(TAMAMI)
Amerika’dan general ithali ile saman ithali arasındaki doğru orantı yasası -(TAMAMI)
Liberal Padişahçılığı Liberal “Atatürkçülük” yıkmadı -(TAMAMI)
Ogsız aydınlara 1300 yıllık çağrımızdır -(TAMAMI)
Condoleezza Rice’ın Leninist ve Kemalist tahlili -(TAMAMI)
NATO ne işe yarar? -(TAMAMI)
Melih Cevdet ve Necati Cumalı ile 13 saat -(TAMAMI)
Demokrasiyi leylekler mi getirdi? -(TAMAMI)
“Demokrasi” adına konuşmadan önce Demokrasi nedir, öğrenmeli -(TAMAMI)
Bilimsel Sosyalizm ve yurtseverlik -(TAMAMI)
Altın Elbiseli Tigin İstanbul’da -(TAMAMI)
Birgün’deki ‘Sol Kemal’i Tartışıyor’ dizisi -(TAMAMI)
Kılıçdaroğlu’nun kahramanı: Seyit Rıza -(TAMAMI)
ABD ve İsrail’in “Kürdistan” girişimi çöküyor -(TAMAMI)
Aslı Aydıntaşbaş’a önerilerim -(TAMAMI)
Aslı Aydıntaşbaş’a Mektup -(TAMAMI)
Aslı Aydıntaşbaş’ın angajman kuralları -(TAMAMI)
Yoksullukta ve acılarda kendimizi bulmak -(TAMAMI)
İllegal millet -(TAMAMI)
Avrupa’da hukuk dili niçin Latince kökenli -(TAMAMI)
Çöplüğe muhtaç hale geldiniz -(TAMAMI)
Kürtçe Ticaret Kanunu yazabilir miyiz? -(TAMAMI)
10 Kasım Dersleri -(TAMAMI)
İstiklâl Savaşında teşkilât savaşı -(TAMAMI)
Ankara Emniyeti’nin arşivi yalan söylüyor -(TAMAMI)
Halk var Sen var mısın? -(TAMAMI)
Her zaman teşkilâtlı ve her zaman teşkilâtçı -(TAMAMI)
Toplumsal mücadele Atatürk mevzisinde -(TAMAMI)
“Kürt” Koridorunda doğru mevzilenme -(TAMAMI)
ABD ve İsrail’in “Kürt” Koridoru -(TAMAMI)
Ulus Meydanı Strateji ve Siyaseti-(TAMAMI)
Akılları fikirleri Erdoğan-Gül kapışmasında -(TAMAMI)
Bekir Coşkunlara “Çizmeyi giyin” önerisi -(TAMAMI)
Sur’u İsrafil mi üfledi? -(TAMAMI)
Kürt sorununu Ulus Meydanı çözer -(TAMAMI)
İdeolojik biber gazı -(TAMAMI)
Barikatınızı yıktık İktidarınızı da yıkacağız! -(TAMAMI)
Diyanet Takvimi’nin dini -(TAMAMI)
Hipodrom’da saltanat var Ulus’ta Cumhuriyet -(TAMAMI)
Devlet cumhuriyetsizleştirilirken Cumhuriyet halkın oluyor -(TAMAMI)
Belediye büyürken insan küçülüyor -(TAMAMI)
Cumhuriyet ve cemaat -(TAMAMI)
Bayramlar olmasa tekerlek bulunamazdı -(TAMAMI)
Cumhuriyetin öncü mevzisinde olmak! -(TAMAMI)
Korkmayın Onlar var -(TAMAMI)
Tanıyın bu erdemli gençliği -(TAMAMI)
Kürşat, Pekos Bill’in at uşağı olur mu? -(TAMAMI)
Türk Milliyetçisi Barış Kaya’nın önemli mektubu -(TAMAMI)
İki Jön-Türk’ü uğurlarken -(TAMAMI)
Murat Karayılan’ın ve Suriye PKK’sının konumlanması -(TAMAMI)
Berlin’de bir yumruk havaya kalktı -(TAMAMI)
Kocasakal ve Feyzioğlu’nun verdikleri işaret -(TAMAMI)
Cihan Savaşına giriş hurafesi - 2 -(TAMAMI)
Birinci Dünya Savaşı’na giriş hurafesi-1 -(TAMAMI)
MHP yönetimi küresel oyunların neresinde -(TAMAMI)
Topunuzun canı cehenneme! -(TAMAMI)
MHP’nin BOP Milliyetçiliği ve NATOtürkçülüğü -(TAMAMI)
TSK’ya adım adım “Kürdistan”ı kurdurtuyorlar -(TAMAMI)
Anadiller ve sözlükleri (2) -(TAMAMI)
Anadiller ve sözlükleri (1) -(TAMAMI)
Suriye ile savaş yok Çapulculara destek var -(TAMAMI)
Kurthan Fişek -(TAMAMI)
AKP bölüyor devrim birleştirir -(TAMAMI)
“Vatan haini” ile anayasa yapmak -(TAMAMI)
AKP’nin yıkılış kongresi -(TAMAMI)
Camiler sizin mi? -(TAMAMI)
Halkı horozlar uyandırmaz -(TAMAMI)
Kanlı Tuzak -(TAMAMI)
Komutan üzüleceğine direnmeliydi -(TAMAMI)
Ergenekon-Balyoz davalarının özeti-(TAMAMI)
Darbeler dönemi kapandı mı?-(TAMAMI)
Davutoğlu’nun tanımladığı sınıf mücadelesi-(TAMAMI)
Vatanı ve Cumhuriyeti savunma yetkiniz yok mu?-(TAMAMI)
Karşıdevrimle tanıştınız mı?-(TAMAMI)
Türkiye’nin aradığı önderliğin nitelikleri-(TAMAMI)
İktidar amaçlı millî önderlik-(TAMAMI)
Büyük kuvvet talebi-(TAMAMI)
AKP - CHP - MHP sisteminin dışında çözüm talebi-(TAMAMI)
Hatay’ın arslanları-(TAMAMI)
Güçlü Ordu Güçlü Türkiye-(TAMAMI)
Amiral gemisi -(TAMAMI)
Marx yalnız başına döner mi?-(TAMAMI)
‘Güçlü Ordu Güçlü Türkiye’ için yakıcı görev-(TAMAMI)
Cahillerin en çok kullandıkları sözcükler-(TAMAMI)
Ormanda saklanan Japon askeri-(TAMAMI)
“Darbeciler Temizlensin” sloganından Güçlü Ordu talebine-(TAMAMI)
Sanık gizli tanık olabilir mi?-(TAMAMI)
Soros Enternasyonali’nin Kürt, Kıbrıs ve Suriye kararları-(TAMAMI)
Vicdanlar ne zaman patlayacak?-(TAMAMI)
Musalla taşında yargılanıyorsunuz-(TAMAMI)
Siz Baasçı olamazsınız!-(TAMAMI)
Alparslan Berktay ve Metin Kurt-(TAMAMI)
Yine İskitler-(TAMAMI)
Devlet yönetecek çocuk neresinden belli olur?-(TAMAMI)
İskitler
Saf yürekli barışperverlerimiz-(TAMAMI)
Onur Öymen’i izliyor musunuz? (TAMAMI)
30 Ağustos Millî Birlik ve Kardeşlik Bildirisi (TAMAMI)
Cemil Çiçek’in “Millî Mutabakat” çağrısı (TAMAMI)
Oslo yolu Gaziantep’ten geçer(TAMAMI)
Millî birleşmenin iç cephesi (TAMAMI)
Hatay’da neler oluyor? (TAMAMI)
Bu tablo çöker! (TAMAMI)
Acz içindesiniz çünkü… (TAMAMI)
Devrimci Milliyetçi geleneğin canlanışı (TAMAMI)
Milliyetçiliğin devrimci köklerini hatırlamak (TAMAMI)
Geleceğin Genel Yayın Yönetmenini tanıtıyorum (TAMAMI)
Erdemli bilim adamının ölümü
Halkın imamından bayram kutlaması-(TAMAMI)
CHP’nin kahramanı Seyit Rıza mı Atatürk mü?-(TAMAMI)
Kürt sorununun çözümünde basit eylem planı-(TAMAMI)
“Çözüm” için Kürdümüzün değil ABD’nin taleplerini karşılayacaksınız!-(TAMAMI)
Bakan Kılıç artık istifa-(TAMAMI)
Diyarbakır - Musul ve İstanbul - Basra seçenekleri-(TAMAMI)
Tesettürün imkânsızlığı-(TAMAMI)
Yeşil’in faili meçhulleri anlattığı polis ifadesi-(TAMAMI)
Askerlerin tutuksuz yargılanması-(TAMAMI)
Foça’da patlayan mayınların anlamı-(TAMAMI)
Ecevit nasıl “ikna” edildi-(TAMAMI)
Ecevit nasıl “ikna” edildi
İttihat Terakki farkı-(TAMAMI)
Peki ABD napar?-(TAMAMI)
Şemdinli’deki çıkmazdan büyük çözüme-(TAMAMI)
Sürgü’den gelen uyarı-(TAMAMI)
Org. Özkök’ün Tuncay Güney ile sırdaşlığı-(TAMAMI)
Atatürk subayını tasfiye ederseniz...-(TAMAMI)
Ruhban sınıfı caiz mi?-(TAMAMI)
Çin’de ilk değil-(TAMAMI)
Nataşa’nın Turan Dansı-(TAMAMI)
Dağ Başı Bildirisi-(TAMAMI)
Diyarbakır’ı “merkez” yapma savaşı-(TAMAMI)
Çalar saat kuşları-(TAMAMI)
Selâtin yasası-(TAMAMI)
Şakası yok!-(TAMAMI)
Hürriyet İhtilâlinden Lozan’a-(TAMAMI)
İşte Gladyo tam yol faaliyette-(TAMAMI)
“DEĞİŞİM” Neoliberalizmin Markası-(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan’ın Moskova’daki hali-(TAMAMI)
Abdullah Gül’ün Yüce Divanlık suçu-(TAMAMI)
Saltanat sahipleri laikliği elbette kaldırır-(TAMAMI)
Şatoyu plaj kumunda kurdunuz, görmüyor musunuz?-(TAMAMI)
Neoliberalizmin Türkiye şatosu-(TAMAMI)
Zazaca ve Kürtçe tartışmasına devam-(TAMAMI)
Çağdaş Türkiye tutuklandı-(TAMAMI)
Özdemir İnce’nin Yusuf Akçura derslerine katkı-(TAMAMI)
İnönü’nün büyüklüğü üzerine okuyucu eleştirileri-(TAMAMI)
Bir sosyal demokrasi markası-(TAMAMI)
Sarı Çizmeli Yasası-(TAMAMI)
Bu komutanlardan emanetlerimizi geri alıyoruz!-(TAMAMI)
Son keşfimi ilan ediyorum-(TAMAMI)
Siz İnönü’nün Tırnağı Olamazsınız!-(TAMAMI)
PKK’nin Kuzey Irak’la birleşme açıklaması-(TAMAMI)
“Zazaca” ve Kürtçe öğretim dili olabilir mi?-(TAMAMI)
Suriye Anzavurlarını tepeliyor-(TAMAMI)
Suriye “çöl bedevisi” mi?-(TAMAMI)
Müebbetlik suç işliyorsunuz!-(TAMAMI)
Madımak ve Başbağlar’da yarılan bilinçler ve bölünen yürekler-(TAMAMI)
Sözleşmeli personelin Turan kayalarına çarpışının Şahnâmelere uzanan hikâyesi-(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan, sen Türkiye değilsin, Türkiye’yi pazarlayansın!-(TAMAMI)
İstiklal Mahkemesi kurulacak-(TAMAMI)
CHP ve MHP yönetimleri ABD-AKP cephesinde-(TAMAMI)
Suriye ilişkilerinde ne yapmalı?-(TAMAMI)
Türkiye’nin başındaki belâ-(TAMAMI)
Fazilet mücadelesi-(TAMAMI)
Alişan Can’ın kırmızı otomobili-(TAMAMI)
Obama’nın, BOP Eşbaşkanı’nın elini sıkma merasimi-(TAMAMI)
Genelkurmay Başkanı Dağlıca’da neyi inceledi?-(TAMAMI)
İkisi de Cumhurbaşkanı olamaz!-(TAMAMI)
Mehmetçiği göğsünden PKK, sırtından AKP vuruyor-(TAMAMI)
Türk Ordusunu kafesten kurtarmak-(TAMAMI)
Türk şiirinin A sesi-(TAMAMI)
Zaloğlu Rüstem’in sezaryenle doğumu beni niçin ilgilendiriyor?-(TAMAMI)
En önemli soru-(TAMAMI)
AKCHP-(TAMAMI)
Âkil Adamlar diktasının “ekonomi politiği”-(TAMAMI)
Sayın Müjde Ar, Cahit Berkay,Tarık Akan ve Kadir İnanır’a mektup-(TAMAMI)
Tartışma bitiren eylem-(TAMAMI)
Tevkifatsız “Komünistlik”-(TAMAMI)
Devrimin ürettiği Apaydınlık-(TAMAMI)
En yeni savunma tanığımı takdimimdir-(TAMAMI)
Atatürk gibi yapmak-(TAMAMI)
Memleketi Soros’un Âkil Adamları kurtaracak!-(TAMAMI)
PKK
Tayyip-Gül ikilisinin Türkiye’yi bölme savaşı-(TAMAMI)
Tıp dışı sezaryenlerin sorumlusu kim-(TAMAMI)
Nâzım Hikmet’in büyük vicdanı-(TAMAMI)
THY ve İstanbul Barosu eylemlerinin anlamı-(TAMAMI)
Aydınlık’ın 2010’lu yılların G günündeki manşeti-(TAMAMI)
Türk subayı! Niçin tutuklusun?-(TAMAMI)
Bakışlarınız ilk kurşunudur namusun ve cesaretin-(TAMAMI)
İnönü’nün büyüklüğü-(TAMAMI)
19 Mayıs ve 1 Mayıs eylemleri-(TAMAMI)
O kitabı ancak Tuncay Özkan yazabilirdi-(TAMAMI)
Kamu emekçilerinin Kızıl Elması-(TAMAMI)
TGB Zindabad!-(TAMAMI)
Komisyon masasına bırakılan insan onuru-(TAMAMI)
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun felsefesi bozuk-(TAMAMI)
19 Mayıs gençleşti kamulaştı Mustafa Kemalleşti-(TAMAMI)
Bölücü Anayasa Komisyon masasında ve Meclis duvarının içinde engellenebilir mi?-(TAMAMI)
Müesses nizamı yıkan ödüller-(TAMAMI)
Kendisine güvenmeyen gelmesin!-(TAMAMI)
Pensilvanya helikopteri kaç kişilik-(TAMAMI)
Mehmet Bori’nin yazısı ve Dünya Devrim stratejisi-(TAMAMI)
“Yeni Anayasa”nın tek cümlesi-(TAMAMI)
1 Mayıs 1977’den 1 Mayıs 2012’ye doğru mevzilenme-(TAMAMI)
Güle oynaya mapus yatmak-(TAMAMI)
Hepsinin sorumluluğunu üstleniyorum-(TAMAMI)
Ordu nasıl esir alındı-(TAMAMI)
PKK
Yedi yıldıza verilen söz-(TAMAMI)
6. Filo’nun genelevi-1-(TAMAMI)
Zulme güle oynaya direnme kültürü-(TAMAMI)
40 yılın yangını-(TAMAMI)
Sistemin iki partisi-(TAMAMI)
ABD’de kaos dünyada devrim-(TAMAMI)
AKP’nin seçeneği-(TAMAMI)
Türkiye’yi bölmenin meşruluğu-(TAMAMI)
1 Mayıs’ların görevi Emekçi ve Cumhuriyet hareketlerini birleştirmek-(TAMAMI)
Arife gününde sizden dileğim-(TAMAMI)
Ağ gül seni...-(TAMAMI)
Milli devletler Milli devlet mevzisinden korunabilir mi?-(TAMAMI)
Yenilen kumandandır Türk Ordusu değil-(TAMAMI)
Özdemir İnce’nin gurbetten dönüşü-(TAMAMI)
Kâşif Kozinoğlu’ndan kurtulamadılar-(TAMAMI)
125. Piyade Alayı-(TAMAMI) Müftüsü Ahmet Efendi’nin Torunu Kenan Ercan’ın Mektubu
23 Nisan yemini-(TAMAMI)
“Hizadan çıkan Türk generalleri”-(TAMAMI)
Çariçe Katerina Baltacı Mehmet Paşa’nın çadırına geldi mi?-(TAMAMI)
İmzasız adam-(TAMAMI)
“İntikam” değil karşıdevrim ilerliyor-(TAMAMI)
Profesyonel ordu tuzağı-(TAMAMI)
Devrim nöbetindeki Köy Enstitülü-(TAMAMI)
CHP’nin vicdansız reddi-(TAMAMI)
“Iğdır’dan Hatay’a Kürdistan” söylemi-(TAMAMI)
Tebrikler Kılıçdaroğlu Tebrikler Bahçeli-(TAMAMI)
Çin ve Hindistan yeni ABD olabilirler mi?-(TAMAMI)
Batı kapitalizminin yerine “Doğu kapitalizmi” mi geçecek?-(TAMAMI)
Çin sosyalist mi kapitalist mi?-(TAMAMI)
Hangi çağda yaşıyoruz?-(TAMAMI)
Atatürk’ün son seçim zaferi-(TAMAMI)
Brecht’teki Mao-(TAMAMI)
32 yıl rötarlı “maskaralık”-(TAMAMI)
Esad Anzavurları tepeliyor-(TAMAMI)
12 Eylül’ün oyuncakları-(TAMAMI)
Askerî Şura’ya balyoz-(TAMAMI)
2D 2Y’nin iflası-(TAMAMI)
Çöhregani ve PKK
Dört koldan soyum sopum-(TAMAMI)
O resimler öbür resme katlanmanız içindir-(TAMAMI)
Uluslararası Ceza Mahkemesi-(TAMAMI)
Gözaltından Türk Milletine Açıklama-(TAMAMI)
Milliyetçi-Ulusalcı ayrımı-(TAMAMI)
Emperyalizmin “sosyalistleri”-(TAMAMI)
Eğitim dili üzerine 9 maddelik program-(TAMAMI)
ABD PKK’nin tasfiyesine razı olur mu?-(TAMAMI)
Kürt dili uzmanlarına sorular-(TAMAMI)
Sıcak para alıyor Sıcak kan satıyorsunuz!-(TAMAMI)
Kiraz-İzmir Yürüyüşçülerini selamlıyoruz-(TAMAMI)
Esad mı faşizm yolunda Tayyip Erdoğan mı?-(TAMAMI)
Bölünme manzaraları ve çıkış yolu-(TAMAMI)
Bu yazı dizisi yayılmalı ve tartışılmal-(TAMAMI)ı
Serdaroğlu ve Kılıçdaroğlu hangi cephelerde-(TAMAMI)
Eski DYP’li bakanlardan Dr. Serdaroğlu’nun bildirgesi-(TAMAMI)
İrem ve Rasin-(TAMAMI)
Egemenlik hangi milletin olacak?-(TAMAMI)
Baykal’ın önemli saptamaları-(TAMAMI)
Dinler tarih ve felsefe dersinde öğretilmeli-(TAMAMI)
“Ordu”nun orduya darbesi-(TAMAMI)
Cennette uşaklar niçin?-(TAMAMI)
Kim bölüyor?-(TAMAMI)
Bölün! Bölündükçe sıra sana gelmeyecek!-(TAMAMI)
O kızın çığlığı-(TAMAMI)
“Kemalist diktatörlük” konusu-(TAMAMI)
Tecrit hücrelerinde 12 tutuklu var-(TAMAMI)
Yazar, Harbiyeli ve Sendikacıdan Türk ve Kürt birliği üzerine-(TAMAMI)
“Ağlaya ağlaya okudum”-(TAMAMI)
Basın görevlileri BTÖ’yü anlatıyor-(TAMAMI)
AKP’nin doğum ve ölüm tarihi-(TAMAMI)
Fransa’ya nasıl seslenmiştik: Fransa Dur! Fransız Devriminin değerlerini kirletme!-(TAMAMI)
28 Şubat ve Susurluk-(TAMAMI)
28 Şubat’ın iç ve dış cephesi-(TAMAMI)
Gizli tanık Kıskaç’ın özel görevi-(TAMAMI)
Soros Vakfı kurucuları kimin muhibbi-(TAMAMI)
“Seçilmişler” meğerse atanmış-(TAMAMI)
Kılıçdaroğlu kiminle savaşıyor-(TAMAMI)
Almanya Çin ve Rusya'ya yaklaşıyor-(TAMAMI)
Ezilen Dünya Gelişen Dünya oldu-(TAMAMI)
ABD’nin 28 Şubat’a “Meydan Okuma”sı-(TAMAMI)
Sadakati sonuna kadar götürmek-(TAMAMI)
Darbecilerle savaşın mareşali-(TAMAMI)
Öncelikli ve yakıcı görev-(TAMAMI)
Türkiye cephesi-(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan’ın “milliyetçilik satması” kimin aklı?-(TAMAMI)
Türk ve Kürdü barışçı yoldan ayırmak mümkün mü
Aydınlıkçı hayaleti dolaşıyor-(TAMAMI)
Devrimci milliyetçilik ve piyon milliyetçilik-(TAMAMI)
Köklü millet ve devlet geleneği-(TAMAMI)
Ey karşıdevrim, geldiysen masaya üç kez vur!-(TAMAMI)
Sıcak para diktasını sorguluyoruz!-(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan’ın BOP Eşbaşkanlığı, niçin parti kapatma nedenidir?-(TAMAMI)
Org. Büyükanıt’ın avukatı nerde haklı nerde cellatına biat ediyor-(TAMAMI)
Lanetlisiniz!-(TAMAMI)
Dört yıl önce yazılan darbe iddianameleri-(TAMAMI)
Ergenekon-Balyoz tutuklularından beklenen-(TAMAMI)
Hrant Dink’e tek bir sözcük dahi tepki göstermedim-(TAMAMI)
Org. Büyükanıt Komutana -(TAMAMI)
PKK
CHP’ye, MHP’ye ve diğer partilere Fransa önerisi
Eczacıya ne gerek üfürükçülerimiz var (TAMAMI)
Ergenekon duruşmasında Türk Ordusuna karşı psikolojik harekât (TAMAMI)
Bismil’den Cumhuriyetin zorunlu göçü (TAMAMI)
Neden Talat Paşa? (TAMAMI)
Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Paris’e gitmeli (TAMAMI)
Fransa yasasının nedenleri (TAMAMI)
Paris’e gitmeyen palavra atmasın (TAMAMI)
24 Ocak’ın Komisyoncu Kültürü ve 24 Ocak’ta vurulan fedai kültürü-(TAMAMI)
Tuvalinde fırtınalar esen ressamın mektubu (TAMAMI)
Senaryodaki pankart: Hepimiz Ermeniyiz (tamamı)
Hrant suikastini yapan örgütü perdeleme suçunu işlemeyin-(TAMAMI)
Hrant Dink suikastı konusunda 31 Ocak 2007 günü açıkladığımız saptamalar (tamamı)
Erhan Tuncel’den BBP ve Fethullah Gülen’e uzanan ilişkiler-(TAMAMI)
Denktaş kemiklerini dahi teslim etmiyor-(TAMAMI)
Kahraman devlet adamı-(TAMAMI)
ABD’nin stratejik iflası-(TAMAMI)
Sonsuz Yörük-(TAMAMI)
F vitamini -(TAMAMI)
Kılıçdaroğlu’nun işaret parmağı-(TAMAMI)
Global Research’ün dikkat çekici tahlili: ABD ile PKK arasındaki stratejik bağ-(TAMAMI)
“Topun ağzında kim var?”-(TAMAMI)
Yargı uygulaması değil karşı devrim terörü -(TAMAMI)
Ricciardone o pankartı çevirmensiz okudu-(TAMAMI)
Bostancı vapurunun kaptanı -(TAMAMI)
Bıçak var ama ölü nerde? -(TAMAMI)
Kaesong halkının unutulmaz inceliği-(TAMAMI)
Aydın Menderes yaşamalıydı-(TAMAMI)
BDP yöneticilerinin “Uluslararası Camia”ya çağrıları-(TAMAMI)
Zor, oyunu bozar -(TAMAMI)
ÖDP ve “TKP” Fransa’da Fransız kaldılar-(TAMAMI)
Onlar bize bakıyor!-(TAMAMI)
Talat Paşaların vicdanıyla ‘Merhaba 2012’-(TAMAMI)
‘Talat Paşa’nın vicdansız komitacıları’ kimlerdi?-(TAMAMI)
Soykırım konusunda basındaki hukuk yanlışları-(TAMAMI)
Bekir Coşkun’un içtihadı uluslararası geçerlik kazandı-(TAMAMI)
Geliyoruz Ankara!-(TAMAMI)
Dışişleri Bakanlığı ve Mehmet Perinçek-(TAMAMI)
Ya veremden ölen ozanlarımız olmasaydı-(TAMAMI)
‘Ermeni soykırımı’ yalanına karşı hemen yapılacak işler -(TAMAMI)
Bildirimizi Paris’te ilan edelim-(TAMAMI)
Ermeni soykırımı yalanına karşı strateji ve siyaset-(TAMAMI)
Bir zamanlar Dışişleri Bakanlığı vardı-(TAMAMI)
Doğan Avcıoğlu’nun Yön’ü-(TAMAMI)
Taner Yıldız’ı kutluyorum-(TAMAMI)
Cemil Çiçek’in İsviçre hükümetine Ermeni soykırımı desteği-(TAMAMI)
Nöbetçiden mektup-(TAMAMI)
Devlet Bahçeli ‘vefasız’ değil görevli-(TAMAMI)
Gül de Sümbül de Cumhurbaşkanı olamaz-(TAMAMI)
AKP’den PKK’ye cemaat hediyesi-(TAMAMI)
Kurtuluş Savaşımız 1919’da başlamadı-(TAMAMI)
İnönü ve Bayar konusu-(TAMAMI)
İkinci İsrail’e Doğu Akdeniz penceresi-(TAMAMI)
Tansu Çiller’in MOSSAD ile İsrail’deki toplantısı-(TAMAMI)
Mehmet Eymür’ün Kontr-Terör Merkezi’nin kanlı işleri-(TAMAMI)
Generallere ve amirallere özgürlük!-(TAMAMI)
Joe Biden’ın gazetecilerine özgürlük-(TAMAMI)
CHP içindeki Gülengül kliği-(TAMAMI)
Aydın katliamı-(TAMAMI)
Diyarbakır ve Tunceli’nin evrensel değerlerle birleşmesi-(TAMAMI)
Dersimli maraba ile Tuncelili yurttaş farkı-(TAMAMI)
Sosyalistler Kemalist yönetimi niçin eleştirmişlerdi?-(TAMAMI)
Kaşif Kozinoğlu’nun keşfi-(TAMAMI)
AKP, Bayar-Çakmak-Menderes ve Demirel’in devamı değildir-(TAMAMI)
Gaztenekeciler ve duvar gazetecileri-(TAMAMI)
Derebeylik Dersim’de silahlı güçtü!-(TAMAMI)
Atatürk İnönü Bayar kalesi-(TAMAMI)
Yüksek topuğa bilimsel güzellemeler-(TAMAMI)
Savaş Atatürk mevzisinde-(TAMAMI)
‘Bilgi Çağı’-(TAMAMI)
Devrim özür diler mi?-(TAMAMI)
Kaşif Kozinoğlu’nun yüksek morali-(TAMAMI)
Susurluk’un intikamı-(TAMAMI)
‘Devlet’ protokolü-(TAMAMI)
Abdülmecit Han’ın yasal çocuğu-(TAMAMI)
Derin örgütteki kod adları-(TAMAMI)
Esin’lerin Cumhuriyeti-(TAMAMI)
Demokrasinin temel kurumu olarak genel askerlik-(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan’ın namı Kara Deliğe yazılsın!-(TAMAMI)
ABD’nin yetiştirdiği sümbüller-(TAMAMI)
Milliyetçiliğin ve Sosyalizmin Türkiye’deki kökleri-(TAMAMI)
Çin’in Atatürk’ü-(TAMAMI)
Terörist yazı-(TAMAMI)
Atatürkçüler niçin gafil avlandı-(TAMAMI)
Hz. Hüseyin teslim olmayınca...-(TAMAMI)
Arafat’ta haram olan Çankaya’da helâl mi-(TAMAMI)
İkinci İsrail’in ilanına hazır mısınız?-(TAMAMI)
‘Işığı tasarlama’ günleri-(TAMAMI)
Liberallerin Devrimci Cumhuriyet karşıtlığı-(TAMAMI)
Demokrasinin kılıcı-(TAMAMI)
Milliyetçilik ve Abdülhamit-(TAMAMI)
Org. Necdet Özel’e yöneltilen tehdit-(TAMAMI)
ABD silah mı satıyor, kâğıt mı?-(TAMAMI)
ABD sermaye ihracatçısı mı yoksa ithalatçısı mı?-(TAMAMI)
Anayasanın stratejisi: Kemalist Devrimi tamamlamak-(TAMAMI)
Türk milletini defterden silenler kimin kucağında-(TAMAMI)
Devrimci Cumhuriyetten Mafya-Tarikat rejimine-(TAMAMI)
Org. Necdet Özel’in şifreleri-(TAMAMI)
Yerin üstündeki gerilim-(TAMAMI)
Önce Haraç Sistemi Yıkılacak-(TAMAMI)
Ordusu güçlü olmayan milletlerin anayasasını yabancı ordu yapar-(TAMAMI)
Anayasa namlunun ucundadır-2-(TAMAMI)
Türk milleti anayasa dışına sürülürse…-(TAMAMI)
Savaşın kaderini nasıl değiştireceğiz?-(TAMAMI)
Hakkâri den bize ne Suriye’ye girelim-(TAMAMI)
Komutanların başı çuvalın içindeyken anayasa yapılıyor-(TAMAMI)
Topraksızın toprağa kavuşması-(TAMAMI)
AKP’nin kucağına itilen seçmen-(TAMAMI)
Cemal Süreya’nın Güz Bitig-(TAMAMI)i
Tarık Akan ve Kadir İnanır’ın altın duruşları-(TAMAMI)
Cehaletin sivili olur Ama anayasanın sivili olmaz-(TAMAMI)
Öcalan Silopi mitinginde hangi dille konuşur-(TAMAMI)
Silopi’den “çözüm önerileri”-(TAMAMI)
Attilâ İlhan ve Halit Refiğ’in namus mirası-(TAMAMI)
Otların ideolojisi olmaz-(TAMAMI)
Naz perdesinden işlem-(TAMAMI)
Neo-CHP’nin nesep tashihi-(TAMAMI)
Faşizmi kim önleyecek?-(TAMAMI)
Çevik Bir’in Suphi Gürsoytırak operasyonu-(TAMAMI)
Soros’un nüfusuna kaydolmaya var mısınız?-(TAMAMI)
Görgü Gizli Anlaşmayla kazanılamıyor-(TAMAMI)
Bir Kürecik hikâyesi-(TAMAMI)
Ön şartsız görüşme tuzağı-(TAMAMI)
Devlet Tiyatrosu perde açıyor-(TAMAMI)
Tarihte “uzlaşma anayasası” yoktur-(TAMAMI)
Kürdümüzü milletçe hükümet olmaya çağırıyoruz-(TAMAMI)
Türkçenin kökleri-(TAMAMI)
Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin ortak politikası-(TAMAMI)
CHP’ye kurmaylık dersi-(TAMAMI)
Ufukta yeni bir dünya
Albay Jouve-(TAMAMI)
Abdullah Gül’ün Muhsin Yazıcıoğlu bombası-(TAMAMI)
PKK’ye Devlet statüsü verdiler-(TAMAMI)
Doğu Akdeniz meselesini yargı çözer-(TAMAMI)
Atlantik’in Doğu Akdeniz’deki fay hattı-(TAMAMI)
Hükümet-PKK görüşmesi-(TAMAMI)
Bugün hepimiz mühendisiz mimarız-(TAMAMI)
Halkçılık Programı’nın 91. yılı-(TAMAMI)
Tayyip Erdoğanların PKK ile görüşmelerinin değerlendirilmesi-(TAMAMI)
Görüşme kayıtlarının ispatladığı olgular-(TAMAMI)
Susurluk’taki Fethullah-(TAMAMI)
Satmayacakları neleri var?-(TAMAMI)
“PKK kartı”-(TAMAMI)
12 Eylül’ün çocukları-(TAMAMI)
‘Militan iyimser’in 1.5 milyon yıllık sırrı-(TAMAMI)
Türkiye’nin bölünmesi planında gelinen aşama-(TAMAMI)
ABD’nin Suriye planında gedikler-(TAMAMI)
Silahlı çözüm ve silahsız çözüm çıkmazları-(TAMAMI)
Kılıçdaroğlu’na uyarı: ABD ve İsrail Kürt meselesini silahla çözüyor-(TAMAMI)
İsrail ve PKK-(TAMAMI)
Genelkurmay’ı dinleyen örgütün kuruluş tutanakları-(TAMAMI)
Paylaştıkça zengin olmak-(TAMAMI)
Varoşlar-(TAMAMI)
Hasdal’a yeni cezaevi ne anlama geliyor-(TAMAMI)
Çadırda büyüyen ve çadırda kırılan gurur-(TAMAMI)
Toplumumuzun büyük hazinesi-(TAMAMI)
Hallacı Mansur’un dirilişi-(TAMAMI)
Bir ülkede iki ordu olmaz-(TAMAMI)
Orduya güveniyorum çünkü savaş mevzisindeyim-(TAMAMI)
“Dinin zengin eğlencesine dönüşmesi”ne itirazlar-(TAMAMI)
Asker mayına Ankara’da basıyor-(TAMAMI)
Ahalinin beynini sulandırırsanız…-(TAMAMI)
Siz tarihe ABD’nin BOP görevlileri olarak geçtiniz-(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan yakanı bırakmayacağız-(TAMAMI)
Sanayici ve tüccar sürecin neresinde?-(TAMAMI)
ABD’nin yeni senaryosuna dikkat-(TAMAMI)
İç cephe çökünce...-(TAMAMI)
"Bu sisteme savaş açıyorum"-(TAMAMI)
Mihri Ağabey-(TAMAMI)
Kaynaklar nasıl dağılıyor?-(TAMAMI)
Ankara’daki generalleri koruyamayan Silvan’daki askerini hiç koruyamaz-(TAMAMI)
Cehennemde odun var mı?-(TAMAMI)
Çin’in top top ipeklileri-(TAMAMI)
Silivri 4 nolu cezaevinde Kürtçe savunma anketi-(TAMAMI)
ABD’nin haraç sistemi-(TAMAMI)
51 Nolu DVD nasıl kırıldı(TAMAMI)
PKK’yi değil TSK’yi temizleme planı!-(TAMAMI)
“Darbe karşıtlığı” maskesi neyi gizliyor-(TAMAMI)
Günümüz kapitalizmi ne kadar kapitalist?-(TAMAMI)
Günümüz kapitalizmi ne kadar kapitalist?
Halka açlığı da sevdirebilirler mi?-(TAMAMI)
Hoş geldin mübarek reklâm ayı!-(TAMAMI)
Org. Koşaner’in suç duyurusu-(TAMAMI)
Ayı ile yatağa girerek mutluluk beklentisi-(TAMAMI)
Krizin içteki zemini: ‘Tayyip’in Voleleri’-(TAMAMI)
Amerikano milliyetçiliğin Kıbrıs ruhsatı-(TAMAMI)
Tayyip Erdoğan’ın Amerikano milliyetçiliği-(TAMAMI)
Özerklik Kürdümüze hangi 'statüyü' kazandırır?-(TAMAMI)
PKK iki ayakla yürüyor-(TAMAMI)
Biletler yanmasın Sefil Selimî yansın -(TAMAMI)
Bekir Coşkun gurbetten ne zaman döner? -(TAMAMI)
Ressam Kağan Güner yine ateş hattında-(TAMAMI)
Kürt Sorunu’nda Muhyettin Öksün’ün halk hükümeti çözümü-(TAMAMI)
Hasdal ve Silivri kapıları derhal açılmalı!-(TAMAMI)
“Hiç kimse göğe diri diri çıkamaz”-(TAMAMI)
Neo-CHP’nin Neo-yemini -(TAMAMI)
Beni alamazsınız!-(TAMAMI)
Görev bilincimizi ateşleyen dört mektup-(TAMAMI)
Saltanatın dini ve ahlâkı- (TAMAMI)
Namus temizleme fetvası- (TAMAMI)
Uyarılmaya muhtaç olan güç: TSK - (TAMAMI)
İki Abdullah Raporu - (TAMAMI)
Şeyh Sait’in evrensel itibarı - (TAMAMI)
28 Şubat aydınlandı - (TAMAMI)
Öcalan 2000: “Ne ABD Ne AB çözüm içerde” - (TAMAMI)
11 yıl önce Öcalan’a göre Kemalizm ve Ordu -(TAMAMI)
Öcalan 2000’de Kürt isyanları konusunda ne diyordu - (TAMAMI)
Kuvvet nerede Öcalan orada - (TAMAMI)
İttihatçılara vura vura nereye geldik - (TAMAMI)
TÜSİAD ve TESEV’in “sosyalistleri” - (TAMAMI)
Toprağa verdiğimiz Kocatürk - (TAMAMI)
Bölünmeye razı olmanın sonu ne olur? - (TAMAMI)
Timur’un karıncası - (TAMAMI)
‘Yargı çözer’in sonu - (TAMAMI)
Büyük İsrail’e hizmet sözleşmelerinin gizli tarihi - (TAMAMI)
Büyük İsrail’in mücahitleri - (TAMAMI)
Vatan bütünlüğü ve sosyalizm - (TAMAMI)
Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Helikopter “Gezisi” - (TAMAMI)
Sen devrimini tamamlamaz isen… - (TAMAMI)
Siyasal partilerin mafyalaşması - (TAMAMI)
Merkez Sağ ve Merkez Sol’daki göçüğün tahlili - (TAMAMI)
Suriye kardeşliği için dört çağrı - (TAMAMI)
Önümüzdeki süreci belirleyecek 6 etken - (TAMAMI)
Oyların anlamı ve partiler - (TAMAMI)
Atlantik “demokrasisi” Türkiye’yi böldü - (TAMAMI)
Şairin mezardan kalkma vaktidir - (TAMAMI)
Aydınlık 47 bin satışa oturdu - (TAMAMI)
Görev istiyoruz (TAMAMI)
Operasyonun şifresi: Darbeleri önlemek (TAMAMI)
Mehmetçiği Mehmetçik yazdı - (TAMAMI)
AKP-CHP'nin Neo-anayasa ortaklığı - (TAMAMI)
En büyük asker: Coni En büyük seçmen: The Economist
En büyük asker: Coni En büyük seçmen: The Economist - (TAMAMI)
Davutoğlu’nun sınırları ve içindeki kalabalıklar (TAMAMI)
Generaller niçin tutuklanıyor (TAMAMI)
Abdullah Gül ile davam (TAMAMI)
Mağdurlara dersler (TAMAMI)
Oylar mağdura değil güçlü gözükene gidiyor (TAMAMI)
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na (TAMAMI)
Özerklik kimin programı (TAMAMI)
Ya açıklanmayan kasetler! (TAMAMI)
Sistem partileri kasetlerle yönetiliyor (TAMAMI)
Sistem partileri kasetlerle yönetiliyor
İlkokul bahçelerine Şeyh Sait ve Saidi Nursi heykelleri (TAMAMI)
Genelkurmay Başkanı Org. Koşaner’in Kara Harp Okulu konuşması ( TAMAMI)
MHP’nin imam nikâhı (TAMAMI)
CHP’nin özerklik açılımı (TAMAMI)
Kara Harp Okulu’ndaki panel (TAMAMI)
CHP ve MHP’ye çağrı (TAMAMI)
MHP’nin Amerika’yı keşfi (TAMAMI)
NATO ve Kemalist Devrim (TAMAMI)
Atlantik medyası görev başında
Her Kurtuluş Savaşı iç savaştır (TAMAMI)
19 Mayıs’ı karşılama (TAMAMI)
“İran’la savaş akıl işi değil” (TAMAMI)
Neo–CHP’den karşıdevrim anayasasına erken destek (TAMAMI)
Komutanların seçilmesi niçin önemli (TAMAMI)
Komutanların seçilmesi niçin önemli
Halit Çelenk (TAMAMI)
Şantaja teslim olanlar şantajı geçerli kılıyorlar (TAMAMI)
Devrim adına özür dilemek (TAMAMI)
Tayyip Erdoğan ile davamız (TAMAMI)
Haçlı Enternasyonal ve Bağdatlıların Enternasyonali (TAMAMI)
1 Mayıs ve Ehramlar (TAMAMI)
Yalçın Küçük’ün Neo – Kemalizm üzerine tezleri tartışılmalı (TAMAMI)
Şantaja teslim olanlar şantajı geçerli kılıyorlar (TAMAMI)
Hepimiz Odeniz! (TAMAMI)
Eğilmeyen İnsanlık Anıtı (TAMAMI)
Eğilmeyen İnsanlık Anıtı
Eğilmeyen İnsanlık Anıtı
CHP’nin Dersim Açılımının seyir defteri ( TAMAMI )
CHP’nin Dersim Açılımının seyir defteri
AKP ve CHP' nin Dersim açılımı. ( TAMAMI )
Devrimin günü devrimin kayıt günü
Aydınlanma ve Eğitim
Stadyumların diktatörler yasası
MİT Hizbullah’a ‘rastlamamış’ Peki kim rastladı?
Nâzım Hikmet’in ölüsünü alkışlar, dirisini duvara gömerler
CHP Kurultayı’na mesaj ve halkımıza yeni yıl dilekleri
Köşe Yazıları Tüm Yazarlar
Tüm Haberler
Tüm Haberler Daha Fazla Göster
0.31 3.59 3.43 3.36