İsmail Hakkı Pekin - Halka dayalı ordu ve savunma sistemi

İsmail Hakkı Pekin

İsmail Hakkı Pekin

Eski Yazar
TÜM YAZILARI

İki gündür köşemde Türkiye’nin nasıl çoklu bir tehditle karşı karşıya olduğunu açıklamaya çalışıyorum. Ülkemizin bu çoklu tehditten, kuşatılmışlıktan ve teslimiyet seçeneğinden kurtulması ancak bir savaşla mümkün olabilecektir. Ve Türkiye adım adım bu savaşa doğru gidiyor. Çünkü

Türkiye’ye kabul ettirilmeye çalışılanlar, dayatılanlar ve zorla bir deli gömleğinin içine sokulmaya zorlanması karşısında gidilebilecek tek yol var o da savaş. Çıkacak savaşta, tabii ki istenenleri yani ikinci bir Sevr’i reddetmesi durumunda, Türkiye’ye karşı kullanılacak güç PKK, onun içerdeki ve dışarıdaki türevleri ile IŞİD olacaktır.

Bu tehdide karşı ne kadar hazırız? Dünkü köşe yazımda bu tehdide ya da savaşa hazırlıklı olmak için milli istihbarat teşkilatlarının önemini açıklamaya çalıştım. Bugün de bu savaşı zaferle sonuçlandırmak için halka dayalı ordu ve savunma sisteminin önemini açıklamaya çalışacağım. Ordunuz hem kafa olarak hem de güç olarak milli olmak ve halka dayanmak durumundadır. Savunmanızın güçlü olması, ordunuzun halka dayanması derken anlatmak istediğim halkın direnme gücünün arttırılması ve bütün dünyanın bunu bilmesidir. Dayanma gücünüzün artırılması için halkı örgütleyecek ve onun direnmesini, ülkeye sahip çıkma iradesini sağlayacak bir örgütlenme modeli yaratmanız ve bunu uygulamanız gerekir.

TSK, bir taraftan profesyonelleşirken bir taraftan da halkın bir savaş durumunda örgütlenmesini sağlayacak ve ona önderlik edecek bir sistem, örgüt tesis etmek durumundadır. Bunların bir kısmı savaş durumunda nizami orduyla birlikte hareket ederken bir kısmı da özel kuvvetlerle birlikte gerilla harbi ya da gayri nizami harp yapacak şekilde kullanılmalıdır. Ancak bu hazırlıkların şimdiden başlaması gerekmektedir. Tabii öncelikle de Türkiye’nin önünde bulunan savaşın nasıl cereyan edeceğini ve nasıl oluşacağını öngören bir çalışma yapmamız gerekmektedir. Bu konuda öngörümü yarınki köşe yazımda belirteceğim.

TSK’nın veya Türkiye’nin silah, mühimmat ve askeri malzeme bakımından bazı kalemlerde ve belirli ölçülerde dışarıya bağımlı olduğu gerçeğini belirtmek durumundayız. Bu bağımlılık ve eksikliklerimizi giderebilecek ve bizi zafere taşıyabilecek ya da caydırıcılığımızı arttıracak tek şey örgütlenmek ve milli benliğimize uygun bir savaş stratejisi üretmek, ordumuzu ve halkımızı eğitmektir.

Özel Kuvvetlerimizi bu savaşı yapabilecek ve halkımızı örgütleyebilecek şekilde yeniden ele almalıyız. Seferberlik tetkik dairesini yeniden teşkil edip bu teşkilatın bütün Türkiye sathında eğitilmesini sağlamalıyız. Bu teşkilatlanma Türkiye’de çıkarılmak istenen iç savaşın da panzehiri olacaktır. TSK’yı bütün kuvvet komutanlıkları ile birlikte halkla birlikte savaşacak şekilde yeniden dizayn etmeli ve emir komuta birliğini sağlamalıyız. Askeri okullarda bir an önce eğitim ve öğretime başlamalıyız. Türkiye’nin bu konuda gecikmeye tahammülü olmadığını belirteyim.

Türkiye adım adım yaklaşmakta olan savaşa hazır olmak için askerliğin ya da savaşın gerektirdiği hazırlıkları yapmak durumundadır. Bu hazırlıklar aynı zamanda Türkiye’nin caydırıcılığını artıracaktır.