15 Haziran 2024 Cumartesi
İstanbul 24°
 • İçel
 • Şırnak
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Şanlıurfa
 • Çorum
 • İstanbul
 • İzmir
 • Ağrı
 • Adıyaman
 • Adana
 • Afyon
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Ardahan
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bartın
 • Batman
 • Bayburt
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Düzce
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gümüşhane
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Hakkari
 • Hatay
 • Iğdır
 • Isparta
 • Kırşehir
 • Kırıkkale
 • Kırklareli
 • Kütahya
 • Karabük
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kilis
 • Kmaraş
 • Kocaeli
 • Konya
 • Malatya
 • Manisa
 • Mardin
 • Muş
 • Muğla
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Osmaniye
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Uşak
 • Van
 • Yalova
 • Yozgat
 • Zonguldak

İşçi sınıfı için yeni bir bahar mı? - 1

Michael Roberts

Michael Roberts

Gazete Yazarı

A+ A-

Geleneksel olarak Uluslararası İşçi Günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ta insanlar, emeğin gücünü ve toplumda sermayeye karşı verdiği ezeli mücadeledeki önemini desteklemek üzere harekete geçmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki yürüyüş ve gösterilere katılmanın yanı sıra, işçi sınıfı örgütlerinin 21. yüzyılda ne kadar iyi durumda olduğunu düşünmemiz için de bir fırsattır.

Önce kötü haber. Neoliberalizm politikalarının tüm büyük ekonomilerde hükümetler tarafından dayatıldığı ve dünyanın geri kalanında da sıklıkla takip edildiği 1980'lerden itibaren, çoğu ülkede emeğin milli gelirdeki payı düşmüştür.

Bu birkaç faktörün sonucuydu. 1960'larda ve 1970'lerde sermayenin karlılığı küresel olarak keskin bir şekilde düştü. Sermaye artık ücretlerden, sosyal yardımlardan ve kamu hizmetlerinden taviz vermeyi göze alamıyordu. Artık özelleştirmeler, sendikaların ve işçi haklarının zayıflatılması, zenginlerden alınan vergilerin azaltılması ve sanayinin dünyanın daha ucuz işgücüne sahip bölgelerine kaydırılarak istihdamın azaltılması gündemdeydi.

İşyerinde işçilerin sömürülmesi artmıştır. Ve daha yoğun çalışma, işçi haklarının kuralsızlaştırılması ve daha fazla otomasyon yoluyla emeğin üretkenliğindeki herhangi bir artış, çoğunlukla işletme sahipleri için kâra dönüştü. Emeğin payının düşmesinde, kapitalist üretimde yaşanan ve işçilerin ücret ve istihdam pazarlıklarındaki gücünü zayıflatan bir dizi düşüş de etkili olmuştur. Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'nın zengin ekonomilerindeki firmalar, karlılıklarını arttırmak için üretim faaliyetlerini yoksul “Küresel Güney”e kaydırdı.

EMEĞE GİDEN GELİR PAYI GERİLEDİ

"Küreselleşme" olarak adlandırılan bu süreç, büyük ekonomilerdeki ücretlerin ve sosyal hakların yurtdışında elde edilen karlara yetişemediği ve yabancı şirketler üretimi artırmak için en son teknolojiyi kullanırken daha yoksul ekonomilerde işçi ücretlerinin düşük tutulduğu anlamına geliyordu. Büyük ekonomilerdeki kapitalist üretim, ağır mühendislik, çelik, otomobil vb. gibi geleneksel sektörlerden giderek ticari ve finansal sektörlere kaydı. Kârlılık küresel olarak arttı ve emeğe giden gelir payı geriledi.

Emeğin küresel gelirden aldığı payın azalmasındaki bir diğer kilit faktör de sendikal örgütlenmelerin gerilemesidir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) rakamlarına göre, gelişmiş ekonomilerde çalışanların oranı olarak sendika üyelerinin sayısı 1970'te yüzde 33,9'dan 2019'da sadece yüzde 13,2'ye düşerek yarıdan fazla azalmıştır.

SENDİKALAŞMANIN GELİŞİMİNDE U DÖNÜŞÜ

Kapitalizmin son 130 yılında 30 sanayi ülkesinde sendikalaşmanın gelişimine bakarsak, 1950 ve 1980 yılları arasında sendikalaşmanın en üst düzeye çıktığı ters U eğrisi gibi bir şey gözlemleyebiliriz.
Ancak şimdi rakamlara bakacak olursak, sendikaların emek için bir güç olduğu günler geride kalmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz yüzyılda sendikacılığın temelini oluşturan büyük firmalar ve üretim yerleri, görev ve işleri taşeronlara vererek kapanmış ya da küçülmüştür. Ortalama olarak daha küçük işletmelerle ticari hizmetlerin büyümesi, sendikaların yaşayabilir örgütler olarak tanınması için zorlukları artırmıştır.

Sendikal yoğunluk oranları firma büyüklüğü ile birlikte artmaktadır ve bu durum en azından 1930'lardan bu yana, örneğin ABD'de sendikaların çelik, petrol, araba, gemi yapımı ve ilgili imalat sektörlerindeki büyük firmaları örgütlemeyi başardığı dönemden bu yana geçerlidir. Ancak gelişmiş kapitalist ekonomilerde imalattan 'hizmetler' olarak adlandırılan sektörlere geçiş, çoğu şirketin istihdam büyüklüğünü azaltmıştır. OECD genelinde tüm sendika üyelerinin yüzde 63'ü 100+ çalışanı olan firmalarda istihdam edilirken, sadece yüzde 7'si 1-9 çalışanı olan küçük firmalarda çalışmaktadır (2015 verileri). Sendika üyesi olmayanların yüzde 37'si 100+ firmada, yüzde 27'si ise küçük firmalarda çalışmaktadır.

KAMU İSTİHDAMI

2019 yılında OECD'deki tüm sendika üyelerinin yüzde 45'i kamu sektöründe çalışmaktaydı. 1980'de bu oran yüzde 33'tü. Ancak bu 40 yıl içinde kamu istihdamının - kamu yönetimi ve güvenliği, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal yardım - toplam istihdam içindeki payı ancak yüzde 19'dan yüzde 21'e yükselmiştir. Dolayısıyla kamu sektöründeki sendikalaşma özel sektördeki sendika kaybını telafi edemez.
“Küresel Güney”in büyük bölümünde çoğu işçinin sürekli bir işi bile yoktur.

Küresel olarak, istihdam edilenlerin yüzde 58'i “kayıt dışı istihdam” olarak adlandırılan, güvencesiz işlerde çalışan yaklaşık 2 milyar işçiye tekabül etmektedir ve bu işçilerin çalışma hakları ve koşulları emek örgütleri tarafından organize bir şekilde savunulmamaktadır. Birçok ekonomide gençler, geçici sözleşmeler, işsizlik ve kesintiye uğrayan kariyer yolları nedeniyle giderek artan bir şekilde yüksek derecede güvensizlik yaşamaktadır. Sendikalar onlara eski ve etkisiz görünmektedir.

GENÇLERDEKİ SENDİKALAŞMA AZALDI

O halde, 25 yaşın altındaki genç işçilerin sadece yüzde 2-3'ünün bir sendikaya üye olması şaşırtıcı değildir. OECD'de 25 yaşın altındaki işçilerin ortalama sendikalaşma oranı on yıldan biraz daha uzun bir süre içinde neredeyse yarı yarıya azalmıştır. 2002'de yüzde 11 olan bu oran 2014'te yüzde 6'ya düşerek on yıllar önce başlayan bir süreci devam ettirmiştir.

İsveç ve Danimarka gibi yüksek sendika yoğunluğuna sahip ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerde, sendikaya üye olan gençlerin oranında önemli bir düşüş yaşanmıştır.

Gençlerin sendikalardaki sayısı da buna paralel olarak azalmıştır. OECD ortalaması yüzde 5,5'tir ve bu oran 1990'da tahmini yüzde 18'den daha düşüktür. Şu anda sendika üyelerinin işgücü piyasasından ayrılmaya en yakın yaş grubu, yani 55 yaş üstü olanlar, sendikalara giren 15-24 yaş grubundan dört kat daha büyüktür. Dolayısıyla sendikalar, ayrılan üyelerin yerine yeni katılan işçileri koymak için çetin bir mücadeleyle karşı karşıyadır.

Kolektif emek örgütlerinin zayıflamasının bir sonucu olarak, işçilerin işyerindeki haklarını savunma ve daha iyi ücret ve koşullar elde etme becerileri de gerilemiştir. Endüstriyel anlaşmazlık seviyeleri keskin bir şekilde düşmüştür. 2020'deki salgın çöküşünden önce, başlıca “zengin” ekonomilerde endüstriyel anlaşmazlıklar nedeniyle kaybedilen yıllık gün sayısı rekor seviyelere yakındı.

ORTA DOĞU’DAKİ DURUM

Küresel Güney'in pek çok bölgesinde sendikalar ve kolektif örgütlenmeler yasaklanmıştır. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'na (ITUC) göre Orta Doğu, sendikaların baskı altında tutulduğu en kötü bölgedir. İşyerlerinde hiçbir hak tanınmamakta, bağımsız sendikalar dağıtılmakta ve sendika liderleri grevlere öncülük ettikleri için hapse atılmaktadır.

Kafala sistemi birçok Körfez ülkesinde hala yürürlüktedir ve bölgedeki çalışan nüfusun ezici çoğunluğunu temsil eden göçmen işçiler ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmaya devam etmektedir. Tunus'ta sendikalar, Devlet Başkanı Kays Said'in otokratik yetkilerini daha da pekiştirmesi nedeniyle demokrasi ve sivil özgürlükler konusunda endişe duyarken, Cezayir ve Mısır'da bağımsız sendikalar hala düşman makamlardan kayıtlarını almakta zorlanıyor ve bu nedenle düzgün bir şekilde faaliyet gösteremiyordu. Lübnan'da işverenlerin aday listelerinden isim silmek de dahil olmak üzere toplumsal seçimlere müdahale etmesi yaygındı.

Kötü haberlerin hepsi bu kadar. Ancak kötü haberlerden çıkan iyi haberler de var. Kovid-19 salgınında milyonlarca kişi gereksiz yere öldü ve milyonlarca kişi de bunu takip eden çöküş ve sonrasındaki enflasyonist sarmalda geçim kaynaklarını kaybetti. Ancak pandemi aynı zamanda emek ve sermaye arasındaki güç dengesini de değiştirdi.

Orta Doğu OECD Kapitalizm 1 Mayıs Neoliberalizm