Eski Bakan Ufuk Söylemez: Rusya'nın planı uygulanamaz

Dr. Mehmet Perinçek’in hazırladığı Aydınlık’ın Türkiye’nin gündemine getirdiği Rusya’nın ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi’ne karşı geliştirdiği projeyi tartışmaya devam ediyoruz. Eski Bakan Ufuk Söylemez’in yazısını dikkatinize sunuyoruz:

Eski Bakan Ufuk Söylemez: Rusya'nın planı uygulanamaz

Bu kez son sözümüzü yazımızın başında söyleyelim. Tabii ki, Atatürk’ün bağımsız-milli ve laik cumhuriyet modelidir, Türkiye ve Türk insanı için en uygun, en doğru, başarıyla uygulanmış modeli.
Geçen günlerde değerli akademisyen ve yazar Sn. Dr. M. Perinçek tarafından Rusya’nın henüz kamuoyuna henüz resmen ilan etmediği belirtilen bir planı açıklandı. Bu planla birlikte Rusya, belki emperyal bir hesabın parçası olarak, belki de İslam dünyasını Vehhabilik belasından uzak tutmak amacıyla iyi niyetli olarak, İslam dünyasını millet bazında değil, din ve mezhep bazında Sufi Birliği ve Şii Birliği olarak tanımlayan bir harita da hazırlamış. Bu haritada Türkiye sanki bir din devletiymiş gibi, laik ve demokratik Avrupa’dan tamamıyla soyutlanmış olarak gösteriliyor.
Haritaya bakıldığında, tam bir siyaset mühendisliği yapılmak istendiği, gerçeklerden ve uygulanabilirlikten oldukça uzak bir plan olduğu ilk bakışta anlaşılabiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in belki de iyi niyetli olmasına rağmen, Türkiye’nin sosyolojik, demografik ve kültürel yapısını tam olarak anlamadığını ve/veya yanlış anladığını görüyoruz bu planda.
Türkiye’nin sözde Sufi özde ise, Sünni bir birliğin parçası olması, asla ve kat’a kabul edilemez ve hayata geçirilemez bir plandır bence.
Bir kere Türkiye, bir Sünni İslam devleti değildir. Topraklarının bir bölümü Avrupa’dadır. Avrupa ile ticari, turistik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak yoğun bağları ve geçmişi vardır. Nüfusunun yaklaşık yüzde 20’si Alevi-Bektaşi inanç ve kültürüne sahip Türk- Türkmen’lerden oluşmaktadır. Bu konuda devletin arşivlerinde yapılmış bulunan ve benim de gördüğüm en muhafazakar araştırmalara göre bile, Alevi-Bektaşi kültür ve inancına sahip Türklerin toplam nüfusa oranı -en az- yüzde 12-17 aralığında olarak verilmektedir. Buna ilaveten bu orandan çok daha fazlası Sünni inancından gelen milyonlarca Türk yurttaşının laik-bağımsız ve ulus devlete olan sarsılmaz bağlılığıdır.
Bu nedenle Türkiye asla ve kat’a bir din ve mezhep devleti olmaz, olamaz.
Böyle bir işe teşebbüs edilmesi dahi, tam bir felakete yol açacak akla ziyan bir iş olur. Çünkü, laik olmayan bir mezhep-din devletinde yaşamaktansa ölümü dahi tercih edecek milyonlarca laik-Sünni ve Alevi yurttaşımız yıllardan beri barış içinde ve bir arada yaşıyor bu topraklarda çok şükür ki.
ABD’nin ılımlı İslam saçmalığıyla İslam dünyasına ve bölgemize aklınca nizam vermeye çalıştığını sandığı BOP projesinin, bir başka ülke, yani Rusya tarafından Sufi Birliği-Şii Birliği biçiminde adeta başka bir versiyonun öne sürülmesinin -amaçları ve niyetleri farklı da olsa- kabul edilebilir, uygulanabilir ve gerçekçi hiçbir yönü yoktur, olamaz da.
ABD de, Rusya da, İslam dünyasında mezhep ve din temelli değil, laik-demokratik-ulus devlet temelli Atatürk Cumhuriyetini örnek almaktan ve saygı göstermekten başka sağlıklı bir seçeneğin olmadığını ve olamayacağını artık anlamalı ve kabul etmelidirler.
Yani ne mollalar cumhuriyeti, ne de imamlar cumhuriyeti.
İlla ki, laik-çağdaş-demokratik ve milli bir hukuk devleti olarak Atatürk Cumhuriyeti. NOKTA.

Eski%20Bakan%20Ufuk%20S%C3%B6ylemez
Eski Bakan Ufuk Söylemez