Lisede antiemperyalist 68 hareketi öğretilecek

Lise son sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında 1968 Hareketi ‘Türkiye’deki 68 eylemlerinin en önemli özelliği antiemperyalist nitelik taşımasıydı’ sözleriyle anlatıldı

Lisede antiemperyalist 68 hareketi öğretilecek
A+ A-

ÖZLEM KONUR USTA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında 68 hareketine geniş yer verildi. 68 eylemlerinin en önemli özelliği antiemperyalist nitelik taşıması diye özetlendi. Kitapta 68 kuşağının dilinde yer eden “Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye” sloganı da vurgulandı. Kitapta Deniz Gezmiş’in yanı sıra, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya da 68 hareketinin önderleri olarak sıralandı. 68’in önderleri ise kitabın antiemperyalizm vurgusunun doğru, hareketin liderleriyle ilgili kısmının ise hem yanlış hem de eksik olduğunu söyledi. Kitapta, 68’de eylemlere önderlik eden Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı olan Doğu Perinçek yer almadı.
12’nci sınıfta okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında “Yumuşama Dönemi’nde Dünyadaki Ekonomik Sosyokültürel ve Bilimsel Gelişmeler” adlı ünitede 68 Kuşağı başlığı da yer aldı. 68 hareketi, geçen yılki kitaplarda çoğu dünyadaki gelişmeleri anlatan üç cümle ile özetlenirken, bu yıl yaklaşık iki sayfada ele alındı. Kitapta, dünya çapındaki eylemlere geniş yer verildi. Türkiye ile ilgili bölümde ise şu ifadeler var: “Türkiye’deki 68 eylemlerinin en önemli özelliği antiemperyalist bir nitelik taşımasıydı. Tüm dünyada yayılan savaş karşıtlığı ve özgürlük fikrinden etkilenen sol görüşlü gençlik, Amerikan 6. Filo’sunun Türkiye ziyaretine karşı protesto gösterileri yaptı. 29 Nisan 1968’de Ankara’da yapılan mitingde ‘Tam bağımsız gerçekten demokratik Türkiye’ sloganı on binler tarafından tekrarlandı. Türkiye’de 68 Kuşağı; Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya gibi isimler liderliğindeki sol hareketle özdeşleştirildi.”
Kitapta ayrıca “12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi” başlıklı bölümde Türkiye İşçi Partisi, Mihri Belli, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar’a da şu sözlerle yer verildi: “1961 Anayasası ile oluşan demokratik ortamdan istifade eden Türkiye İşçi Partisi (TİP); solcu aydınları, sendikacıları ve sosyalistleri bünyesine toplayarak Türk siyasetinde yerini aldı. Başlangıçta seçimlerde belli oranda başarı gösteren TİP kendi içerisinde M. Ali Aybar, Behice Boran, Doğan Avcıoğlu, Mihri Belli gibi önde gelen fikir insanları ve Yön dergisi gibi yayınlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. (...) Sol partilerin 1969 seçimlerinde aldığı başarısız sonuçlar, Türkiye’de sosyalizmin inşasının seçimle değil devrimle olabileceği yönündeki inancı güçlendirdi.”
NATO ELEŞTİRİSİ
Aynı ders kitabında, Türkiye’nin NATO üyeliği de “Türkiye, Atatürk zamanındaki çok yönlü dış siyasetten uzaklaşıp NATO merkezli bir siyaset izlemesiyle ABD güvenlik çemberine dâhil edildi” ifadesiyle eleştirildi. Aydınlık 29 Eylül’de ders kitabındaki NATO eleştirisini kamuoyuna duyurdu. Kitapta, Truman Doktrini’nin ardından Türkiye’de ABD eksenli politika izlendiği, Türkiye’nin ABD’ye bağımlı hâle geldiği ifade edildi. Kitabı inceleyen tarihçi yazar Mustafa Solak, “Geçen yılki ders kitabına göre, emperyalizm kavramının geçtiği konu başlığı sayısı ikiden sekize çıkarılmıştır. Diğer konularda da AB, özellikle de ABD’nin uluslararası hukuk tanımadığı ifade edilmektedir. ABD’nin Ortadoğu’da, Afrika’da, özellikle Suriye’deki politikaları eleştirilmektedir” dedi.
68 DAHA DA FAZLA YER ALACAK
Atila Sarp (Dev Genç Eski Başkanı- Yazar)
68 hareketinin ders kitabında yer alması olumlu. Sosyal olayların gerçek niteliği onlarca yıl sonra anlaşılır. 68 kuşağı da buna örnektir. 68 hareketi önümüzdeki dönem daha fazla kitaplarda yer alacak. Kitap, 68 gençlik hareketini Avrupa merkezli olarak anlatıyor. Türkiye 68’i tam bağımsızlık merkezli olup emperyalizme yalnız askeri değil her alanda karşı çıkmıştır. Türkiye 68’i Avrupa ve ABD 68’i gibi saman alevi gibi yanıp sönmemiştir, mücadelesini sürdürmüştür. Türkiye 68’i emperyalizmi Ortadoğu’da itibarsızlaştırmıştır. Bugün Avrupa ve Amerika merkezli emperyalizm, Vietnam Savaşı’ndaki yenilgiden sonra en büyük yenilgiyi Türkiye 68 kuşağının mücadelesiyle almıştır. Genç kuşaklara ders kitaplarında 68 kuşağının Avrupa merkezli Marcusecu tanımlamalarıyla değil, gerçeklerle tanıtmak daha doğru olur.
68’İN YAŞAYAN LİDERİNİ GİZLİYORLAR
Kamil Dede (68 Hareketi lideri- Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi)
Ders kitabının sözünü ettiği 29 Nisan’da yapılan miting çok önemliydi. Bu miting, 68 hareketinin Türkiye’de hazırlayıcısı oldu. İlerici, devrimci, yurtsever gençlik burada büyük başarı elde etti. Üniversite işgalleri bu mitingden sonra başladı. On binlerce gencin tavır alması, bağımsızlık vurgusu bunların hepsi doğru ama eksik. O mitingi DEV-GÜÇ yaptı.
Dev Güç’ün oluşmasını sağlayan ve ona önderlik eden de o dönem Fikir Kulüpleri Federasyonu Başkanı olan Doğu Perinçek’ti. İbrahim Kaypakkaya’nın burada bir liderliği yok. Ölmüş insanları öne çıkarmaya çalışıyorlar. 68’in yaşayan liderini gizliyorlar.
KİTABIN PERİNÇEK’İ ANMAMASI EKSİKLİK
Arslan Kılıç (68’liler Birliği Vakfı Genel Sekreteri/ Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı)
Türkiye 68’i, Avrupa ve ABD’deki hareketlerden farklı olarak, en başta, çok güçlü bir antiemperyalist ve bağımsızlıkçı karaktere sahipti. İkinci olarak, yine çok güçlü bir demokratik özellik taşıyordu. Yükselen işçi, köylü, memur, aydın ve diğer halk sınıfları hareketleri sıkı bağlar kurarak ilerledi. 1968 Haziranındaki “eğitim reformu ve demokratik üniversite” talepli işgaller, onun demokratik karakterinin bir başka boyutunu oluşturur.
Türkiye 68’ininin bu iki özelliğinden türemiş “Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye” sloganı, onun karakterini doğru olarak ifade eder.
Ders kitabında, Türkiye 68’ini oluşturan eylemler konusunda ise, 6. Filo eylemlerinin ve 1968’deki 29 Nisan mitinginin anılması olumlu. 1968 Kasımındaki, “Tam Bağımsız Türkiye İçin Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü” ile Türkiye’deki Amerikancı irtica güçlerinin 6. Filo protestolarına “Kanlı Pazar” (16 Şubat 1969) tepkisiyle yanıt vermelerinin anılmaması büyük bir eksiklik.
68’i devrimci gençlik hareketini, o günün saflaşması içinde ve karşıtında yer alan kesimlerle birlikte anlatmamak, hem tarihsel bir eksiklik; hem de doğru anlatmamak demektir.
Türkiye’deki 68 gençlik hareketinin 68 Haziranındaki üniversite işgalleri ile başladığını söylemek, bu konuda sık yapılan yanlışlardan biridir. Kitap bu yanlışı tekrarlıyor. Türkiye 68’inin başlangıcı, 29 Nisan 1968’de Ankara’da FKF önderliğinde yapılan büyük DEV-GÜÇ yürüyüşüdür.
MAHİR ÇAYAN PARİS’TEYDİ
Kitaptaki bir başka yanlış, “68 gençlik hareketinin liderleri” arasında, Deniz Gezmiş’le birlikte Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’nın da sayılmasıdır. 1968’de Mahir, Paris’teydi. Türkiye’ye 1969’da döndüğünde, 68 gençlik hareketi çoktan doğal liderlerini çıkarmıştı. İbrahim, 68 gençlik hareketinin içindeydi, ama liderlerinden değildi. 68 devrimci gençlik hareketinin liderlerinden biri ve Deniz’den de önce olanı, Doğu Perinçek’tir. Kitabın 68 konusundaki önemli eksikliklerinden biri de bu tarihsel gerçeği anmamasıdır. Mahir ve İbrahim, 68’in değil, 71 sol çıkışının liderleriydiler. 71’in sol çıkışı ise, 68 devrimci gençlik hareketi içinden çıkmıştı, ama 68 değildi.
Halktan yana eylemlere karşı konumlanan ve Amerikancı cephe içerisinde yer alan Necip Fazıl’ın konuyla ilgisiz bir alıntıyla bu hareketlerin anlatıldığı bir metnin içine sokuşturulması ise, kaba ve aykırı bir yama olmanın da ötesinde, ciddi bir yanıltma içeriyor. Ama bu eksiklik ve hatanın esas kaynağı, Soğuk Savaş ve Küreselleşme yılları İslamcılığının Amerikancılığı gerçeğidir.
Ders kitabını yazanlar ve kabul eden Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 68 konusunda, CIA antikomünizminin kalıplarından uzak bir değerlendirme yapmakla, olumlu bir adım atmıştır.
Ama o yıllarda 68’in antiemperyalizminin karşısında yer alan ve 6. Filoyu protesto eden gençliğe saldıran güçleri anma cesaret ve dürüstlüğünü gösterememişler. 68 gerçeğini bu iki yanıyla anlatmaktan kaçınmışlar.


Kitapta Amerikan 6. Filo’sunun Türkiye’yi ziyaretini protesto eylemlerine de fotoğrafla yer verildi