27 Mayıs 2024 Pazartesi
İstanbul 16°
 • İçel
 • Şırnak
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Şanlıurfa
 • Çorum
 • İstanbul
 • İzmir
 • Ağrı
 • Adıyaman
 • Adana
 • Afyon
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ankara
 • Antalya
 • Ardahan
 • Artvin
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Bartın
 • Batman
 • Bayburt
 • Bilecik
 • Bingöl
 • Bitlis
 • Bolu
 • Burdur
 • Bursa
 • Düzce
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Edirne
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gümüşhane
 • Gaziantep
 • Giresun
 • Hakkari
 • Hatay
 • Iğdır
 • Isparta
 • Kırşehir
 • Kırıkkale
 • Kırklareli
 • Kütahya
 • Karabük
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kilis
 • Kmaraş
 • Kocaeli
 • Konya
 • Malatya
 • Manisa
 • Mardin
 • Muş
 • Muğla
 • Nevşehir
 • Niğde
 • Ordu
 • Osmaniye
 • Rize
 • Sakarya
 • Samsun
 • Siirt
 • Sinop
 • Sivas
 • Tekirdağ
 • Tokat
 • Trabzon
 • Tunceli
 • Uşak
 • Van
 • Yalova
 • Yozgat
 • Zonguldak

Resmi Gazete'de bugün! 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarında neler var?

18 Ocak 2024 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarında neler var? İşte 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Resmi Gazete'de bugün! Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarında neler var?

Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'nin kararlarında neler var? 18 Ocak 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir18 Ocak 2024 Tarihli ve 32433 Sayılı Resmî Gazete kararları şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye ve Cezayir’de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8102)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 8103)

–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 8104)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8105)

–– Malatya İlinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Malatya Battalgazi Yeniköy Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8106)

–– Afyonkarahisar ve Denizli İlleri Sınırları İçerisinde Bulunan ve Sınırları Belirtilen Alanın “Akdağ Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8107)

Resmi Gazete'de bugün! 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarında neler var? - Resim : 1

–– Kayseri İlinde Kurulacak Yahyalı RES Yardımcı Kaynak GES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Belirtilen Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8108)

–– 154 kV Beydağı TM-(Malatya-1-Etibakır) Brş.N. Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8109)

–– Eşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Gösterilen Güzergâha İsabet Eden Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8110)

–– Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Sulaması Projesi Kapsamındaki Hatay-Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. Kısım İşinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Gösterilen Güzergâh ve Alanlara İsabet Eden Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8111)

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 242)

Resmi Gazete'de bugün! 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarında neler var? - Resim : 2

YÖNETMELİKLER

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8112)

–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 558)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/35)

Resmi Gazete'de bugün! 18 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarında neler var? - Resim : 3

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/101, K: 2023/207 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/142, K: 2023/210 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca (TCMB) Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete Cezayir KKTC Malatya Afyonkarahisar Kayseri Hatay Petrol  Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay Kapadokya KDV Vergi Anayasa Mahkemesi TCMB