Anayasa değişikliği görüşmelerinde 3. gün

Anayasa değişikliği görüşmelerinde 3. gün

11.1.2017 15:20 11.1.2017 14:22

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde 3. güne geçildi. Bugün 3., 4. ve 5. maddelerinin oylanması bekleniyor. AKP milletvekillerinin Anayasa Komisyonu'nda tepki gösterdiği seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini öngören 3. maddenin oylamasından çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

Oturum saat 14.00'te başladı. Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesinden önce CHP ve HDP'nin grup önerileri ele alınıyor. 4'üncü madde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin aynı anda ve 5 yılda bir yapılmasını içeriyor. Bugün görüşülecek son madde olan 5'inci madde ise Meclis'in görev ve yetkilerine düzenleme getiriyor. Tartışmalara yol açan madde ile bakanlar ve Bakanlar Kurulu'nu denetleme yetkisi Meclis'in elinden alınıyor. Bu madde ile ayrıca, Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi de yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.


Meclis görüşmelerini canlı izlemek için tıklayın:


Kocasakal: Bu sisteme Türk tipi demek Türk milletine hakarettir

Dövizin ateşini başkanlık körükledi

Oylanması beklenen maddeler şöyle:

MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

Reklamdan sonra devam ediyor

MADDE 4- 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

MADDE 5- 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

FOTOGALERİ: Madde madde Anayasa değişikliği teklifi

İLK 2 MADDE KABUL EDİLDİ

316 AKP milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi dün yapılan oylamanın ardından bugün madde madde görüşülmeye başlandı. Madde görüşmelerinin ilk gününde teklifin ilk iki maddesi kabul edildi, ardından birleşime ara verildi. 
Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde de kabul edildi

Gizli oylamada kriz yaratan tutanak


Aydınlık'ı desteklemek için Facebook ve Twitter'da takip edin!
Köşe Yazıları Tüm Yazarlar
Tüm Haberler
0.38 3.84 3.97 3.85