Doğu Perinçek - Yumurtadan tavuk ve horoz dışında bir cinsiyet çıkmaz

Doğu Perinçek

Doğu Perinçek

Gazete Yazarı
TÜM YAZILARI

16 Haziran 2023 günlü Hürriyet gazetesinde “Sentetik insan embriyosu yapıldı” başlıklı bir haber yayımlandı.

İNSAN TÜRÜNDE KADIN VE ERKEK DIŞINDA
BİR CİNSİYET ÜRETİLEBİLİR Mİ

Haber, sosyal medyada kadın ve erkek cinsiyeti dışında bir cinsiyet üretilebilir mi sorusunu gündeme getirmek amacıyla kullanılıyor. Önce haberi okuyalım:
“Bilim insanları kök hücreleri kullanarak sentetik insan embriyosu üretmeyi başardı. Çığır açan gelişme yumurta veya sperm ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

“Kök hücrelerin yeniden programlanmasıyla üretilen embriyolar 14 günlük gelişimin ötesinde bir aşamaya kadar olgunlaştı. Ancak sentetik embriyoların kısa vadede klinik ortamda kullanılması beklenmiyor. Çünkü yapay embriyoları rahme yerleştirmek yasak.”
LGBT ideolojisini savunan bazıları, bu habere dayanarak sperm ve yumurta olmadan insan oluşacağını öne sürdüler. Daha açık ifadeyle erkek ve kadın cinsine gerek olmadan insanların türeyeceğini söylüyorlar.

KADIN VE ERKEK DIŞINDA
CİNSİYET YARATILAMAZ

Kök hücre kullanılarak insan embriyosu yaratılabilir, bu çaba bilimin içindedir. Ama o embriyodan üretilecek insan yine ya erkek ya kadın olacaktır. Başka deyişle o insanın ya yumurtayı dölleyecek spermi olacaktır, ya da yumurtası olacaktır. Çünkü kök hücrenin kendisinde ve kök hücreden üretilen embriyonun kendisinde kadın ve erkek cinsiyeti dışında bir çözüm bulunmuyor. İstediğiniz kadar uğraşın, kök hücreden erkek ve kadın dışında bir cinsiyet üretemezsiniz.
Doğayı bırakalım, laboratuvarlarda bile kadın ve erkek dışında bir cinsiyet üretilemez. Çünkü insan türünü oluşturan kromozomlar, doğa tarafından belirlenmiştir. Bu kromozomlara müdahale ederek üçüncü bir cins yaratılması ya da cinsiyetsiz bir insan yaratılması mümkün değildir.

EMBRİYONUN İÇİNDE DE
XX VE XY DIŞINDA ÇÖZÜM YOK

Canlıların insan türünde 46 kromozom bulunuyor. Bu kromozomlardan ikisi cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomlarıdır. Erkeklerin cinsiyet kromozomları XY oluyor. Kadınların cinsiyet kromozomları ise, XX tir.
Üreme esnasında kadın yumurtasını X kromozomu taşıyan erkek spermi döllerse, çocuk kız oluyor. Eğer kadın yumurtasını Y kromozomu taşıyan sperm döllerse, o zaman çocuğun kromozomu XY oluyor. Böylece erkek çocuk dünyaya geliyor.

Kadın ve erkeği belirleyen kromozomlar dışında ayrıca bir de eşcinsel kromozomu veya üçüncü bir cins kromozom bulunmuyor. Eşcinsel denen bütün insanların kromozomları ya XX’tir, yani kadındır ya da XY’dir, yani erkektir. Kök hücreden üretilen embriyomda da yalnız ve yalnız kadın ve erkek çözümü bulunmaktadır. Doğada ya da doğanın parçası olan embriyomda eşcinsel diye bir cinsiyet bulunmuyor. Yine insan doğasında erkek ve kadın dışında bir cinsiyet veya “üniseks” dedikleri tek tip bir cinsiyet de bulunmuyor. Bu nedenle eşcinselliğin doğal olduğunun iddia edilmesi bütünüyle safsatadır. Cinsiyetsizlik de doğada bulunmadığı için, bilimdışıdır, safsatadır.

İNSANA İDEOLOJİK DÜZLEMDEN DAYATILAN SAHTE “CİNSİYET”

Bilimsel veriler kanıtlamaktadır ki, insanlar toplumsal ve ideolojik etkenler nedeniyle kromozomların belirlediği erkek ve kadın cinsiyeti dışında cinsel davranışlara girmektedir. Başka deyişle eşcinsellerin cinsel davranışlarını belirleyen, taşıdıkları kromozomlar değil, yani doğal cinsiyetleri değil, ideolojik etkenlerdir. Eşcinsellik, insanın cinsiyetinde bulunmayan, ancak insana dayatılan bir davranıştır.
Yumurtadan tavuk ve horoz dışında bir cinsiyet çıkartma çabaları boşunadır. Çünkü döllenmiş yumurtada erkek ve kadın cinsiyetleri dışında bir cinsiyet bulunmuyor. Döllenmemiş yumurtaya ise, cılk denir. Cılk yumurtadan civciv çıkmaz.

KİTABI HEMEN SATIN ALMAK İÇİN