Türk-Rus askerî işbirliğinde yeni dönem: İç güvenlikte iş birliği anlaşması

‘Rosgvardiya’ olarak anılan Rusya Ulusal Muhafızları heyeti bugün 5 günlük ziyaret için Türkiye’ye geliyor. Aydınlık, Türk ve Rus güvenlik güçleri arasındaki ilişkileri bir üst düzeye taşıyacak ziyaretle ilgili önemli bilgilere ulaştı

Türk-Rus askerî işbirliğinde yeni dönem: İç güvenlikte iş birliği anlaşması
A+ A-

AYDINLIK / MOSKOVA

Rusya’dan 5 günlük ziyaret için önemli bir resmî heyet bugün Türkiye’ye geliyor. “Rosgvardiya” olarak anılan Rusya Ulusal Muhafızları heyetine, kurumun Başkomutanı Orgeneral Viktor Zolotov başkanlık yapacak. Ziyaretin amacı, Türk Jandarma Komutanlığı ile görüşmelerde bulunmak, onun yapısı ve görevleri hakkında bilgi almak ve Türk Jandarması’yla ortak faaliyetler planlamak şeklinde tanımlanıyor.

Rusya%20Ulusal%20%20Muhaf%C4%B1zlar%C4%B1%E2%80%99n%C4%B1n%20%20Dzerjisnkiy%20birli%C4%9Fi%20%20K%C4%B1z%C4%B1l%20Meydan%E2%80%99da%20%20ge%C3%A7it%20t%C3%B6reninde
Rusya Ulusal Muhafızları’nın Dzerjisnkiy birliği Kızıl Meydan’da geçit töreninde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Nisan 2016’da iç askeri kuvvet olarak kurulan Rusya Ulusal Muhafızları, Rus Silahlı Kuvvetleri’nden bağımsız bir yapıya sahip ve doğrudan devlet başkanına karşı sorumlu. Rusya Ulusal Muhafızları, birliklerinde kızıl bayraktan eski nişanlara kadar birçok Sovyet geleneğini de sürdürüyor. Hatta ÇEKA’nın (KGB’nin öncülü) kurucusu ve Lenin’in yakın arkadaşı Feliks Dzerjisnkiy adına bir birlikleri de bulunuyor.
Putin’e yakın en önemli isimlerden biri olan Orgeneral Zolotov başkanlığındaki heyet, bu beş gün boyunca Orgeneral Arif Çetin tarafından kabul edilecek. Rus misafirler, ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile de görüşmeler yapacak.

Orgeneral%20Viktor%20Zolotov%20ve%20Vladimir%20Putin
Orgeneral Viktor Zolotov ve Vladimir Putin

TECRÜBE ALIŞVERİŞİ
Rusya Ulusal Muhafızları’nın Başkomutanı Zolotov’un ziyaret sırasında kurumunun görevlerini yerine getirmedeki tecrübelerini, aldıkları örgütsel ve pratik önlemleri, yaptıkları reformları Türk Jandarması’yla paylaşması bekleniyor. Rus tarafı, ziyarete sıradan bir protokol gezisinden öte Türkiye Jandarma Birlikleri’nin karşı karşıya kaldığı tüm sorunlara yapıcı bir diyalogla katkı sağlamak amacıyla yaklaşıyor.
Diğer taraftan Rusya Ulusal Muhafızları Başkomutanı ve heyeti, Türk tarafının tecrübelerinden yararlanmak, ikili temasların geliştirilmesi açısından yeni noktalar belirlemek ve işbirliği alanları yaratmak için de bu ziyareti önemli bir fırsat olarak görüyor.

Orgeneral Zolotov, görüşmelerde işbirliğine açık olduklarının altını çizecek ve özellikle, geçen sene Rusya’da düzenlenen dünya kupası gibi uluslararası spor etkinlikleri sırasında kamu düzeninin sağlaması konusundaki deneyimlerini Türk meslektaşlarıyla paylaşacak. Ziyarette askeri ve polis görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla kurulan özel birliklerin hazırlanması ve sahadaki faaliyetleri konusunda Ulusal Muhafızlar’ın yaklaşımları da Türk Jandarması’na anlatılacak.
Rus heyeti, Türk Jandarması’yla yapacakları görüşmelerin kurumlar arasındaki işbirliğinin temelini oluşturacağı beklentisini taşıyor.
Rusya Ulusal Muhafızları, ziyaret sırasında Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı ile bir işbirliği anlaşması da imzalamak niyetinde. Anlaşma taslağı, şu alanlarda işbirliğini öngörüyor:

Orgeneral%20Arif%20%C3%87etin
Orgeneral Arif Çetin

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ÇERÇEVESİ
■ Kamu düzeninin korunması ve kamu güvenliğinin sağlanması.
■ Devlete ait tesislerin korunması.
■ Terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadele.
■ Suçla mücadelede silahlı desteğin sağlanması.
İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ
Anlaşma taslağında tarafların işbirliği ise şu şekilde planlanıyor:
■ Tarafların askeri personel ve çalışanlarının kamu düzeninin korunması ve kamu güvenliğinin sağlanmasına konusundaki tecrübelerinin paylaşımı.
■ Tarafların askeri personel ve çalışanlarının terörizmle ve aşırılıkçılıkla mücadele konusundaki tecrübelerinin paylaşımı.
■ İstişare toplantıları, seminerler, konferanslar ve metodolojik eğitimlerin düzenlenmesi.
■ Kadro eğitimi.
■ Ortak tatbikatların düzenlenmesi.
■ Bir tarafın düzenlediği komuta kademesinin özel taktik tatbikatlarına diğer tarafın gözlemci olarak katılması.
■ Bilimsel araştırma faaliyetleri.
■ Bilgi teknolojisinin geliştirilmesi.
■ Tarafların faaliyetleri hakkında yasama ve diğer düzenleyici yasal işlemlerin, bilimsel ve teknik literatür ve bilginin değişimi.
■ Ortak çalışma grupları oluşturmak da dâhil işbirliği sürecinde ortaya çıkacak sorunlara dair tarafların faaliyetlerinin koordinasyonu.
■ Sportif ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi.
■ Tarafların askeri personel, çalışan, sivil memur ve onların ailelerinin sayfiye mekânlarında tedavisine yönelik sözleşme temelinde işbirliği yapılması.
STRATEJİK ORTAKLIKTA YENİ BOYUT
Bugün başlayacak olan ziyaretin 17 Mayıs’a kadar sürmesi de işbirliğinin boyutunu göstermesi açısından önem taşıyor. Putin’e en yakın isimlerden biri olan Viktor Zolotov başkanlığındaki heyetle yapılacak görüşmelerden sonra Türk-Rus askerî işbirliği, sadece dış tehditle sınırlı kalmayacak, iç güvenliği de kapsayan bir aşamaya taşınmış olacak.
Devlete ait tesislerin korunmasından terörizmle mücadeleye, ortak tatbikatlardan kadro eğitimine kadar iç güvenliği ilgilendiren stratejik birçok alanda iki ülkenin ortak hareket etmesinin temeli atılacak. İki ülke sırlarını da birbiriyle paylaşmış olacak. Ulusal Muhafızların askeri ve sivil personelinin dinlenme ve tedavi amaçlı olarak Türkiye’ye gönderilmeleri de tamamen konu dışında bulunan turizm alanı açısından önem taşıyacak.

ULUSAL MUHAFIZLARIN GÖREVLERİ

Rusya Ulusal Muhafızları, çok genç bir kurum. Yaklaşık 3 ay önce bağımsız bir yapı olarak üçüncü yılını doldurdu. Dolayısıyla gelen heyetin amaçlarından birisi de Türk muhataplarına kurumlarını tanıtmak. Kurumun görevlerini 6 başlık altında Türk muhataplarına aktaracaklar:
1. Kamu düzeninin korunması ve kamu güvenliğinin sağlanmasına katılım.
2. Devlete ait önemli tesislerin, özel yüklerin, iletişim merkezlerinin ve ayrıca Rusya Federasyonu hükümeti tarafından onaylanan listeler uyarınca zorunlu devlet korumasına tabi özel önem ve hassasiyet taşıyan tesislerin korunması.
3. Terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadeleye katılım.
4. Olağanüstü hal rejiminin, sıkıyönetimin, terörle mücadele operasyonlarının yasal rejiminin sağlanması.
5. Rusya Federasyonu’nun savunmasına katılım.
6. Rusya Federasyonu’nun devlet sınırlarının korunmasında sınırdaki yetkili organlara yardım sağlanması.
İKİ ÖZEL GÖREV
Bu görevler, diğer ülkelerdeki benzer kurumlarınkiyle örtüşüyor. Ancak Rusya Ulusal Muhafızları’nın ayırt edici iki özel görevi daha bulunuyor:
Birincisi, silah dolaşımı ve özel güvenlik faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gözetilmesi ve yakıt ve enerji tesisleri güvenliğinin sağlanması, ayrıca özel yasal görevlere ve özel güvenlik departmanlarına sahip tüzel kişilerin faaliyetleri konusunda federal kontrol.
İkincisi, sözleşmeler çerçevesinde bireylerin ve tüzel kişilerin mallarının korunmasıdır.
Bu görevlerin yerine getirilmesi için daha önce İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan özel güvenlik birimleri ve lisans verme faaliyeti Ulusal Muhafızlar’ın bünyesine dâhil edilmiştir.