Hüseyin Vodinalı - Atatürk ve Lenin

Hüseyin Vodinalı

Hüseyin Vodinalı

Eski Yazar
TÜM YAZILARI

Atatürk ve Lenin, 20. yüzyıla şekil veren iki büyük liderdir.

Biri, yenik düşmüş gerici Osmanlı’yı, diğeri ise mağlup olmuş gerici Rus Çarlığı’nı sonlandırdı.

Atatürk’ün kritik rol oynadığı Çanakkale Zaferi, Rus devriminin önünü açtı, Rus devrimi de Türk Kurtuluş savaşında büyük rol oynadı.

Batı Emperyalizmi’ne kukla olan iki gerici yapı Osmanlı ve Çarlık Rusyası savaşırken, Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, aynı emperyalizme karşı birlikte mücadele etti.

Lenin, Çarlık Rusya’sının Türkiye’yi parçalama planlarını ifşa etti, Kars ve Ardahan’ı Ankara hükümetine bıraktı.

O kadar ki...

1914’te Osmanlı Donanması’nın (Alman savaş gemisi Yavuz) topa tuttuğu Rus limanı Novorossisk, sadece 6 yıl sonra, 1920’de İnebolu’ya silah ve cephane gönderiyordu.

Tüm bunlar, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, bundan tam 99 yıl önce 26 Nisan 1920’de Sovyetler Birliği kurucusu Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin’e yazdığı bir mektup ile başladı.

Mektubun içeriği şöyleydi: “Emperyalist hükümetler aleyhine harekâtı ve bunların tahakküm ve esareti altında bulunan mazlum insanların kurtuluşu gayesini hedefleyen Bolşevik Ruslarla mesai ve harekat birliğini kabul ediyoruz. Evvela, milli topraklarımızı işgal altında bulunduran emperyalist kuvvetleri kovmak ve gelecekte emperyalizm aleyhine vuku bulacak ortak mücadelelerimiz için dahili kuvvetlerimizi şekillendirmek üzere, şimdilik ilk taksit olarak beş milyon altının ve kararlaştırılacak miktarda cephane ve diğer fenni harp vasıtaları ve sıhhi malzemenin ve yalnız Doğu’da harekât icra edecek olan kuvvetler için erzakın, Rus Sovyetler Cumhuriyeti’nce temini rica olunur.” (Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 8, 2. Baskı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2004, s.114)

(Bu mektuba, 2 Haziran 1920 günü Dışişleri Bakanı Çiçerin üzerinden cevap verildi. Karşılıklı güven ve işbirliği dileklerinden sonra somut adımlar da atıldı. 11 Mayıs 1920 günü Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet Moskova’ya gönderildi. 4 Ekim 1920 tarihinde Ankara’ya Müsteşar Y.Y. Umpal-Angarskiy’in başkanlığındaki Rus diplomatik misyon görevlileri gelerek Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. 19 Şubat 1921 günü Ali Fuat Paşa, Moskova’ya elçi olarak gönderildi. 16 Mart 1921 günü de Dostluk Anlaşması’nı imzaladı. Kaynak: http://www.aydinlikgazete.com/tarih/ataturk-ve-lenininkurdugu-tarihi-dostluk-h61366.html)

“Dostluk ve İşbirliği” başlığıyla anılan bu mektup sonrası, Novorossisk ve Tuapse limanlarından tam 300 bin ton cephane ve silah İnebolu’ya geldi.

Batı cephesinde emperyalizm ve uşaklarına karşı ölüm kalım savaşı veren Atatürk, “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da” sözlerini bunun için sarf etti.

Türk ve Rus gemileriyle, kahraman Türk kayıkçılarla İnebolu’ya indirilen silah ve cephaneler, tozlu Anadolu yollarında kağnılarla cepheye ulaştırılmış, bu yönüyle de Kurtuluş Savaşı’mızın en kahraman ve fedakarane tabloları ortaya çıkmıştır.

1918 yılıdaki suikastte boynundan vurulan Lenin, daha sonra kısmi felç geçirdi, sağ tarafı hareketsizdi. Öldüğü 1924 yılına kadar hasta ve felç vaziyette Türkiye ve Atatürk ile dostluğu sürdürdü.

Lenin, SSCB’nin Türkiye’ye gönderdiği ilk elçisi Aralov’a verdiği direktifte şu ifadeleri kullandı: “Mustafa Kemal Paşa tabii ki sosyalist değildir. Ama görülüyor ki iyi bir teşkilatçı. Kabiliyetli bir lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist inkılabımızın önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona, yani Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte sizin işiniz budur. Türk hükümetine, Türk halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız.”

Lenin, Atatürk ve Türk Devrimi’ne öyle saygılıydı ki, hasta yatağından, Ankara’da iş karıştıran (büyüklük taslayan) bazı ÇEKA (dönemin KGB’si) ajanları için ölüm emri bile verebilmiştir.

Günümüzde de Türk-Rus dostluğu çok önemli ve kritik bir süreçten geçiyor.

Sadece, ABD’yi kudurtan S-400 meselesi bile bunu anlatmaya yeter.

Bazı Atlantikçiler, Türkiye ile Rusya’nın işbirliği yapmasını, Moskova’nın ‘kayığına binmek’, ‘Rusya’nın kucağına oturmak’ gibi aşağılayıcı tabirlerle küçültmeye, kötülemeye çalışıyor.

Onları bir nebze anlıyorum, Amerika ile olan 70 yıllık kirli ilişkilerimizi, Rusya’ya da aynıyla atfetmeye çalışıyorlar.

Ama gerçek bu değildir.

Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de, hasılı tüm Batı Asya’da, ABD ve hempalarının hedefindeki Türkiye ile Rusya, tıpkı 99 yıl önceki gibi, Atatürk ve Lenin ruhuyla, aynı düşmana, Batılı emperyalizme karşı bir ittifak yapıyor, yapmaya çalışıyor.

Bu ittifakın kurulması kazanmak, bozulması kaybetmek anlamına geliyor.

DENİZDEKİ KUVA-YI MİLLİYE VE İNEBOLU

Atatürk’ün Lenin’e yazdığı ilk mektubun 99. Yıl dönümünde, 26 Nisan 2019 tarihinde, İnebolu’da çok önemli bir toplantı yapılacak.

“Denizdeki Kuva-yı Milliye ve İnebolu” başkılkı panele, Jeopolitik üstadı Amiralimiz Cem Gürdeniz, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko, CHP’nin “Kıvılcım” lakaplı efsane milletvekili Kemal Anadol ve genç yaşına rağmen Rusya arşivlerinden çıkardığı altın değerindeki belgelerle Türk ve Dünya tarihinde ve güncel siyasette önemli işlere imza atan Tarihçi Dr. Mehmet Perinçek katılıyor.

Stratejist Amiral Gürdeniz’in 2 yıl önceki yazısındaki şu ifadeleri, hem panelin, hem Türk Rus dostluğunun önemini ortaya koyuyor:

Yeni konjonktürde yükselen Avrasya Jeopolitiği, soğuk savaş sonrası oluşan tek kutuplu düzeni zorlamakta ve dünya siyaset arenası, çok kutuplu ve bölgesel ittifakların oluşabileceği bir rotaya doğru dönüş göstermektedir. Bu yükselişte Batı Asya’da Türk-Rus ve Türk-İran yakınlaşması küresel dengelerde büyük etki yaratıyor. Diğer yandan Çin’in siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yarattığı yeni durum, Washington Konsensüsü yerine, Pekin Konsensüsü’nün küresel sistemde yerini almasını hızlandırıyor. Bu durum yeni uluslararası ilişkiler teorilerinin gelişmesini tetikliyor, güç kavramı yeniden değerlendiriliyor ve küresel sistemde yeniden 19. yüzyılın güç sistemine dönüş hızlanıyor... Atatürk, Türk-Sovyet dostluğu ile jeopolitik sürpriz yaratmıştır. Atatürk Balkan Antantı ve Sadabat Paktı girişimleri ile denge yaratmıştır. Atatürk Orta Asya’daki akraba topluluklarımıza yaklaşarak Türkçe dili ve ortak din bağları üzerinden yeni bir denge alanı açmıştır. 16 Mart 1921 tarihli, Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması ile Sovyetlerin Sevr Antlaşması’nı reddetmesi ve Misak-ı Milli sınırlarımızı tanıması, Türkiye’nin Avrasya yönelişinin kapısını 96 yıl önce aralamıştır. Bu anlaşma sayesinde Rusya’dan gelen cephane ve para ile Kurtuluş Savaşı mümkün olmuştur.”

(Kaynak: https://add.org.tr/cem-gurdeniz-ataturk-ve-lenin-dostlu%C4%9Fu-ayd%C4%B1nl%C4%B1k-17-12-2017/)

Atatürk’ün Lenin’e 4 Ocak 1922’de yazdığı bu mektubun satırları, 1938 sonrası Türkiye’nin onun vasiyetinden nasıl uzaklaştığını, NATO denen “kötülük” örgütüne girmesi ve AB kandırmacası sonucunda bugünkü duruma nasıl düştüğünü de anlatıyor aslında:

“Türkler ve Rusların, tarihi yüzyıllarca süren kanlı savaşların gürültüsüyle doldurduktan sonra, bu kadar çabuk ve bu kadar bütünsel bir şekilde uzlaşmaları, öteki milletleri şaşkınlığa uğratmıştır. Pek çoğu bu dostluğun suni olduğu ve şartlar gereği sağlandığı zannına kapılmışlardır, hâlâ da bu inançtadırlar ya da öyle gözükmektedirler. Ancak, iki halkın ne ölçüde birbirleriyle anlaşmak ve birbirlerini sevmek için yaratıldıklarını ve geçmiş kavgaların yalnızca her ikisinde de yerleşmiş zalim iktidarların kışkırtmaları ile çıkmış olduğunu, son savaşta asker ve subayların birbirleriyle nasıl isteksizce savaştığını görmüş olanlar, birkaç sene önce oluşan yeni vaziyetin sürekli ve istikrarlı olduğunu söyleyeceklerdir. Zira bu vaziyet tabii olandır ve eski istibdat tarafından sürdürülen suni düşmanlık ise son nefesini vermiştir… Türkiye Rusya’ya, bilhassa son birkaç ayın Rusya’sına Batı Avrupa’ya olduğundan çok daha yakındır. Memleketlerimiz arasında bir diğer ve daha mühim benzerlik, bizim kapitalizm ve emperyalizme karşı mücadelemizde yatmaktadır… Türkiye hâlâ büyük devletlerin ve onların uydularının açık veya gizli, azgın saldırılarına hedef olmaya devam ediyorsa, bunun nedeni, her şeyden önce mazlum sömürge halklarına örnek olarak kurtuluşa giden yolu göstermesidir… Sizi temin ederim ki Sovyet Rusya’ya karşı doğrudan veya dolaylı olarak asla hiçbir anlaşmaya ve ittifaka dahil olmayacağız.” (Kaynak: Ercan Dolapçı, “Devrimin İki Yüzü-Atatürk ve İnönü”, Kategori Yayıncılık 2017-Sayfa 119)

Benim de, 26 Nisan 2019’da, gözüm ve kulağım İnebolu’da olacak...

Bu arada, İnebolu’na kahramanlık unvanı verilmemesinin en büyük nedeni, Atatürk sonrası Türk-Rus dostluğunun unutturulma çabalarıdır. Umarız artık bu yanlıştan dönülür ve fazlasıyla hak ettiği “Levent İnebolu” unvanı Karadeniz’in nadide incisine verilir.

ÖNEMLİ NOT: Sri Lanka’da Paskalya kutlamaları sırasında Hristiyan Sri Lankalılar ve yabancı turistlere yönelik 8 bombalı saldırı sonucu 200’e yakın masum insan hayatını kaybetti. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çin’in Kuşak ve Yol (Belt and Road Initiative, ‘BRI’) girişimindeki Deniz İpekyolu veya İnci Kolyesi stratejsinde çok kritik bir yer tutan Sri Lanka’ya yönelik terör saldırılarının faillerini henüz bilmiyoruz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ABD, Çin’in Pakistan, Sri Lanka, Maldivler’deki liman ve üs yatırımlarını içeren Kuşak ve Yol girişimine kökten düşman. Güney Çin Denizi, Hint Okyanusu ve Pasifik’te Amerika’nın Çin’e karşı hasmane tavırları giderek artıyor. Rusya’nın Çin’deki Büyükelçisi son olarak Kuşak ve Yol’daki Pakistan Çin ekonomik koridoruna katılım irade beyanında bulundu. Büyükelçi Denisov, Orta Asya’daki Çin genişlemesinin Rusya için bir tehdit olmadığını, Rusya ve Çin’in kaynaklarının birleştirmesi, rekabet etmemesi gerektiğini bildirdi. Rusya’nın Çin ile birlikte Pakistan üzerinden Afrika ve Basra körfezine inmesi de söz konusu. Haftaya Çin’deki Kuşak ve Yol forumunda Pakistan Başbakanı İmran Han ile Rusya Lideri Putin’in görüşmesi gündemde. Ayrıca 22-25 Nisan arasında, Çin Donanması’nın 70.yıl kutlamaları onuruna Qingdao’da düzenlenecek tatbikat ve etkinliklere, aralarında Sri Lanka, Rusya ve Hindistan’ın da olduğu 12 civarında ülke donanması da katılıyor. Bu tatbikatlarda Çin, en yeni savaş gemileri ve son silah sistemlerini de sergileyecekti. Saldırıların yeri ve zamanı faillerin adresini açıklıyor. Zaten bugün tüm dünya, IŞİD’in ardında ABD ve İsrail’in bulunduğunu biliyor. Saldırılar Yeni Zelanda’nın da bir devamı niteliğinde. Bu konuda bilgiler netleştikçe daha detaylı yazacağım.

ÖNEMLİ NOT 2: 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Egemenlik Ulusundur. Hakimiyet de Milletindir. Ne olursa olsun, herşeye ve herkese rağmen bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez.

ÖNEMLİ NOT 3: CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde düzenlenen hain ve menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıyı düzenleyenler kadar kışkırtanların da sorumlu olduğunu düşünüyorum. Birlik ve beraberlik gerektiren zor zamanlarda böyle bölücü provokatif saldırıların raslantı olmadığına da inanıyorum. Asıl FETÖ parmağı orada olmalıdır. İncelenmeli.